عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 590

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شناخت عوامل موثر در رشدونمو کرم سیب Cydia pomonella (Linnaeus) و به کارگیری این عوامل در مدل‌های پیش آگاهی، امکان تعیین مناسب ترین زمان اعمال روشهای کنترل و افزایش موفقیت در برنامه‌های مدیریت آن را فراهم می کند. در این پژوهش نرخ رشدونمو و پارامترهای دموگرافیک کرم سیب در دماهای 10، 14، 20، 25، 27، 30، 33 و 35 درجه سلسیوس بررسی شد. یافته‌های حاصل وجود رابطه‌ای غیرخطی بین دما و نرخ رشدونمو را نشان داد. به منظور توصیف روند رشدونمو در دماهای مختلف، تعیین آستانه‌های پایین و بالای د ...

چکیده: دبی قطره‌چکان تحت تأثیر عوامل گوناگونی همچون فشار، ضریب تغییرات ساخت ، گرفتگی و دمای آب آبیاری تغییر می‌کند. به منظور بررسی اثرات دما بر دبی قطره‌چکانها، 10 نوع قطره‌چکان در آزمایشگاه آبیاری تحت فشار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز مورد آزمایش قرار گرفت. در این تحقیق اثر 4 دمای مختلف آب شامل 10، 20، 30و 40 درجه سانتیگراد در 4 فشار 5، 10، 15و 20 متر بررسی شد. به همین منظور ابتدا در دمای آزمایشگاه (حدود 20 درجه) دبی قطره-چکانها بدست آمد و ضریب تغییرات س ...

اثر دما، رطوبت و ماده آلی بر توزیع شیمیایی فلزات در خاک‌ آلوده به فلزات سنگین چکیده با توجه به این که پتانسیل سمیت فلزات سنگین در خاک تابعی از میزان تحرک و قابلیت دسترسی زیستی آنهاست و شرایط مختلف خاک از لحاظ خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بر توزیع شیمیایی فلزات در بین فازهای مختلف خاک اثر می‌گذارد، این مطالعه با هدف بررسی اثر دما، رطوبت و ماده آلی بر توزیع گونه‌های شیمیایی آهن، منگنز و آرسنیک در اجزاء مختلف خاک‌ آلوده انجام شد. به همین منظور خاک آلوده از منطقه صنایع فولاد خوزستان ...

تغییر اقلیم از جمله مباحث روز اقلیم شناسناسان و هواشناسان و رشته‌های مرتبط با این دو علم می‌باشد و شناخت آثار ژئومورفولوژیکی این تغییرات هم مورد علاقه علمای ژئومورفولوژی است. با توجه به اینکه تغییر و تحولات اقلیمی، به خصوص تغییر و تحولات اقلیمی دوران چهارم، همواره چهره زمین را دستخوش تغییر کرده است شناسایی و ردیابی آثار این تحولات، مقوله‌ای مهم مخصوصا برای ژئومورفولوژیست‌ها محسوب می‌شود. یکی از شواهد ژئومورفولوژیکی قابل استناد این تغییر و تحولات اقلیمی دوران چهارم، وجود آثار ...

در این تحقیق، میدان دما در یک مشعل چرخشی پیش‌آمیخته به طور تجربی مطالعه شده‌ است. یک نمونه آزمایشگاهی از مشعل ساخته شده است و چهار نوع شعله‌ی چرخشی با ‌سرعت کم، شعله‌ی چرخشی با سرعت متوسط، شعله‌ی‌ V شکل در لحظه تشکیل و شعله‌ی‌ V شکل در آستانه خاموشی در دبی ثابت هوا بررسی شده است. به کمک ترموکوپل‌های نوعB ، دما در نقاط مختلف شعله اندازه‌گیری شده است. نمودارهای دما و نوسانات دما بر حسب زمان و موقعیت مکانی بدست آمده و کانتورهای دما ترسیم شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش ...

ضمن بررسی زیست‌شناسی و میزان تغذیه‌ی کنه‌ی شکارگر Typhlodromus bagdasarjani Wainstein & Arutunjan در دماهای مختلف، پارامترهای جدول زندگی، تولیدمثل و رشد جمعیت این کنه با تغذیه از مراحل نابالغ کنه‌ی تارتن دو لکه‌ای (Tetranychus urticae Koch) مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش-ها در شش دما (15، 20، 25، 30، 35 و 5/37 درجه‌ی سلسیوس) با رطوبت نسبی 10±60 درصد و دوره‌ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام پذیرفت. با افزایش دما طول دوره‌های جنینی (تخم)، لارو، پوره‌ی سن اول، پوره‌ی س ...

مهمترین اثر شناخته شده امواج التراسوند بر پلیمرها، دگراداسیون پلیمر توسط این امواج است. فرایند دگراداسیون در نتیجه اثر امواج التراسوند بر روی حلال و مربوط به فرایند حفره‌سازی است. تشکیل، رشد و انهدام حبابها باعث حرکت سریع مولکولهای حلال موجود در اطراف حبابهای در حال انهدام می‌شود و این حرکت سریع باعث ایجاد گرادیان سرعتی بزرگی می‌شود. این گرادیان سرعت باعث ایجاد یک کشیدگی در محلول می‌شود. این کشیدگی ایجاد شده بر زنجیر پلیمر نیرو وارد می‌کند و باعث شکسته شدن زنجیر پلیمر می‌شود. ...

مهمترين اثر شناخته شده امواج التراسوند بر پليمرها، دگراداسيون پليمر توسط اين امواج است. فرايند دگراداسيون در نتيجه اثر امواج التراسوند بر روي حلال و مربوط به فرايند حفره‌سازي است. تشكيل، رشد و انهدام حبابها باعث حركت سريع مولكولهاي حلال موجود در اطراف حبابهاي در حال انهدام مي‌شود و اين حركت سريع باعث ايجاد گراديان سرعتي بزرگي مي‌شود. اين گراديان سرعت باعث ايجاد يك كشيدگي در محلول مي‌شود. اين كشيدگي ايجاد شده بر زنجير پليمر نيرو وارد مي‌كند و باعث شكسته شدن زنجير پليمر مي‌شود. ...

فرض شده است که تمامی خواص مواد رویه‏ها و هسته وابسته به دما باشد و تغییرات خواص رویه‏های هدفمند در راستای ضخامت آن‏ها نیز با توابع توانی و نمایی تعریف شده است. ضمناً، فرض شده است که تغییرات دما تنها در راستای ضخامت رویه‏ها و هسته وجود داشته باشد. در این حالت، توابع توزیع دما در هر یک از رویه‏های هدفمند و هسته با حل یک معادله انتقال حرارت حالت پایدار بدست آمده است. معادلات حاکم با استفاده از اصل همیلتون بدست آمده و از یک رویکرد جدید برای کاهش معادلات از بیست و هفت معادله به پ ...