عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعه حاضر تلاشي است در جهت بررسي روابط معنايي در واژگان گويش لاري. با در نظر گرفتن اهميت مسأله روابط معنايي در نظام معنايي زبان(در سطح واژگان) و عدم وجود مطالعات صورت گرفته بر روي واژگان، اقدام به بررسي روابط معنايي در واژگان لاري کرده ايم. سپس طرحي براي شبکه معنايي اين گويش ارائه شده است. به اين منظور از کتاب لارستان کهن و فرهنگ لارستاني(اقتداري، 1371) بهره گرفته شده است. اين پژوهش با شيوه توصيفي-تحليلي صورت گرفته است. همچنين در هر رابطه طرحي براي شبکه معنايي اين گويش ارائ ...

از جمله ویژگی های قرآن کریم کاربرد کلمات معمول و مأنوس همچون اسامی جانوران و حیوانات است. کاربرد نام 40 حیوان در بیش از 190 آیه و نامگذاری برخی سوره ها بدین نام ها، بیانگر اهمیت کاربرد این دسته از نام ها در قرآن می باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی کاربرد نام حیوانات در آیات حاوی نام حیوان به لحاظ دلالت معنایی و موضوعیت است. بدین منظور پس از استخراج کلیه آیاتی که حداقل به نام یک حیوان در آن ها اشاره شده بود، دلالت معنایی و موضوعیت این آیات مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل داده ها ...

«آب» نماد حیات وزندگی است. این واژه در نهج‌البلاغه در قالب واژگان متفاوتی مانند ماء، قطره، موج و ... به‌صورت حقیقی یا صور بلاغی (تصویر آفرینی) مورداستفاده قرارگرفته است. در این پژوهش با عنوان «دلالت‌های معنایی آب در نهج‌البلاغه» سعی بر آن است تا به روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر نظریه حوزه‌‌های معنایی، در سه فصل مجزا به بررسی نحوه‌ی استعمال واژگان مربوط به آب در این کتاب ارزشمند پرداخته شود و مفاهیمی که آن حضرت به کمک این واژگان ابداع کرده است، مشخص گردد. با بررسی‌ ...

پژوهش حاضر تلاشی در جهت بررسی روابط ‌معنایی در واژگان‌ یزدی به‌شمار می‌آید. نگارنده با درنظرگیری اهمیت مسئله روابط‌‌‌معنایی در نظام‌ معنایی زبان (میان‌ واژگان) و کمبود مطالعات صورت گرفته بر روی واژگان اقدام به بررسی روابط معنایی در واژگان یزدی و تعیین شبکه‌ی این گونه نموده‌است. بدین منظور از واژه‌های موجود در واژه-نامه‌یزدی (افشار، 1382) ، واژه‌ها و گویش‌های یزدی (حاتمی‌زاده، 1383) و ده کتاب و فرهنگ مرتبط با شهریزد بهره گرفته شده است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده ...