عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

داروها یا به شکل تغییر نیافته و یا بصورت متابولیت از بدن دفع میشوند. ارگان‌های دفعی بجز ریه ترکیبات قطبی را آسانتر از مواد محلول در چربی دفع می‌کنند، بنابراین مواد محلول در چربی براحتی قابل دفع نیستند مگر اینکه به مواد قطبی تبدیل شوند. کلیه مهمترین ارگان برای دفع داروها و متابولیت آن‌ها می‌باشد موادی که از طریق مدفوع دفع میشوند بیشتر داروهای خوراکی هستند که قابل جذب از روده نمی‌باشند یا متابولیت‌هایی هستند که در صفرا ترشح می‌شود و از روده باز جذب نمی‌شوند. دفع داروها از طریق ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
ادرار | 
پ هاش | 

اگرچه تجویز دفروکسامین تزریقی در درمان مسمومیت حاد و مزمن آهن بسیار موثر می باشد ولی جذب ناکافی دارو از دستگاه گوارش و در نتیجه عدم وجود فرآورده های خوراکی که بتواند در درمان سمیت سیستمیک آهن بکار برده شود از معایب اصلی این دارو بشمار می آید. این مطالعه به منظور تعیین اثربخشی محلول دفروکسامین خوراکی و مقایسه آن با داروی تزریقی موجود و نیز شناسایی عوامل موثر در جذب گوارشی دارو انجام شده است. در بخش ‏‎ex vivo‎‏ میزان نفوذپذیری محلول دفروکسامین در قسمت های مختلف روده (دئونوم-ژئو ...