عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 85

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق با هدف مقايسه سبک های دلبستگی به والدین و ویژگی های شخصیتی در رانندگان داراي سابقه تصادفات جاده ای و رانندگان بدون سابقه انجام شد. پژوهش حاضر در زمره‌ی تحقیقات توصیفی از نوع علی-مقایسه‌ای قرار می‌گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه رانندگان دارای سابقه تصادف و فاقد سابقه تصادف شهر بندرعباس می باشد. نمونه‌ی پژوهش شامل 60 راننده دارای سابقه‌ی تصادف و 60 راننده فاقد سابقه تصادف بود. نمونه‌ی رانندگان دارای تصادف به شیوه‌ی غیراحتمالی در دسترس و نمونه‌ی رانندگان فاقد سا ...

این پژوهش رابطه بین سبک های دلبستگی و اضطراب (اضطراب فراگیر، اضطراب اجتماعی، اضطراب جدایی، مدرسه هراسی و اختلال وحشتزدگی) را در دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تهران مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق از نوع همبستگی و نمونه مورد بررسی شامل 279 نفر است که با استفاده از روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده است. برای تعیین سبک دلبستگی، از پرسشنامه «رندولف» و برای بررسی انواع اضطراب از مقیاس اختلالات عاطفی مرتبط با اضطراب در کودکان» استفاده شده است. پرسشنامه های ذکر شده در فوق ...

دلبستگی به محله، یک پیوند عاطفی و نوعی احساس تعلق است که افراد نسبت به محله مسکونی خود دارند. همسایگی نوعی احساس عضویت در یک گروه می باشد که این گروه یا اجتماع حداقل دارای 2 عضو می باشد. در هر محله الگوهای فعالیت، جاری می باشند که در این میان فعالیت های هویت بخش به محله اهمیت ویژه ای دارند. مشارکت ها و تعاملات اجتماعی افراد در محله ها باعث هویت دهی به محله می گردند. بین دلبستگی، همسایگی و مشارکت های اجتماعی رابطه ای نهفته است که با کیفیت محیطه از جنبه های گوناگون در ارتباط می ...
نمایه ها:
محله | 

مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش سبک دلبستگی،حمایت اجتماعی ادراک شده و جهت گیری مذهبی در تبیین سوگواری پاتولوژیک صورت گرفته است. نمونه 150 نفری از میان افراد دارای تجربه سوگ (2 تا 7 ماهه) با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پس از توضیح اهداف و کسب رضایت آگاهانه، شرکت کنندگان پرسش‌نامه‌های تجربه سوگ بارت و اسکات (1998)، سبک دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور (1992)، پرسش نامه حمایت اجتماعی ادراک شده دوک (1984) و جهت گیری مذهبی آذربایجانی (1382) را تکمیل کردند. روش تحقیق از نوع ...

در این بررسی رابطه سبک های دلبستگی و مشکلات بین شخصی مورد بررسی قرار گرفت . آزمودنی های پژوهش 120 دانشجوی ساکن در خوبگاه های دانشگاه تهران ( 60 پسر ، 60 دختر ) بودند که به عنوان نمونه پژوهش به طور تصدفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش را مقیاس سبک دلبستگی بزرگسال و مقیاس مشکلات میان فردی تشکیل می دادند . دراین پژوهش روش آماری تحلیل واریانس و آزمودنی توکی به کار برده شد. نتایج نشان داد که آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ایمن نسبت به آزمودنی های دارای سبک دلبستگی نا ایمن ، مشکلات بین شخ ...

الگوهای دلبستگی 51 کودک 4تا 6 ساله ایرانی با استفاده از آزمون اضطراب جدایی مورد ارزشیابی قرارگرفت. نیمی از این کودکان دارای دلبستگی نا ایمن و بخش زیادی بعنوان ناایمن-اجتنابگر طبقه بندی شدند.که با برخلاف گزارش قبلی مولف است و ییانگر پائین بودن دلبستگی الگوی دلبستگی نا ایمن در ایران بود . بین الگوهای دلبستگی کودکان پیش دبستانی و همشسیران نوزاد انها همبستگی یا همایندی وجود ندارد. ...

با توجه به مسئله افزایش نقل و انتقال در مکان های سکونتی و تضعیف ارتباط ساکنین با این مکان ها، تحقیق حاضر با هدف ارتقاء دلبستگی ساکنین به سه مقیاس مکانی (خانه، محله و شهر) و تقویت تصویر ذهنی آنها از محله و شهر، در تلاش است در فرایند تحقیق، به یافتن ارتباط میزان دلبستگی ساکنین با سه مقیاس مکانی و نیز ارتباط بین عوامل فردی و دلبستگی، و دریافت تصویر ذهنی ساکنین از محله و شهر بر اساس تحلیل ترسیمات نقشه های شناختی ساکنین بپردازد. بنابراین تحقیق با فرض دلبستگی کمتر ساکنین به محله تا ...

چکیده یافتن آموزش‌های مناسب در دوران بارداری به منظور سپری کردن بهتر این دوره از اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهش حاضر در زمینه آموزش تکنیک‌های دلبستگی برای آغاز ارتباط بین مادر و جنین و ارتقاء سلامت روان زنان ‌باردار است. آموزش دلبستگی مادرانه مستلزم آگاهی از خصوصیات جنین، تکنیک‌های ایجاد دلبستگی، آموزش روش‌های مقابله با استرس و اضطراب و افسردگی بارداری و آگاهی از روش‌های فرزندپروری می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش تکنیک‌های دلبستگی پیش از زایمان بر افزایش دلبستگی ...
نمایه ها:
جنین | 

پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع بنيادي و به لحاظ نحوه ي جمع آوري داده ها از نوع توصيفي همبستگي و پيش بين مي باشد. پس از دريافت مجوز از سازمان بهزيستي استان كرمان ، روند پژوهش آغاز می شود. ابتدا کليه کارمندان که شرایط ورود به نمونه را دارند شناسایی نموده و به صورت تصادفی گروه نمونه اتخاب خواهد شد. سپس با انجام توضیحاتی به این افراد در مورد علت و چگونگی انجام پژوهش، پرسشنامه های رضایت زناشویی اینریچ، دلبستگی بزرگسالان و جهت گیری زندگی توسط این افراد تکمیل خواهد شد. سپس اطلاعات بع ...