عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 234

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طبق نظریه دلبستگی، رفتار مادرانه و واکنش های مادر نسبت به فرزند خود تحت تأثیر سبک دلبستگی مادر قرار دارد؛ چرا که آنها بر اساس تجارب دوران کودکی خود از والدین به واکنش های هیجانی فرزندان خویش، پاسخ می دهند و شخصیت آنها را رقم می زنند. مادران با دلبستگی ایمن بیشتر از مادران نا ایمن، گرم، حمایت کننده و حساس هستند و در حل مسائل به کودکان خود کمک بیشتری می کنند. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط سبک دلبستگی مادران با بلوغ اجتماعی فرزندان پسر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر مقطع راهن ...

این پژوهش رابطه بین سبک های دلبستگی و اضطراب (اضطراب فراگیر، اضطراب اجتماعی، اضطراب جدایی، مدرسه هراسی و اختلال وحشتزدگی) را در دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تهران مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق از نوع همبستگی و نمونه مورد بررسی شامل 279 نفر است که با استفاده از روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده است. برای تعیین سبک دلبستگی، از پرسشنامه «رندولف» و برای بررسی انواع اضطراب از مقیاس اختلالات عاطفی مرتبط با اضطراب در کودکان» استفاده شده است. پرسشنامه های ذکر شده در فوق ...

با توجه به تنوع روز افزونی که در محصولات ایجاد شده، هر مصرف کننده صرف نظر از نوع کالا با انتخاب سیل عظیمی از برندها رو به رو خواهد بود. در این میان یکی از مهم ترین چالش های هر مدیر بازاریابی به دست آوردن جایگاهی مناسب در ذهن مصرف کنندگان است و این جایگاه جز از طریق برقراری ارتباطی مناسب با مشتریان به دست نخواهد آمد. ارتباطی که برای تداوم آن باید به جنبه های عاطفی هم پرداخته شود. رابطه ای که در آن شرکت بتواند نه تنها اعتماد، بلکه تعهد و دلبستگی مشتریان را نسبت به برند دلخواه ج ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی بین دلبستگی به خدا و رضایت زناشویی با میانجی‌گری معنویت زناشویی و بهزیستی معنوی در بین زنان متاهل شاغل در اداره‌های دولتی شهرستان اهواز بود. برای اعتباریابی ابزار پژوهش نمونه‌ی 102 نفری انتخاب شد. نمونه اصلی شامل 193 نفر بود که به روش نمونه‌‌‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش‌نامه‌ی دلبستگی به خدا AGS)) پرسش‌نامه رضایت زناشویی رضایت زناشویی(Enrich) پرسش‌نامه‌ی معنویت زناشویی (MMS) وپرسش‌نامه‌ی بهزیستی معنوی بود. ...

فضاهای عمومی شهری تنها مکانی برای تأمین نیازهای اولیه‌ی انسان نیست، بلکه انسان در ارتباط و تعامل با آن، بدان معنا بخشیده و به آن دلبسته می‌شود، تا جایی که گاه خود را با آن بازمی‌شناسد. نیاز انسان به تعامل عاطفی با مکانی که در آن زندگی می‌کند و یا به عبارتی دلبستگی به مکان، ازجمله مهم‌ترین ابعاد رابطه انسان و مکان است. اما آنچه امروزه در شهرها شاهد آن هستیم، رخنه‌ی بی‌چون و چرای اتومبیل‌ها از فضاهای عمومی شهر تا فضاهای خصوصی مسکونی، فضاهای شهریِ اتومبیل‌محور و تلقی انسان به عن ...

به منظور بررسی ارتباط سبکهای دلبستگی دینی وسلامت روانی دانشجویان ایرانی با سبکهای دلبستگی به والدین خود ،357 دانشجو از دانشگاههای تهران ،شهید بهشتی ودانشگاه علامه طباطبائی با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. دراین پژوهش برای سنجش دلبستگی به والدین از آزمون سبکهای دلبستگی (هزن وشاور 1987)استفاده شد برای سنجش توکل (دلبستگی دینی )از پرسشنامه راهیابی در حوادث ورخدادهای زندگی وبرای سنجش سلامت روانی از آزمون SCL90-Rاستفاده گردید. در پژوهش حاضر که از انواع پژوهشهای علی مقایسه ای است ...

مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش سبک دلبستگی،حمایت اجتماعی ادراک شده و جهت گیری مذهبی در تبیین سوگواری پاتولوژیک صورت گرفته است. نمونه 150 نفری از میان افراد دارای تجربه سوگ (2 تا 7 ماهه) با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پس از توضیح اهداف و کسب رضایت آگاهانه، شرکت کنندگان پرسش‌نامه‌های تجربه سوگ بارت و اسکات (1998)، سبک دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور (1992)، پرسش نامه حمایت اجتماعی ادراک شده دوک (1984) و جهت گیری مذهبی آذربایجانی (1382) را تکمیل کردند. روش تحقیق از نوع ...

مرزبندی دقیق بین اختلال شخصیت مرزی و اختلال دوقطبی به‌ویژه اختلال دوقطبی -II به علت شباهت بالای علائم، از موضوعات بحث‌انگیز درمیان متخصصان حوزه آسیب‌شناسی و طبقه‌بندی اختلالات روانی است. شواهد مختلف این سوال را مطرح می‌نمایند که آیا اختلال شخصیت مرزی اختلال جداگانه‌ای است یا در اختلال‌های طیف دوقطبی مفهوم‌پردازی بهتری خواهد داشت؟ هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه سبک دلبستگی به عنوان یک عامل آسیب‌شناختی بنیادین در ایجاد علایم اختلال شخصیت مرزی و اختلال دوقطبی -II بوده و با مقا ...

بهزيستي به شرايط و امکانات موجود کودک، شکوفا کردن و بروز تمامي استعدادها و توانائيهاي کودک اشاره دارد. مخصوصاً وجود شرايط مناسب روانشناختي و اجتماعي و بطور کلي شرايط روحي ـ رواني مناسب در کودکي، تاثير شگرفي در رشد و شکوفايي کودک در دوران کودکي و آينده خواهد داشت. از جمله شرايطي که به اين موضوع کمک وافري مي‌کند، اوضاع خانواده و نوع رفتارهاي والدين است. طبق تحقيقات متعدد روابط مراقب ـ کودک در دوران نوزادي و نوپايايي و شکل‌گيري دلبستگي ايمن از جمله مواردي است که حيطه‌هاي متفاوتي ...