عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

?چکیده? ?برخی از روابط حقوقی شهروندان در قالب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی شکل می گیرد.? ?این دفاتر که قدرت اعمال حاکمیت را در راستای ارائه خدمات عمومی از دولت کسب? ?می کنند، جزء اشخاص حقوقی حقوق عمومی بوده و بدین سبب، بسیاری از مفاهیمی که? ?در این حوزه کاربرد دارد، در قلمرو حقوق عمومی تعریف شده است. حقوق عمومی،? ?مجموعه قواعد حاکم بر روابط شهروندان و حکومت است که مبادرت به تبیین کارکرد? ?دولت و سازمان های وابسته به آن می نماید. دفاتر اسناد رسمی به عنوان نهادی تحت? ?نظ ...

ثبت وقایع ازدواج و طلاق یکی از اهداف مهم و اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک است که موجب صیانت و حفاظت از حقوق افراد جامعه و ایجاد نظم و تثبیت در روابط بین افراد جامعه می گردد. دفاتر ازدواج و طلاق تنها مراجع رسمی تاسیس شده توسط سازمان ثبت برای نیل به این هدف می باشند و سردفتر به عنوان مسئول این دفاتر نقش مهمی در اجرای صحیح آن دارا می باشد و مشخص است که صحت رفتار سردفتران می تواند کمک شایانی به اجرای درست و بی عیب و نقص قوانین و مقررات مربوطه و نهایتا ثبت این وقایع گردد. ولی باتوج ...

در تحقیق حاضرنقش و جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظم حقوقی جامعه و اثرات و پیامدهای منبعث از آن از جمله تنظیم اسناد و اعتباربخشی به آن، تثبیت مالکیت، تضمین امنیت و آرامش، نظم و عدالت، بهداشت قضایی یا حقوقی و توسعه آن در پیشگیری و حتی جلوگیری از نزاع ها و اختلافات ناشی از انجام معاملات سخن گفته شده است و در واقع انگیزه انتخاب آن، پرداختن و برجسته نمودن نقش و جایگاه پر اهمیت سر دفتران با طرح این سوال که آیا توانسته اند علیرغم وجود برخی کاستیها و نواقص با ایفای مسئولیت خویش در توس ...

در این پایان نامه موضوع " شرایط صدور اجراییه های ثبتی" به کاوش گذاشته شده است. موضوع فوق شامل فرایند ثبتی و تحلیل حقوقی آن تا صدور اجرائیه ثبتی می شوند. اداره ثبت یا دایره اجرا دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج وطلاق از مراجع صدور اجراییه های ثبتی میباشند.هر چند ضمانت اجرای صدور دستور اجراییه بر اساس ماده 92 قانون ثبت می باشد اما صدور اجراییه نیازمند وجود شرایطی است که تا این شرایط وجود نداشته باشد صدور اجراییه ناممکن می شود.برای صدور دستور اجراییه شرایطی از جمله وجود سند ...

تحقیق راجع به هر شاخه از حقوق موضوعه به‌گونه‌ای که در اندازه مطلوب پاسخگوی مسائل مطروحه در حوزه مورد بحث باشد، محتاج بررسی مبانی و جایگاه شاخه مورد بررسی است و این خود ناگزیر با مباحث راجع به مفاهیم قانونی ذکر شده در آن شاخه پیوند می‌خورد.ازسوی دیگر اگرچه حقوق به معنای علم حقوق بسیط نیست و شعبه‌های گوناگون دارد اما چون قواعد راجع به هر شاخه قواعدحقوقی هستند و از این رو با دیگر قواعد، به لحاظ « حقوقی » بودن، ویژگی‌های مشترک دارند، اندیشه در خصوص ارتباط شاخه مورد بحث با سایر شا ...

فسخ در لغت به معنای نقض کردن و در اصطلاح عبارت است از انحلال ارادی و یکجانبه قرارداد. اقاله نیز از لحاظ لغوی عبارت است از بر هم زدن، فسخ و عفو و در اصطلاح عبارت است از اینکه طرفین عقد جهت فسخ معامله موافقت بکنند. اصلی ترین وجه اشتراک فسخ و اقاله این است که هر دو بر عقد صحیح وارد می شوند و آن را از تاریخ وقوع خود (فسخ ) از بین می برند. اختلاف بین فسخ و اقاله این است که فسخ ایقاع است و اقاله ماهیتی شبیه عقد دارا می باشد. تفاوت دیگر فسخ و اقاله این است که فسخ هم در عقود لازم ا ...

استفاده از شیوه های غیر رسمی از جمله سازش جهت حل و فصل اختلافات دارای امتیازاتی است که در دهه های اخیر قرن 21 مورد توجه افراد و دولتها قرار گرفته است. قانونگذار ایرانی فصل نهم قانون آیین دادرسی مدنی را به این شیوه اختصاص داده مضافاً آنکه در طول دهه های اخیر نیز به این امر مهم بی توجه نبوده است و مقرراتی جهت حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش به تصویب رسانده است و نیز گاهی برای تأمین این منظور شوراها و هیئت های حل اختلاف مردمی نیز تأسیس کرده است. از طرفی در صحنه جهانی کنوانس ...

یکی از مسائل واجد اهمیت در زمینه نقل و انتقال خودرو، مرجع صالح جهت ثبت آن می‌باشد. در این خصوص، با وجود صراحت ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 در خصوص لزوم تنظیم سند رسمی در نقل و انتقال خودروها، برخی بر این عقیده‌اند که نیروی انتظامی می‌تواند به عنوان نهاد صالح به این امر اقدام نماید. با این حال، بررسی مقرره‌های قانونی و نیز استدلالات حقوقی و منطقی نادرستی این نظر را به اثبات می‌رساند. در پایان‌نامه حاضر، ابتدا در فصل اول به بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی سند، ا ...