عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 56

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ثبات ابعادی الگوهای اکریلی ‏‎post & core‎‏ همواره یکی از مسائل مهم نزد هر دندان پزشکی بوده است . در میان مواد اکریلی که در دندان پزشکی استفاده می شود اکریل DURALAY‎‏ یکی از رایجترین موادی است که در حال حاضر از آن در جهت ساخت الگوهای اکریلی ‏‎post & core‎‏ در داخل کانال استفاده می شود . عدم ثبات ابعادی و یا تغییرات ابعادی نامطلوب می تواند باعث عدم ‏‎Fitness‎‏ ، عدم نشستن و ‏‎Losse‎‏ بودن ‏‎post & core‎‏ های ریختگی گردد .با توجه به این مشکلات محیط نگهداری و انتقال الگوهای اکریل ...

هدف از این مطالعه تعیین شکایتهای اصلی ، نیازهای درمانی و درمانهای انجام شده بر اساس شکایت اصلی مراجعین بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی یزد از مهرماه 1377 الی بهمن ماه 1379 بود . نوع وروش تحقیق ، مشاهده ای - توصیفی بود . روش نمونه گیری به صورت سیستماتیک و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه بوده است . در این مطالعه 1300 پرونده مورد بررسی قرار گرفتند . از این تعداد 574 نفر مرد و 726 نفر زن بودند . بیشترین شکایت اصلی درد دندانی و کمترین شکایت اصلی مربوط به سوزش دهان و خونری ...

این مطالعه توصیفی - مقطعی ‏‎(Cross - sectional)‎‏ به منظور برسی ترس از موقعیتهای مختلف دندانپزشکی بر روی 231 بیمار مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی یزد انجام گرفت. کلیه اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه ای حاوی سوالاتی در مورد متغیرهای دموگرافیک و همچنین 19 موقعیت دندانپزشکی که میزان ترس بیماران در آن موارد به روش ‏‎Visual analogue scale‎‏ مشخص می گردید، جمع آوری شد. نتایج این بررسی نشان داده که از 231 بیمار مراجعه کننده تحت بررسی در سنین 78-12 سال تعداد 134 نفر (58 درصد) ...
نمایه ها:
بیمار | 
درمان | 
ترس | 

یکى از مهترین مراحل درمانهاى اندودنتیک پر کردن کانال مى باشد. در این مرحله بایستى فضاى آماده شده کانال به منظور جلوگیری از ریزنشت مجدد، بطور کامل و سه بعدی پر شده و کاملاً مهر و موم گردد. تحتیقات نشان داده اند که گوتاپرکا به تنهایى نى تواند کانال را سیل نماید لذا به یک ماده کمکى بنام سیلر نیاز مى باشد. اخیراً سیلر جدیدی بنام آپاتیت روت کانال به بازار آمدد است که اطلاعات زیادى در مورد این سیلر در دسترسر نمى باشد لذا هدف از این تحقیق مقایسه سیلر آپاتیت با دو سیلر رایج بنام AH Z ...

درمان ریشه دندان در محدوده کوچک و باریک کانال انجام می شود، بنابراین نیاز به دقت فراوان دارد. اگر چه حوادث مختلف مانند: لج، پرفوراسیون، آماده سازی کانال بیش از طول کارکرد واقعی، ترانسپورتیشن و ... هر یک دارای روشهای درمانی هستند، اما در صورت درمان نیز می تواننددر پیش آگهی دندان در درازمدت تاثیر گذار باشند. برای پیشگیری از حوادث حین درمان باید آناتومی و مورفولوژی دندان و همچنین استفاده صحیح از اینسترومنت ها را شناخت. با آگاهی از عوامل اتیولوژی و بالا بردن آگاهی و دانش خود در ر ...

کامپوزیتهای تقویت شده با فیبر اخیرا به دندان پزشکی معرفی شده اند و توانایی اصلاح بسیاری از مشکلات ساختمانی و زیبایی را دارند . بنابراین هدفمان گردآوری جزئیات بیشتر خصوصیاتشان می باشد . فیبرهای مورد استفاده شیشه و کربن هستند .نوع فیبر برای ساخت کامپوزیت تقویت شده با فیبر به چگونگی استفاده از آن و خصوصیاتی که برای آن مقصود است بستگی دارد . فیبرها به دوشکل طراحی می شوند :1- تک سویه 2-در چندین مسیر و به صورت یافته شده . کامپوزیتهای تقویت شده فیبری در پروتز ثابت ، اسپلینت کردن دند ...

یکی از رشته های علمی که نه تنها در دندانپزشکی بله در علوم پزشکی رکن اساسی را در تشخیص و طح درمان و هدایت درمان تشکیل می دهد رشته رادیولوژی می باشد. این رشته از دو جنبه اساسی تشکیل شده است جنبه اول شناخت روش های متنوع پرتونگاری و نحوه انجام آنها می باشد و جنبه دوم آن تفسیر نگاره های پرتونگاری و نحوه انجام آنها می باشد و جنبه دوم آن تفسیر نگاره های پرتونگاری می باشد. در این حقیر با تحریر این پایان نامه خواسته ام تا جنبه اول این علم را به همکاران عزیر در حد توانم عرضه نمایم تا ه ...

یکی از مهمترین عواملی که در موفقیت درمانهای ریشه موثر می‌باشد به دست آوردن سیل اپیکالی و کرونالی مناسب است . عدم موفقیت در مهر و موم نمودن مناسب کانالها و در نتیجه نشت مجدد میکروبها به داخل کانال مهمترین عامل شکست درمانهای اندودونتیک می‌باشد. تراکم جانبی و تراکم عمودی گوتاپرکا از رایج‌ترین روشهای مهر و موم نمودن کانالها می‌باشند. هدف از انجام این مطالعه مقایسه سیل اپیکالی این دو روش بود. جهت انجام این مطالعه تعداد 34 دندان تک کاناله قدامی فک بالا و پایین انتخاب شد. تمام کانال ...

پیشگیری از بروز حالات اورژانس بسیار ساده تر از درمان آنها می باشد و قبل از هرگونه طرح درمان باید به بررسی وضعیت کلی بیمار پرداخت و بدون گرفتن یک تاریخچه قبلی از بیمار مبادرت به درمان ننمود. از طرف دیگر علیرغم رعایت تمام این نکات باز از امکان بروز حوادث ناگوار در مطب نمی توان عفلت کرد و یک دندانپزشک می بایستی بتواند همواره به آمادگی خود کار مطب خود و مجهز بودن مطب و محل کار خویش تکیه نماید تا در هنگام بروز چنین حوادث غیرمترقبه ای با اعتماد به نفس لازم و کافی به درمان بیمار و ر ...