عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 356

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده جریان های سیاسی-فکری ایران و دموکراسی دوره های پهلوی دوم و جمهوری اسلامی یکی از محورهای اساسی روند تحولات سیاسی، اجتماعی ایران از مشروطه به بعد، دموکراسی خواهی بوده است. کوششی که از پیش از انقلاب مشروطه تاکنون تعطیل نشده و از زمینه های جنبش های اجتماعی دو قرن اخیر ایران محسوب می شود. در شرایطی دموکراسی به عنوان یکی از مسأله های نظری و اجتماعی مهم جریان های فکری سیاسی ایرانی اعم از سوسیالیست، اسلام گرا و لیبرالیست تداعی شده و جریان ها از ارزشمندی و مطلوبیت دموکراس ...

موضوع اصلی این تحقیق نقد و ارزیابی مدل حکمرانی خوب است. این اصطلاح تعبیری جدید از مفاهیمی نظیر دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت قانون بوده که با ارایه قالبی جدید تلاش در جمع‌آوری این ارزش‌ها به طور یکجا دارد.و یکی از معروف‌ترین مدل‌های پیشنهادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای توسعه کشورها بوده و مورد حمایت بزرگ‌ترین سهام دار و موثرترین عضو یعنی امریکا است. این دو نهاد به مرجعی برای تعیین میزان توسعه‌یافتگی کشورها تبدیل شده و بخش مهمی از اعتبارات و وام‌های ...

پس از موجودیت یافتن اسرائیل در سال 1948، مسئله فلسطین همواره به عنوان یکی از مهمترین موضوعات در سیاست خارجی مصر نقش آفرینی کرده است. اهمیت این مسئله در سیاست خارجی مصر به گونه‌ای بوده است که می‌توان ادعا کرد سیاست خارجی و نیز روابط خارجی مصر نسبت به کشورهای منطقه خاورمیانه و نیز کشورهای بزرگ دنیا ‌به میزان قابل توجهی تحت تأثیر این مسئله بوده است. از طرفی دیگر اهمیت مسئله فلسطین نیز از تحولات داخلی و بین المللی تأثیر پذیرفته است که به طور کلی می توان از آنها تحت عنوان عوامل د ...

مردم‌سالاری دینی به‌عنوان نظریه ابتکاری انقلاب اسلامی با مبانی درون دینی از چنان قوتى برخوردار ‌است که می‌تواند به‌عنوان الگوی جدید حاکمیت عدالت محور و جایگزینی برای نظریه-های لیبرال دموکراسی و سوسیالیستی در سطح جهان، خاصه به‌مثابه الگوی انقلاب اسلامی در کشورهایی که با بیداری اسلامی مواجه شده‌اند، مطرح شود. اگرچه این نظریه دارای ابعاد و مسائل فراوانی در حوزه علم «کلام»، «حقوق عمومی»، «علوم اجتماعی»، «فرهنگ» و «سیاست» است که می‌تواند مورد واکاوی اندیشمندان این علوم قرار گیرد، ...

در سال‌هاي اخير از نظرگاه‌هاي مختلف به بحث اسلا‌م و دموكراسي توجه شده است، ولي پرداختن به اين بحث به دلا‌يل گوناگون هم‌چنان لا‌زم و مفيد است زيرا زمينه و انگيزه‌ي طرح آن، نه امري انتزاعي و ذهني، بلكه ضرورتي ملّي و گريزناپذير به شمار مي‌آيد. هدف از آن بازيابي محدوديت‌ها و امكاناتي است كه ايده‌ي دموكراسي در رابطه با حكومت اسلامي در خود دارد. در بخش نظري دو رهيافت روش‌شناسانه و هستي‌شناسانه و دو مدل دموكراسي پلوراليستي رابرت دال و دموكراسي گفت و گويي هابرماس را به كار بستيم. در ...

دموکراسی در مغرب زمین ، در مقابل دیکتاتوری و حکومت مونوکراسی مطرح شد وپایه ی این نظام، خواست مردم در امر حکومت بود. به گونه ای که مردم باید مصالح خود را تشخیص دهند و تعیین کننده ی مفاسد و زیان های خود باشند و تشخیص و خواست افراد قانون را وضع می کند و آن را به اجرا می گذارد در نتیجه می توان دموکراسی را "حکومت مردم بر مردم" نامید که به "مردم سالاری" ترجمه شده است تا به حال تعریف دقیق و جامعی از مردم سالاری ارائه نشده است اگر چه از میان تعاریف می توان به مشترکاتی دست یافت. از ...

این پژوهش در صدد بررسی دیدگاه دکتر سروش در رابطه اسلام و دموکراسی است. هدف از انجام این کار فراهم سازی زمینه های مناسب برای ارزیابی صحیح و نقادی علمی دیدگاه ایشان در این زمینه است. پرسش اصلی این است که سروش بر مبنای کدام رهیافت از حقوق بشر و با چه تعریفی از دموکراسی رابطه اسلام و دموکراسی را تبیین می کند. برای پاسخ به این پرسش از روش هرمنوتیک اسکینر بهره گرفته ایم. بر اساس این روش برای فهم یک اندیشه باید آن را در زمینه های زبانی و عملی آن قرار داد. با بررسی بسترهای فکری و زمی ...

جامعه قومی- فرقه ای عراق، بعد از سقوط بغداد در سال 2003 صحنه رقابت و منازعه گفتمان های متعددی بوده است.با تأسیس کشور عراق در 1920، تثبیت هویت عراقی مهمترین مشکل این جامعه گردید که ورود ناسیونالیسم عربی اگر چه توانست تا حدی شکاف شیعه و سنی را بپوشاند اما باعث بحران هویت قوم کرد شد.وارد شدن سکولاریسم و سوسیالیسم به مفصل بندی گفتمان ناسیونالیسم عربی، باعث تشدید منازعه با گفتمان کرد و ظهور سه خرده گفتمان عرب سکولار(عمدتا سنی)، عرب سلفی، و عرب شیعی شد.با سقوط بغداد ، نیروها ...

در جهان حاضر نظریات و مکاتب مختلف سعی دارند نظریه و نحوه‌ی حکمرانی و مدیریت خود را جهان‌شمول نشان دهند. برمبنای جهان‌بینی اسلامی نیز، افراد و جوامع انسانی دارای مسائل و نیازهای حقیقی مشترک هستند که براساس آن مسائل و نیازها می‌توان صحبت از ارائه‌ی نظریاتی جهان‌شمول کرد که قابل عرضه برای تمامی جوامع انسانی و قابل استفاده در تمام عرصه‌های علمی مربوط است. این پژوهش ابتدائاً ضمن معرفی و نقد مکاتب مطرح در عرصه‌ی علوم انسانی و اجتماعی به معرفی «اعتباریات» به‌عنوان مبنای نظریه‌پرداز ...