عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از اواخر‌سال 2010 در خاورمیانه و شمال‌آفریقا و‌در‌جهان‌عرب‌جریان‌هایی آغاز‌شده‌،‌که‌برخی از‌آنها‌به وقوع انقلاب در کشورهایی مانند تونس،مصر،لیبی و یمن انجامید و در برخی-کشورها مانند بحرین و سوریه در‌حال وقوع وشکل‌گیری است. این موضوع توجه بسیاری از صاحب‌نظران و تحلیل‌گران در داخل و خارج منطقه را به خود معطوف‌داشته است؛ این تحولات دومینو‌وار برای منطقه خاورمیانه و شمال‌آفریقا،و به روی‌تمامی‌کشورهای منطقه‌از-جمله‌ایران،می‌تواند پیامدهای بلند‌مدتی‌داشته‌باشد‌که‌این مسأله،خود‌گواه ...

دموکراسی نزدیک به یک دهه در این کشور مطرح شده است. مسأله قابل توجه در این پژوهش آینده های محتمل پیش روی روند دموکراسی سازی در افغانستان می باشد که بر اساس آن سناریوهای پیش روی دموکراسی در آینده کشور افغانستان ترسیم می گردد، با توجه به این که جامعه افغانستان چند قومی است وبا دموکراسی به حقوق خود می رسند، دموکراسی دراین کشور مورد قبول مردم واقع می شود البته دموکراسی ای مورد پذیرش مردم وجامعه مسلمان افغانستان می باشد که دموکراسی با الگوی اسلامی باشد. ...

در طول زمان نگاه صرفا امنیتی-منفعتی غرب به خاورمیانه ، سیاستهای تجویزی و مداخلات گسترده و نیزهویت واحدهای سیاسی و مسئله ی (دولت- ملت) ، بیشتر دولتهای خاورمیانه از جمله مصر را در چالش عدم مشروعیت قرار داد.دولت اوباما، در راستای استراتژی "یکجانبه گرایی" امریکاپس از فروپاشی شوروی و "دموکراسی سازی" درخاورمیانه پس از حادثه ی 11 سپتامبر2001م. با تغییر گفتمان از (قدرت سخت به قدرت نرم ) و عدم حمایت از رژیم مبارک و جدا سازی ارتش مصر از رژیم مستقر، موجب تسریع و گسترش تحولات انقلابی ا ...