عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژ‍وهش بررسی نفس از دیدگاه صدرالمتالهین و دلالت های تربیتی آن بود. بدین صورت که دیدگاه فلسفی صدرا در مورد نفس و دلالت های تربیتی آن در خصوص عناصر تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار گرفت. این پ‍‍‍ژوهش که از جمله طرح های تحقیق کیفی به شمار می رود، براساس نگرش اسمیت مبنی بر استنتاج دلالت های تربیتی از فلسفه خاص شکل گرفت و با این دیدگاه که بین فلسفه و تعلیم و تربیت رابطه وجود دارد به تبیین و استخراج دلالت‌های تربیتی از دیدگاه ملاصدرا درباره نفس پرداخته شد. در این مطالعه ضمن تب ...

این پایان نامه به دنبال بررسی تطبیقی مبانی انسان شناسی از دیدگاه سهروردی و علامه طباطبایی و دلالت های تربیتی آن می باشد و دارای ویژگی دو وجهی توصیفی، تحلیلی مفهومی است که در زمره پژوهش های کیفی قرار می گیرد تا بر اساس مفاهیم اصلی تشریح شده در نظریه های سهروردی وعلامه طباطبایی، به تبیین مبانی تربیت بپردازد. همچنین برای تبیین ، مقایسه و استخراج نقاط مشابه و متمایزمبانی انسان شناسی از دیدگاه ایشان و دلالت های تربیتی آن ،از روش جرج بردی ، استفاده گردیده است.در این مطالعه ضمن برر ...

هدف این پایان نامه بررسی دیدگاه‏های پدیدارشناختی ادموند هوسرل و تبیین دلالت‏های تربیتی آن می‏باشد. اهمیت این مسئله به این دلیل است که در تبیین ارتباط میان تعلیم و تربیت و پدیدارشناسی، لزوم مراجعه به آراء هوسرل به عنوان بنیان‏گذار این روش دارای ضرورت است پرسش‏هایی که در این پژوهش مطرح است.عبارتند از : الف) پدیدارشناسی چیست ؟ ب) اهداف پدیدارشناسی از دیدگاه هوسرل کدامند ؟ پ) مهم ترین دیدگاه های پدیدارشناختی هوسرل کدامند؟ ث) دلالت های تربیتی دیدگاه های پدیدارشناختی هوسرل کدامند؟ ...

بسیاری از صاحب‌نظران، تدریس را فعّالیتی دارای صبغه‌ی زیبایی‌شناختی دانسته‌اند. این بدان معناست که معلّم در پایان یک تدریس خوب و موفّق همچون هنرمندی که موفّق به خلق یک اثر هنری شده است، تحت تأثیر ویژگی‌های زیبا‌شناختی آن به وجد می‌آید و احساس رضایت و لذّت به او دست می‌دهد. پژوهش حاضر با هدف، «دلالت‌های تربیتی نظریه زیبایی‌شناختی ماکسین گرین» انجام گرفته است. برای تحقق هدف فوق از روش پژوهش کتابخانه‌ای، اسنادی و توصیفی استفاده شد. بر‌اساس نتایج پژوهش، تدریس یا برنامه درسی می‌توا ...

در این پژوهش نگاهی بنیادین و تطبیقی به مبانی فلسفی تربیت سیاسی از منظر دو مکتب فکری موثر و حاکم بر جهان اندیشه و سیاست امروزین، یعنی اسلام و لیبرالیسم شده است. در حقیقت مسئله اصلی پژوهش این بوده که چه نقاط افتراق و اشتراکی در مبانی فکری تربیت سیاسی از دیدگاه این دو مکتب وجود دارد؟ بر این اساس ،می توان گفت، تربیت سیاسی یکی از حوزه های تربیتی انسان است که در راستای افزایش قدرت ادراک و تحلیل سیاسی افراد جامعه و به تبع آن ثبات و پایایی نظام سیاسی حاکم به کار گرفته می شود و متاثر ...

هدف کلی این پژوهش آن است که نقش اختیار انسان را در تربیت از دیدگاه علامه طباطبایی مورد بررسی و تحلیل، و سپس دلالت های تربیتی آن استنتاج گردد. لذا جهت نیل به این هدف اصلی، ابتداً مبانی انسان شناسی و سپس بحث جبر و اختیار از دیدگاه علامه مورد دقت و بررسی قرار می گیرد. پارادایم تحقیق کیفی است. داده های مورد نیاز در این پژوهش با روش سند کاوی جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با رویکرد توصیفی- تفسیری؛ و روش تحقیق، متکی به روش استقرایی و غیر حدوثی است. در این پ ...

بررسی محتوایی منابع و مصادر اخلاقی اسلام به ضمیمه تأملات خاص در مبانی فلسفی آن اثبات می‌کند که آنچه به عنوان اخلاق اسلامی مطرح شده است را می‌توان در قالب یک نظریه منسجم با ویژگیهای خاص یک نظریه ارائه داد. هدف این پژوهش آن است که مبانی، غایات و قواعد کلی اخلاق را با استناد به منابع اولیه دین- آیات وروایات- استخراج کند و با روش تلفیق میان تحلیل‌های عقلی و داده‌های نقلی به یک نظریه منسجم اخلاقی دست یابد. در راستای تحقق این آرمان، یافته‌های نهایی پژوهش حاضر این است که مطلوب و هدف ...
نمایه ها: