عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4035

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اکثر کتب دندانپزشکی مثل Shitlingburg, Dykema, Tylman معتقدند دندان سانترال ماگزیلا دارای دوپلن می‏‎باشد‎‏ تنها Masahiro Kuwata معتقد است که دندان سانترال دارای سه پلن می‏‎‎‏باشد با توجه به این مسئله تصمیم گرفتیم چگونگی این امر را بررسی نمائیم بنابراین این هدف اصلی این تحقیق بررسی پلنهای سطح باکال دندان سانترال ماگزیلا می‏‎‎‏باشد بدین منظور 32 مورد نمونه از بین دانشجویان دانشکده دندانپزشکی تهران انتخاب شدند که دندانهای آنها ظاهر طبیعی داشته و عاری از هرگونه ترمیم پوسیدگی، جرم ...

تحقیق برای کشف ماده ای ایده آل از نظر زیبایی در ترمیم دندان ها به پیشرفتهایی در مواد وروشها منجر شده است . کامپوزیتها و روش اسیداچ پیشرفتی بزرگ را آشکار ساخته است . مواد چسبنده ای که پیوند مستحکم تری با مینا و عاج دارد ، روشهای ترمیمی را سهولت بخشیده است . در سالهای اخیر استفاده از رزین های کامپوزیتی در ترمیم دندان های خلفی بطورچشمگیری افزایش یافته است . چراکه امروزه بیماران خواستار ترمیم دندان های خود با مواد همرنگ شده اند کامپوزیت رزین این خواسته را می تواند تامین کند وبیش ...
نمایه ها:
دندان | 

امروزه در تمام مکاتب پزشکی و دندانپزشکی جهان توجه به امر پیشگیری و بهداشت مقدم به درمان قرار گرفته و به این نتیجه رسیده اند که آموزش بهداشت بهترین و راحت ترین راه برای تأمین سلامتی افراد جامعه است. در دنیایی که پیشگیری و رعایت بهداشت حرف اول را میزند از تک تک افراد جامعه انتظار می رود بهداشت دهان را که از مهمترین اعضای بدن است به خوبی رعایت کنند. در مطالعه کنونی سعی بر اینست که آگاهی انترنهای پزشکی در رابطه با بهداشت دهان و دندان مورد ارزیابی قرار گیرد و علاوه بر میزان آگاهی، ...

جراحی دندان مولر سوم نهفته فک پایین از جمله اعمال جراحی دندانپزشکی است که توسط دندانپزشکان عمومی و متخصص در کلینیک های مربوطه انجام می گیرد. با توجه به اینکه هدف از انجام خدمات پزشکی کمک به ارتقاء سلامت و بهداشت جامعه کاهش رنج و ناراحتی بیماران با درنظر گرفتن حداقل عوارض و مشکلات بعدی برای آنان است. در مورد کاربرد داروهای ضد میکروبی و خصوصا آنتی بیوتیک ها بعد از جراحی این دندان در بیماران با سیستم ایمنی سالم نبودن بیماری های مختل کننده سیستم ایمنی با توجه به عوارض بعد از مصرف ...

مواد را در دندانپزشکی اطفال بر حسب نوع استفاده از آنها به صورت زیر نقسیم بندی کردیم: دسته اول: مواد پرکننده دائم. دسته دوم: مواد پرکننده موقت. دسته سوم: کف بندی های بینابینی است. دسته چهارم: مواد پرکننده کانال دندان. دسته پنجم: محلولهای شستشو دهنده کانال دندان. دست ششم: داروهای ضد عفونی کننده. دسته هفتم: دستگاه نگهدارنده فاصله ‏‎S.M‎‏. دسته هشتم: کرونهای استنلس استیل ‏‎S.S.G‎‏. دسته نهم: فلوراید. ...

هدف از این مطالعه تعیین شکایتهای اصلی ، نیازهای درمانی و درمانهای انجام شده بر اساس شکایت اصلی مراجعین بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی یزد از مهرماه 1377 الی بهمن ماه 1379 بود . نوع وروش تحقیق ، مشاهده ای - توصیفی بود . روش نمونه گیری به صورت سیستماتیک و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه بوده است . در این مطالعه 1300 پرونده مورد بررسی قرار گرفتند . از این تعداد 574 نفر مرد و 726 نفر زن بودند . بیشترین شکایت اصلی درد دندانی و کمترین شکایت اصلی مربوط به سوزش دهان و خونری ...

رساله حاضر سعی نموده است که در یک ارزیابی کلی روش های ترمیم تاجی را به دنبال درمانهای اندونتیک مورد بررسی قرار دهد. در این مجموعه ارائه روش های ترمیم روتین و موثر بیشتر مد نظر قرار گرفته است. برای دست یابی این هدف ابتدا سعی نمودیم که فلسفه ترمیم های دندانی را به دنبال درمانهای اندونتیک مورد ارزیابی قرار دهیم تا بتوانیم دید کلی در رابطه با نوع و نحوه ترمیم بدست آوریم. با توجه به آنکه قبل از هر گونه روش ترمیم باید از موفقیت درمانهای اندونتیک اطمینان حاصل گردد،‌ علائم ‏‎healing‎ ...

با توجه به رشد سریع جمعیت و افزایش پوسیدگیها و ناراحتیهای مربوط به دهان و دندان در ایران، برای آنکه سیستم بهداشت و درمان و دندان کشور پاسخگوی نیاز فعلی و تامین کننده نیازهای آینده باشد، خصوصا برای تامین احتیاجات درمانی مناطق محروم به غیر از آموزش کادرهای جدید بایستی طرحهای کارآمدتری مدنظر قرار گیرند و این کار با تکیه بر آمار دقیق و اطلاعات صحیح امکان پذیر می باشد. برای آنکه سیستم ارائه خدمات درمانی کنونی در مناطق محروم کارآئی کافی داشته باشد، تامین وسائل، مواد و پرسنل هر سه ب ...

تقاضای روز افزون برای دندانپزشکی زیبایی، منجر به ابداع و پیشرفت روشهای متنوع ترمیمهای کامپوزیت خلفی گشته است. ابداع سیستمهای باندینگ عاجی گام بزرگی در این پیشرفت محسوب می گردد. گرچه این سیستمها دارای مزایای متعددی از جمله افزایش گیر، کاهش میکرولیکیج و تقویت نسج باقیمانده دندان می باشند، اما هیچیک از سیستمهای باندینگ عاجی قادر به حذف کامل میکرولیکیج نیستند و عدم سیل کامل توبولهای عاجی همچنان مسئله ساز است. استرسهای ناشی از انقباض پلیمریزاسیون رزینهای کامپوزیت همراه با استرسهای ...