عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دو قرن اخیر نقش مردم و عشایر مغان در حوادث سیاسی - اجتماعی آذربایجان بسیار بارز وانمود شده است . در طول جنگهای ایران و روس در دوره آغازین سلطنت قاجاریان، نیروی فعال عشایر شاهسون در صفوف ارتش ایران حضور یافته و حماسه‌های بزرگی می‌آفرینند. نقش مهم آنان علاوه بر حضور در میادین جنگ ، ایستادگی و مقاومت در پشت جبهه سربازان ایران بود. علی‌رغم نفوذ متوالی سپاهیان روس به دشت مغان طوایف مستقر در آنجا با اینکه متحمل خسارات جبران‌ناپذیری می‌شدند، اما منطقه را ترک نمی‌کرد ...

در فاصله سالهای 1373-76 به منظور جمع‌آوری و شناسایی کنه‌های (Acari) مزارع پنبه دشت مغان در استان اردبیل بررسی‌هایی به عمل آمد که طی آن تعداد 2938 نمونه کنه از روی اندامهای مختلف بوته پنبه به ویژه برگها و همچنین خاک اطراف بوته‌ها جمع‌آوری و مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت . در این مطالعه تعداد 4 راسته، 40 خانواده، 69 جنس و 63 گونه جمع‌آوری و شناسایی گردید. خانواده‌ها، جنس و گونه‌هایی که با علامت ...
نمایه ها:
پنبه | 
کنه | 

هدف پژوهش بررسی رابطه انسان با آب است . روش پژوهش میدانی است . جامعه آماری از 25 نقطه شهری و روستایی انتخاب شده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که ارس مهمترین و پرآب‌ترین رودخانه شمالی آذربایجان است . آب قسمتی از این رودخانه به وسیله کانالهایی به سوی دشت مغان جریان یافته سبب رونق کشاورزی در منطقه کشت و صنعت مغان شده است . دو سد بزرگ یکی در محل قزل قشلاق ماکو و دیگری سد انحرافی میل‌مغان در غرب اصلاندوز به روی این رودخانه بسته شده است آب مصرفی روستاهای مورد مطالعه در ...

با هدف تعیین بهترین تراکم روی رقم زودرس بلغار 433 با استفاده از طرح آماری اسپلیت پلات در 4 تکرار این بررسی در سال دوم در مغان اجرا شد رفتارهای اصلی ...

گچساران- از ارقام شرکت کننده به ترتیب ارقام: TAN"s"/Vee"s", Bow"s"/Vee"s", Fi34-71Crow"s", Tsi/Vee"s", Bow"s"/Crow"s", Lanish, Sen/Bow"s", Shi//H14/Crow"s", Vee"s"/Lira"s" نسبت به شاهد در یک سطح آماری و مابقی در سطوح پایین‌تر قرار گرفتند. -2 مغان: با توجه به یادداشت‌برداریهای صورت گرفته و راندمان محصول فقط تیمار 45005 با افزایش عملکرد 27/5 درصد نسبت به شاهد در کلاس B و بقیه ارقام اختلاف معنی‌داری با شاهد نداشتند. -3خرم‌آباد: براساس نتایج سال دوم این طرح ارقام شماره ...
 
چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.