عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این رساله ابتدا کوشیده شده تا مفهومِ ادبیات در اینترنت تبیین شود، و وجوه مشترک و متمایز آن با ادبیات در دنیای کاغذیِ کتاب‌ها و نشریه‌های چاپی، برشمرده و بررسی و مقایسه گردد. سپس دریچه‌ها و امکاناتِ نویی که اینترنت بر روی ادبیات و علوم انسانی گشوده است، کم‌وبیش نشان داده شده است. در ادامه تعدادی از کتاب‌خانه‌ها، سایت‌ها و پایگاه‌های ادبیِ فارسیِ شاخص معرفی شده‌اند که این معرفی‌ها برخی مفصل‌تر و برخی کوتاه‌تر هستند. سپس برای شناختِ بهتر و سنجشِ سایت‌های ادبیِ فارسی و نوع و ک ...

پیدایش فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات، راه های جدید سازماندهی و انجام کسب و کارها را بوجود آورده و آن ها را به سوی جهانی شدن سوق داده است. در قرن حاضر، با وجود عمومی شدن تکنولوژی های مجازی و تأثیر گسترده آن بر علوم مختلف موجود، انتظار می رود که عرصه مدیریت نیز تحت تأثیر قرار گیرد. این تأثیر منجر به ایجاد شیوه ای نوین در مدیریت پروژه ها شده که به نام مدیریت پروژه مجازی شناخته می شود. در این گونه مدیریت، معمولا ساختار سازمانی و تیم های مشغول به انجام پروژه نیز تغییر می یاب ...

زبان‌شناسی شناختی یکی از گرایش‌های جدید علم زبان‌شناسی است که نظریه استعاره مفهومی از نظریات مهم آن می‌باشد. از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی، استعاره درک یک حوزه مفهومی از راه حوزه مفهومی دیگر است. حوزه مفهومی که استعاره از آن برمی‌خیزد و دارای مفهومی ملموس‌تر است حوزه مبدأ و حوزه انتزاعی‌تر حوزه مقصد است. در نظریه استعاره مفهومی حوزه مبدأ و حوزه مقصد بهم پیوند می‌خورند و این پیوند در سطح واژگان و زبان نیست بلکه در سطحی ژرف‌تر و در دستگاه ذهن و شناخت آدمی است. در پژوهش پیش‌رو در ...

گسترش روز به روز استفاده از خدمات دولت الکترونیک و افزایش احساس نیاز به این خدمات در میان شهروندان به دلیل مسائل مختلف مثل ازدحام جمعیت، افزایش تعداد وظایف و کم شدن فرصت ها و... باعث شده است که کاربرد اینترنت و حضور در فضای مجازی از حالت یک سرگرمی و وسیله لوکس، تبدیل به نیاز جدی برای رفع امور روزانه شهروندان شود. به طوری که در گذشته ای نه چندان دور اینترنت و ارتباطات این بستر تنها برای استفاده های نظامی و علمی مورده بهره برداری قرار می گرفت؛ که با توسعه وب به معنای امروزی و گ ...

بی شک رسانهها یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین ابزار بر تحول در نوع زیستن بشر بودهاند. در دو قرن اخیر، خبرنامهها و روزنامهها و سپس سیستمهای رادیویی و بعد از آن تلویزیون انسان را به نقاط مختلفی از دنیا منتقل میکنند. اگر چهاین اتصال تنها به وسیلهی خبر یا آگاهی از منطقهای از جهان بود اما در واقع بشر را به آرامیبا نحوهها و روشهای دیگر زندگی آشنا کرد بنابراین ظهور و پیشرفت رسانهها در عصر جدید و تأثیر آن در زندگی بشر امروز، امری مهم و تأملبرانگیز است و بنابراین ضرورت پرداختن به آن ام ...

دراین پایان نامه یک ربات متحرک طراحی وپیاده سازی شده است که بااستفاده از دوربینی که برروی آن قرار گرفته است محیط اطراف خود را می بیند و موتورهای خود را کنترل می کند.برای این ربات چشم یا سنسوری در نظر گرفته نشده است وفقط با استفاده از دوربینی که بالای آن قرار گرفته است از محیط اطراف خود به صورت 360 درجه فیلمبرداری می کند و توسط برنامه matlabفیلم گرفته شده به عکس پانوراما تبدیل میشود.الگوریتم پیشنهادی برای ایجاد تصاویر پانوراما بر پایه نقاط ویژگی استخراج شده بر روی تصویر عمل ...

توجه به نقش زیر ساخت‌های داده‌های مکانی (SDI) به عنوان ابزارهای کلیدی در حمایت از توسعه پایدار در سطح جهان روند رو به رشدی داشته است. SDI یک راه حل شبکه مبنا برای ایجاد دسترسی راحت، پایدار و موثر به داده‌ها و سرویس‌های مکانی توسط سازمان‌های عمومی و غیره می‌باشد. هدف SDI حمایت از توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فردی است و شامل تکنولوژی، سیاست‌ها، استانداردها، منابع انسانی و فعالیت‌های دیگر مورد نیاز برای پشتیبانی از اهداف آن می‌گردد. همچنین SDI می‌تواند با کاهش دوباره‌کاری‌ها ...