عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تعیین اطلاعات آزمایشگاهی دقیق از مقدار حلالیت دی اکسید کربن در حلال های مختلف نقش مهمی در تولید متانول، وینیل استات، یخ خشک و همچنین در طراحی دستگاههای جذب جهت خالص سازی گازها دارد . همچنین دی اکسید کربن به طور گسترده ای در فرآیندهای فوق بحرانی کاربرد دارد . از طرفی با توجه به اینکه حلالیت دی اکسید کربن در حلا ل های آلی در گستره دماهای پایین در مراجع کمتر یافت می شود و در این گستره دمایی، حلالیت معمولاً افزایش می یابد . حلالیت دی اکسید کربن در حلال هایی نظیر اتیل استات، دی مت ...

به‌خصوص گندم و جو در ایران و دنیا می‌باشد. است که حدود سه میلیون از 4/5 میلیون هکتار اراضی آلوده به این آفت در غرب آسیا، (بیش از 50 درصد) مربوط به ایران است، در این تحقیق رشد و نمو سن گندم تحت تأثیر دماهای صفر، 5- و 10- درجه سلسیوس موردبررسی قرار گرفت، نمونه‌ها پس از قرار گرفتن در دماهای پایین و سپری شدن دوره دیاپوز جهت تخم‌ریزی و محاسبه آماره‌های جدول زندگی در شرایط دمایی 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 50 درصد و دوره‌ی نوری 16:8 (تاریکی: روشنایی) موردبررسی قرار گرفت. بالغین زمست ...

این پایان‌نامه، تأثیر دماهای زیر صفر بر روی چقرمگی شکست مخلوط‌های آسفالتی گرم (HMA) تحت بارگذاری مود ترکیبی I/III را بررسی می‌کند. برای شبیه‌سازی بارگذاری مود ترکیبی I/III، پیکربندی جدیدی تحت گستره عظیمی از تحلیل‌های سه بعدی المان محدود پیشنهاد شده است. نمونه پیشنهادی یک دیسک دایره‌ای است که حاوی یک ترک زاویه‌دار نسبت به راستای خط بارگذاری می‌باشد و تحت بارگذاری خمشی قرار گرفته است. نمونه آسفالت-های ساده دیسکی، به وسیله دستگاه تراکم ژیراتوری و نمونه آسفالت‌های اصلاح شده دیسکی ...