عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه 22 بیمار با 50 دندان پایه از بخش تخصصی پروتزهای متحرک دانشکده های داندانپزشکی تهران و شهید بهشتی و هچنین مراکز درمانی تخصصی که توسط اساتید دانشکده های مذکور ، درمان شده و برای آنها پروتز اوردنچر ساخته شده بود ، فراخوانی شده، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند . جهت بررسی مشکلات موجود در پروتز و عدم رضایت بیمار از پرسشنامه و نوع پاسخ بیمار به موارد ذکر شده ، استفاده گردید. برای تشخیص پوسیدگی دندانهای پایه از آینه و سوند و جهت بررسی بیماری پریودنتال دندانهای پایه ا ...

اهداف تهیه رستوریشن جهت دندان‌های پایه پروتز پارسیل متحرک به قرار زیر است: 1-تقویت ساختمان دندان 2-تأمین کانتور مناسب برای دندان پایه 3-حذف فضای بی‌دندانی اضافی 4-اسپلینت کرون احتمالی دندانهای پایه 5-تأمین زیبایی 6- اصلاح اکولوژن 7-حفاظت دندان در برابر پوسیدگی. با توجه به اینکه مدت زمان سرویس‌دهی پروتز به طول عمر دندان پایه آن بستگی دارد در نتیجه کرونهای پارسیل بعلت کمبود‌گیر و Marginal leakage احتمالی توصیه نمی‌شود و با توجه به اینکه طرح رستوریشن دندان پایه در ارتباط کامل با ...

در درمان پروتز پارسیل متحرک دندانهای پایه از اهمیت ویژه ای برخورداراست. دندانهای پایه را باید جهت استقرار اجزای مختلف پروتز آماده نمود و بندرت شرایطی را میتوان یافت که تغییر دندانهای پایه ضروری نباشد. این آماده سازی توسط روشهای مختلف صورت میگیرد. برخی از دندانها تنها به تغییرات جزئی نظیر اناموپلاستی جهت ایجاد رستنگاه و کانتور نیاز دارند و برخی به ترمیمهای عمده نظیر اینله -انله و روکش نیازدارند. بهداشت دهانی در تعیین پروگنوز درمان بسیار حیاتی است بهداشت نامناسب دهان در مراحل ...

اوردنچر معمولاٌ به پروتز کاملی اطلاق می‌شود. البته اواع دیگری نظیر پارسیل و ایمپلنت اورنچر نیز وجود دارد. اوردنچر یک مرحله جلوتر از پروتز کامل می‌باشد. یعنی بیمار بعد از پروتز پارسیل و قبل از پروتز کامل می‌تواند از درمان پروتز ‏‎Overlay‎‏ بهره ببرد در این ارتباط مشکلات پریودنتالی و پوسیدگی دندان‌های پایه از عوارض مهم و قابل توجه در درمان با اوردنچر می‌باشند. عدم توانایی یا آموزش ناکافی بیماران جهت حفظ و رعایت بهداشت دهان و همچنین ایجاد محیطی خاص در زیر ‏‎Base‎‏ دنچر عواملی هس ...

درمان موفقیت آمیز پروتز ثابت که علم و هنر ترمیم دندانهای از دست رفته و جایگزینی آنها با دندان هایی زیبا و مناسب است، مستلزم آگاهی از قسمتهای متعدد درمان های دندانپزشکی و آگاهی کامل از تمامی مباحث مربوط به پروتز ثابت است. مهمترین عوامل عدم موفقیت در پروتز ثابت عبارتند از: عدم موفقیت در اثر بی توجهی به مسائل تشخیص، طرح درمان و پیش آگهی، بی توجهی به مسائل کلینیکی و مکانیکی، عدم موفقیت ناشی از مسائل بیولوژیکی و عدم توجه به مسائل زیبایی. ...
 
این رساله مشتمل بر دو بخش میباشد. بخش اول مروری است بر طبقه‌بندی‌قوسهای بی‌دندانی، اجزای تشکیل دهنده پروتز پارسیل و هدف از سروئینگ‌کست آزمونی و کست اصلی. در واقع فصل اول، مقدمه‌ای برای بخش دوم‌رساله میباشد که در آن طرحهای مختلف پروتز پارسیل برای انواع مختلف‌حالتهای بی‌دندانی ارائه شده است . ...