عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

يكي از منظرهاي نسبتاً نو در زمينه‌ي فناوري اطلاعات و ارتباطات كه توجه برنامه‌ريزان اين حوزه را به خود معطوف نموده است، اشاعه‌ي اين فناوري نوين و كاربردهاي آن در روستاها و مشاركت جوامع روستايي در روند تغييرات سريع جهاني است. در ايران نیز برای ایجاد زمینه ارائه خدمات دولتی و سایر خدمات ضروری مورد نیاز جوامع روستایی از جمله خدمات مالی و بانکی، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات مکلف به راه‌اندازی ده هزار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاهايي با بيش از 50 خانوار که به تلفن نی ...

یکی از منظرهای نسبتاً نو در زمینه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات که توجه برنامه‌ریزان این حوزه را به خود معطوف نموده است، اشاعه‌ی این فناوری نوین و کاربردهای آن در روستاها و مشارکت جوامع روستایی در روند تغییرات سریع جهانی است. در ایران نیز برای ایجاد زمینه ارائه خدمات دولتی و سایر خدمات ضروری مورد نیاز جوامع روستایی از جمله خدمات مالی و بانکی، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات مکلف به راه‌اندازی ده هزار دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاهایی با بیش از 50 خانوار که به تلفن نی ...

در این مطالعه هدف بررسی میزان رضایتمندی مشتریان دفاتر فاوادر استان اردبیل در سال 1389 و به کارگیری نتایج در راستای شناسائی نقاط ضعف و قوت این دفاتر در سطح استان و ارائه خدمت بهتر به مشتریان می باشد. ضمنا به عنوان سئوال فرعی تحقیق میزان رضایتمندی کارگزاران به عنوان واسطه ارائه خدمات سه شرکت پست وپست بانک و مخابرات به مشتریان مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش برای سنجش میزان رضایتمندی مراجعین از خدمات دفاتر فاواروستائی استان اردبیل در سال 1389 در یک مطالعه توصیفی پیمایشی تعد ...

توجه به کیفیت کالا و حساسیت نسبت به خدمات مطلوب تر در زمره مهمترین نکاتی است که جامعه جهانی در عصر حاضر به آنها اولویت خاصی بخشیده است. در نتیجه، سنجش کیفیت خدمات، پیش زمینه ضروری برنامه ریزی در جهت بهبود کیفیت خدمات سازمانهاست. این پژوهش به منظور ارزیابی کیفیت خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت با استفاده از مدل سروکوال که ابزاری برای اندازه گیری کیفیت خدمات و شناسایی و تحلیل شکاف موجود بین انتظارات و ادراکات دریافت کنندگان خدمات می باشد، انجام گرفته است. در این تحقیق به بررسی م ...