عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 142

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه: مواد بهسازی بافت معمولاً برای جلوگیری از وارد آمدن تروما، تخریب و تحلیل استخوان به بافت‌های زیر دنچر با تطابق نامناسب مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما این مواد با گذشت زمان خاصیت خود را از دست داده و تبدیل به یک محیط مناسب برای رشد میکروارگانیسم‌ها می‌شوند. روش‌های فیزیکی و شیمیایی برای غلیظ کردن این مواد معرفی شده‌اند، اما مشخص شده که این روش‌ها باعث وارد آوردن آسیب جدی به مواد بهسازی بافت می‌شود. یک راه حل مناسب برای این موضوع وارد کردن ذرات نانوسیلور در ساختار این مو ...

مقدمه: یکی از اجزاء ارتقا سلامت دهان آموزش سلامت دهان و دندان به افرادی است که با جامعه مورد نظر تعامل دارند و ارزیابی دوره ای آگاهی، نگرش و عملکرد آنان در زمینه سلامت دهان و دندان لازم است. هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان نیشابور درباره سلامت دهان ودندان در سال 91-1390 بود. مواد و روش کار: این مطالعه بصورت توصیفی- مقطعی با حضور 134 نفر از کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهری و شهری-روستایی شهرستان نیشابور انجام گرد ...

اختلالات عضلانی اسکلتی به ویژه در ناحیه گردن و اندام‌ فوقانی از عوارض شایع شغلی در بین دندانپزشکان است. از این رو، هدف از این مطالعه تعیین شیوع اختلالات عضلانی اسکلتی و عوامل خطرزای مرتبط با آن در متخصصین بالینی دندانپزشکی شهر مشهد است. در اين مطالعه توصيفي که به روش مقطعي انجام شد، پرسشنامه‌ای حاوی سوالاتی درباره گزارش درد در مناطق مختلف بدن در ميان 128 نفر از متخصصین بالینی در 7 رشته تخصصی باليني دندانپزشکي توزيع شد. 98 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. متغییرهای مستقل شامل سن، ...

درد و تورم ناشی از التهاب پالپ درگیر باعث ایجاد اورژانس های اندودنتیک می شود. اتخاذ روش های درمانی برای کاهش درد بیماران در این شرایط کلینیکی هنوز هم یکی از چالش برانگیزترین مسائل علم اندودنتیکس است. این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی از شیوه درمان اورژانس های اندودنتیک در بین دندانپزشکان متخصص درمان ریشه و دندانپزشکان عمومی شهر مشهد در سال 91-1390 انجام می شود. در این مطالعه ی مقطعی توصیفی پرسشنامه ای مشابه پرسش نامه مطالعات قبلی بین دندانپزشکان عمومی و متخصص درمان ریشه د ...

هدف اين مطالعه بررسی تاثير غلظت هاي مختلف مونومر 10-MDP در ادهزيوهاي آزمایشگاهی سلف اچ All-in-one بدون آب بر ميزان استحکام باند عاجي و درجه تبديل مونومر به پلي‌مر و مشاهده ریزساختارناحیه ی باند بود. بر روی سطوح عاجی سالم مولرهای انسانی سیلندرهای کامپوزیتی (Clearfil APX) توسط پنج ادهزيو سلف اچ All-in-on آزمایشی با درصدهاي 0، 5، 10 ,15 و 20% مونومر 10-MDP و Clearfil S3 bond (کنترل)باند شدند. پس از 24 ساعت آزمون استحکام باند ریز برشی انجام شد و درجه‌ي تبديل ادهزيوها با ا ...

هدف از این مطالعه ارزیابی کلینیکی و رادیوگرافی سمان مخلوط غنی شده کلسیمیCalcium Enriched Mixture(CEM) به همراه ممبران کلاژنی در مقایسه با سمان Mineral trioxide aggregate(MTA) و ممبران کلاژنی در ضایعات درجه دو فورکیشن مندیبل انسان در بیماران مراجعه کننده به بخش پرودونتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود. در یک مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی بیماران مراجعه کننده به بخش پریودونتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پرشکی مشهد که به صورت تصادفی انتخاب شده و ...

چنین تصور می شود که سنجش پایان دهنده فعالیتهای آموزشی معلم و تابع هدف های اوست اما در واقعیت چگونگی مطالعه و یادگیری دانشجویان است و نیز نحوه آموزش معلمان مستقیماً از ماهیت سنجش تاثیر می پذیرد. با توجه به اینکه سنجش معلم می تواند بر جریان آموزش-یادگیری تاثیر قابل توجهی داشته باشد، بهتر است برای کاستن تاثیر منفی سنجش بر آموزش، معلم هدف های متنوع و مفیدی را برگزیند و متناسب با آن روش های سنجش متناسب مورد استفاده قرار دهد، سنجش در هر شکلی از آموزش نقش مرکزی دارد. میلر در سال ...

از زمانی که اصطلاح کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در مطالعات مطرح شد، این سئوال به وجود آمد که درمان های ارتودنسی چه تاثیری می تواند در زمینه کیفیت زندگی افراد داشته باشد؟ در این مطالعه ما تغییرات کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان را در طول وپس از خاتمه درمان های ارتودنتیک ثابت در بین نوجوانان بررسی کردیم. مواد و روش ها: در این مطالعه آینده نگر71 بیمار شامل19 پسر و 52 دختر که خواستار درمان های ارنودنتیک بودند، شرکت کردند. به منظور بررسی کیفیت ز ...

یکی از مهم ترین چالش های جمعیت جهان درقرن حاضر، افزایش جمعیت سالمندان درکشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می باشد. حدود 600 میلیون سالخورده 60 ساله و بالاتر در جهان وجود دارند و این میزان تا سال 2050 به دو میلیارد نفر خواهد رسید. در سال 1385 بیش از 5 میلیون نفر از جمعیت ایران را سالمندان) 7/2درصد( تشکیل می داد. با توجه به این که سالمندی با تغییرات بیولوژیکی و عملکردی در بافت های دهان و دندان همراه است و همچنین سلامت دهان و دندان نقش مهمی در کیفیت زندگی آنها ایفا می نماید، لذ ...