عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پیدایش فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات، راههای جدید سازماندهی و انجام کسب و کارها را بوجود آورده و آنها را بسوی جهانی شدن سوق داده است. امروزه افراد بیش از پیش، از نقاط مختلف جهان با هم کار میکنند. پیشرفت تکنولوژی و ظهور اینترنت باعث شده است که افراد بتوانند از هر مکان و در هر زمان به اینترنت وصل شوند و امورات خود را انجام دهند.دفاتر و سازمانهای مجازی که بعنوان سازمانهای قرن بیست و یکم از آنها صحبت میشود، یکی از زمینه های تحقیق و پیاده سازی فناوریهای اطلاعات است که نحوه کار ...

پیدایش فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات، راه های جدید سازماندهی و انجام کسب و کارها را بوجود آورده و آن ها را به سوی جهانی شدن سوق داده است. در قرن حاضر، با وجود عمومی شدن تکنولوژی های مجازی و تأثیر گسترده آن بر علوم مختلف موجود، انتظار می رود که عرصه مدیریت نیز تحت تأثیر قرار گیرد. این تأثیر منجر به ایجاد شیوه ای نوین در مدیریت پروژه ها شده که به نام مدیریت پروژه مجازی شناخته می شود. در این گونه مدیریت، معمولا ساختار سازمانی و تیم های مشغول به انجام پروژه نیز تغییر می یاب ...