عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 131

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تریپس Frankliniella occidentalis Pergandae(Thys.: Thripidae) به تعداد زیادی از محصولات کشاورزی خسارت می‌زند. کاربرد سموم رایج سبب بروز مقاومت در حشرات و طغیان این آفت شده است. در بسیاری موارد روش‌های جایگزین مدیریت آفات، ترکیبات طبیعی، کنترل مناسب آفت را دارند و خطرات کمتری در بر خواهند داشت. در پژوهش حاضر اثرات حشره‌کشی عصاره اتانولی گیاهان ارغوان، همیشه بهار، اسفند و زیتون تلخ در تلفیق با سن‌های شکارگر جنس Orius sp. برای کنترل تریپس F. occidentalis مورد ارزیابی قرار گرفته ...

پروانه چوبخوار پسته از آفات مهم پسته می باشد. با توجه به دشمنان طبیعی این حشره و پراکنش و وسعت جمعیت آنها پیش بینی میشود با حذف سمپاشی جمعیت حشرات مفید افزایش و جمعت آفت کاهش یابد. در این بررسی وضعیت نوسانات جمعیت آفت و دشمن طبیعی در طول 5 سال بررسی می گردد. ...

بمنظور جمع‌آوری پارازیتها و پرداتورها و سایر دشمنان طبیعی آفات مهم پنبه در مزرعه ایستگاه بایکلا دو قطعه که حدودا بسماحت 5 هزار متر مربع که فاصله آنها تقریبا 200 متر بور جهت کاشت پنبه در نظر گرفته شد بطوریکه در این دو مزرعه تا پایان رشد نهایی عملیات مبارزه شیمیایی علیه آفت و یا علفهای هرز در آنها انجام نشده است . بنابراین از ابتدای رشد با برنامه تنظیم شده برای جمع‌آوری دشمنان طبیعی و هفته یکبار باروشهای تور زدن و جمع‌آوری لاروهای بیمار و جمع‌آوری از طریق اسپراتور و تکان دادن ب ...

جهت جمع‌آوری و شناسائی دشمنان طبیعی کرم ساقه‌خوار برنج Chilo suppressalisدر زنجان مناطق مورد آزمایش تحت بررسی قرار گرفته و دستجات تخم مشکوک و همچنین سایر مراحل زندگی که به نحوی مورد حمله دشمن طبیعی قرار گرفته شده‌اند جمع‌آوری و بدین‌ترتیب مهمترین دشمن طبیعی قرار گرفته شده‌اند جمع‌آوری و بدین‌ترتیب مهمترین دشمن طبیعی جمع‌آوری شده پارازیتوئیدهای تخم Trichogramma sp که از تخمهای پارازیته شده کرم ساقه‌خوار برنج جداسازی شده و گونه T.Rr semblidis از تخم مگس حلزون‌خوار Seped ...

با نمونه برداریهای مکرر از باغها و نهالستانهای مرکبات در شهرهای مختلف استان خوزستان نسبت به جمع آوری برگهای آلوده به مینوز برگ اقدام گردید. با انتقال نمونه های جمع آوری شده به آزمایشگاه هر برگ به طور مجزا زیر بینو کولر بررسی و در صورت مشاهده دشمن طبیعی ، تونل ایجاد شده توسط آفت با سوزنهای ظریفی شکافته شد و نسبت به خارج نمودن دشمن طبیعی به همراه مراحله ای از زندگی آفت که از آن به عنوان میزبان استفاده می شد اقدام گردید و تعلم آمارهای مربوطه در فرمهای از قبل آماده شده ثبت گردید ...

پروانه برگخوار گزنده بلوط مهمترین آفت برگخوار درختان بلوط در جنگلهای ارسباران می‌باشد و در اغلب نقاط آن بخصوص در نواحی در حال تخریب و تنک خسارت‌های زیادی را به درختان بلوط وارد می‌کند. این پروانه علاوه بر بلوط از میزبانهای متعددی از جمله گوجه، رز، ازگیل، زالزالک ، افرا و غیره بعنوان میزبان درجه دوم تغذیه می‌کند. بدین‌ترتیب پتانسیل بالقوه زیادی جهت انتشار و استقرار در نقاط مختلف جنگلی دارد. براساس مطالعات اولیه چندین گونه دشمن طبیعی (شامل زنبور، مگس ، نماتد، عنکبوت) برعلیه این ...

نمونه برداری از باغات سیب سمپاشی شده و سمپاشی نشده با فواصل سه هفته انجام شد در نمونه برداریها ارقام درختان سیب قرمز و سیب زرد در سه تکرار انتخاب شدند و از هر تکرار تعداد 40 برگ بصورت جداگانه در کیسه نایلونی جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شد. در آزمایشگاه نسبت به شمارش کنه های قرمز و فیتوزئید در هر دو سطح برگ اقدام شد. در نمونه برداریها تعدادی دشمن طبیعی جمع آوری شد که شناسایی آنها در دست اقدام است. ...

شته‌ها جزء آفات اصلی محصولات کشاورزی اعم از باغی، زراعی و زینتی هستند و تاکنون حدود 400 گونه از آنها در ایران و 4000 گونه در جهان شناسایی شده‌اند. از طرفی اکثر این آفات به دلیل داشتن دشمنان طبیعی فراوان از گروههای شکارچی و پارازیتوئید، در صورت شناخت و اعمال مدیریت صحیح، به راحتی توسط دشمنان طبیعی کنترل می‌شوند. با مطالعه دقیق فون و بیولوژی آفات و دشمنان طبیعی آنها و برنامه‌ریزی مدیریت آفات می‌توان از مجموعه روشهای مبارزه با آفات با حداقل هزینه و حداقل زیان به محیط ز ...

در این بررسی به منظور شناسایی دشمنان طبیعی کرم ساقه‌خوار برنج نخست به کمک تکه‌های فانوسی زمان ظهور پروانه‌های کرم ساقه‌خوار مشخص و پس از آن جستجو به منظورد یافتن دستجات تخم آفت انجام و با انتقال دستجات تخم آفت و مگر حلزون‌خوار Sepedon Sphegea به آزمایشگاه و بررسی آنها از نظر وجود زنبوران پارازیتیسم. مشخص گردید که زنبورداران تریکوگراما مهمترین دشمنان طبیعی آفت را تشکیل می‌دهند. گونه‌های جداسازی شده از تخمهای پارازتید شده کرم ساقه‌خوار و مگس حلزون‌خوار بترتیب T. semblidis, Tric ...