عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برای این مطالعه کلینیکی هشتادنفرازبیمارانی که به بخش جراحی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه ملی ایران برای بیرون آوردن دندانهای عقل درفک پائین خودمراجعه میکنند،در نظر گرفته میشود که 50درصد ازاین بیماران بعدازبیرون آوردن دندان عقل محل عمل کاملا بخیه زده میشودو 50 درصد دیگر بوسیله پک کردن .حالا باید نتیجه مطالعه رانشان دهیم که آیا دربیمارانی که محل عمل بوسیله بخیه بسته شده است ،دردوهماتوما واودمایا مختصرا Korlikation نیز میباشد،یادربیمارانی که زخم بخیه نشده بلکه بالثه زخم باز یعنی پک ...

بررسی حفره دهانی ازنظر دندان های انکلوز یا نهفته ،ودندان هائی که بطور مادرزادی وجود نداشته اند ویا تعدادشان بیشتر ازحد طبیعی بوده است ،و بررسی رادیوگرافی از نظر وجود کیست های دندانی و یا بیماری های وابسته به دندان های عقل نهفته . تعریف دندان های انکلوزیا نهفته : دندانی است که بطور طبیعی رشد خود را به پایان نرسانده و کاملا یاقسمتی از آن در استخوان فک باقی مانده و یا در زیر مخاط قرار گرفته ،ولی درهر حال کیسه دورتاجی آن بسته است و رابطه ای با حفره دهانی ندارد. هدف : معاینه حفره ...