عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طرح پژوهشی طراحی محل دفن بهداشتی زباله بیرجند وروش راهبری آن از پانزدهم تیرماه 78 شروع شده است .این طرح پژوهشی در مورد مدیریت مواد زائد جامد شهری است طرح مزبور را می توان فرایندی دانست که احتیاجات شهر بیرجند را در رابطه با مواد زائد جامد ارزیابی کرد وبا اندازه گیری میزان تولید زباله علاوه بر گزینه های علمی جهت ارائه به تصمیم گیران ( شهرداری ) یکی از طرق عمده دفع زباله که همانا دفع بهداشتی آن است را به صورت علمی بررسی کرده و روش اجرائی آن را معین می نماید در این تحقیق نخس ...
نمایه ها:
طراحی | 
زباله | 

اگرچه طی سالیان اخیر راهکارهای متعددی جهت کاهش تولید پسماند از جمله بازیابی و استفاده مجدد در نظر گرفته شده، با این حال دفنمهندسی-بهداشتی همواره به عنوان گزینه اصلی مدیریت پسماند در اکثر نقاط ایران مطرح میباشد. با توجه به لزوم طراحی لندفیل هایشهری بر اساس ضوابط مهندسی، انجام پروژه های طراحی جهت ایجاد مناطق بهداشتی دفن زباله در شهر های کشور ضروری به نظر میرسد. به همین جهت مطالعه موردی طراحی لندفیل شهری شهر داریون در این مقاله ارائه می گردد. در این مقاله به بررسی شرایط محل،غربا ...
نمایه ها:

دفع مواد زائد جامد با تکنیک دفن بهداشتی همواره بعنوان یک روش مطمئن مورد توجه جدی مدیران خدمات شهری قرار گرفته است. با این وجود بدلیل پتانسیل خطرزایی بالای آن در آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی، تصاعد گاز و خطرات ناشی از ا نفجار و آتش سوزی و از همه مهمتر اثرات بعدی که می تواند در محیط زیست ایاد نماید همواره مورد توجه سازمانهای بین المللی قرار گرفته است. روشها و عملیات دفن مواد زائد در کشورهای مخلف بر حسب ساختمان محل دفن، ترکیب و کمیت مواد زائد ورودی به محل متفاوت می باشد. در این ...

مقدمه و اهمیت موضوع: دفع پسماندهای شهری واقعیتی انکار ناپذیر است و پیشرفت های بشری در زمینه های مختلف، ضرورت توجه به این واقعیت را افزون ساخته است. ابتدایی ترین روش دفع پسماند های شهری تحت عنوان دفن بهداشتی خلاصه گردیده و این مطالعه به مقوله مکان یابی بهترین محل دفن زباله در شهرستان هرسین در استان کرمانشاه می پردازد که روزانه از این شهر70 تن زباله جمع آوری گردیده و در یک مرتع تخریب یافته به نام کبودکبود به مساحت تقریبی 3 هکتارتلنبار می گردد. مواد و روشها: در این تحقیق موردی ا ...

توجه به محیط زیست و حفظ سلامتی انسان و کلیه موجودات کره زمین یکی از اصول اساسی در بقای زندگی و استفاده از مواهب خدادادی است. کنترل آلودگیهای محیط از جمله مواد زائد بخش مهمی از این وظیفه را تشکیل می دهد. این پژوهش با هدف امکان سنجی روشهای دفن بهداشتی در شهر کردانجان گرفت. این پژوهش یک مطالعه توصیفی-مقطعی است که در سال 1386 در شهرکرد انجام شد. در این مطالعه توزین زبالهو تفکیک آن و تعیین سرانه زباله تولیدی در طی چهار فصل در هر ماه به مدت سه روز متوالی انجام شد همچنین با بازدید م ...
نمایه ها:

رشد جمعیت در شهر ارومیه و تغییر الگوی مصرف با افزایش توسعه شهری با تولید بیش از 500 تن زباله در روز سبب بروز مشکلات مدیریت پسماندها شده است . یکی از مهمترین مشکلات و دغدغه های مسئولین در شهرستان ارومیه دفن بهداشتی پسماندها است . دفن زباله بدون رعایت اصول مهندسی در محل دفن زباله های شهر ارومیه موجب گردیده منابع آبی منطقه بخصوص آبهای زیرزمینی با شیرابه زباله آلوده شوند که برای سنجش میزان این آلودگی و شعاع اثر گذاری آن و همچنین استفاده احتمالی مردم منطقه از منابع آبی این مطالعه ...

یکی از مهمترین مولفه های توسعه پایدار روستایی مدیریت پسماندها بوده که این مدیریت مستلزم ایجاد زیرساختهای لازم از جمله آماده سازی بستر فرهنگی ، اجتماعی و فراهم نمودن امکانات مالی و تجهیزات لازم می باشد . با تصویب قانون مدیریت پسماندها در مجلس محترم شورای اسلامی در سال 1383 و تشکیل شرکتهای تعاونی دهیاریها و حمایت بخش دولتی ، زمینه های لازم جهت اجرایی شدن طرح مدیریت پسماندها در روستاها مهیا گردید . با عنایت به اینکه تا مهر ماه سال 1384 تنها دریک روستای فریدونشهر با 360 خانوار 6/ ...

زباله های بیمارستانی به عنوانی یکی از خطرناکترین زباله های بیولوژیک و آلوده کننده، بشدت مورد توجه مسئولین بهداشتی و زیست محیطی و کشوری بوده و قوانین و مقررات مربوط به آن هم روز به روز سختر و مشکل تر می شود. محیط بیمارستان ها به دلیل حضور بیماران با امراض مختلف و انجام عمل های جراحی از جمله محیط هایی است که بسیار مستعد شیوع و بروز انواع عفونت هاست. از همین رو رعایت نظافت و ضدعفونی کردن تمام وسایل و لوازم و تجهیزات درون بیمارستان ها از جمله ضروریاتی است که باید توسط روسا، مدیرا ...

مقدمه و اهمیت موضوع: جامعه روستایی بخش عمده ای از جمعیت و عرصه های طبیعی کشور را به خود اختصاص داده است. شناخت و تحلیل ویژگیهای مرتبط با توسعه روستایی و پرداختن به کلیه ابعاد آن بویژه توجه به محیط زیست روستایی ضرورت داشته و یکی از مهم ترین عوامل تهدید کننده سلامت محیط زیست روستاها عدم جمع آوری اصولی و دفع غیر بهداشتی پسماندهای تولید شده در آنهاست. فلذا باتوجه به رابطه تنگاتنگ بهداشت و توسعه در همه جوامع بویژه در جوامع روستایی و نقش موثر جمع آوری و دفع اصولی پسماند ها در ارتقا ...