عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آب‌ زیرزمینی یکی از مهمترین منابع تأمین آب شرب مورد نیاز انسان است. استفاده از آب‌های زیرزمینی در کشور ما که فاقد منابع آب سطحی فراوان است، از دیر‌باز رواج بسیار داشته است. امروزه نیز بخش مهمی از آب‌های مورد نیاز، به خصوص در بخش کشاورزی و برای مصارف شهری از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب و برخی خصوصیات خاک در دشت یزد-اردکان است. این دشت در منطقه‌ای خشک واقع شده و به علت خشکسالی‌های مکرر در چند سال اخیر، استفاده از آب‌های زیرزمینی بر ...

خشکسالی‌ها يکي از تغييرات معمول اقليمی می باشندکه بسياری از مناطق خشک و نيمه خشک دنيا را با شدّتهای زياد هر چند سال يک‌بار در بر می‌گيرد. در بسياری از سال‌ها هم رخداد خشکسالي برای مدتي مشخص نيست از اين‌ رو شناسائي خشکسالي، خود يافته اي ارزشمند برای مديريت منابع آبي مناطقي چون ايران که بخش اعظم آنرا مناطق خشک و نيمه خشک تشکيل مي دهد محسوب خواهد ‌شد. از بين متغيرهاي اقليمي نيز بارش بعنوان مهمترين متغير تعيين کننده در شرايط خشکسالي است. بارندگي مهمترين متغيری است که تغييرات آن ب ...

درصد سدیم تبادلی و نسبت جذب سدیم، از موارد رایج برای ارزیابی خاکهای قلیا است. اندازه گیری درصد سدیم تبادلی خاکهای متاثر از نمک، همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. اندازه گیری این پارامتر وقت گیر، پرهزینه و همراه با خطاست. هدف از اجرای این تحقیق پیدا کردن رابطه مناسب بین ESP و SAR و امکان براورد ESP از SAR در برخی نمونه خاکهای متاثر از نمک در منطقه ای از دشت یزد-اردکان بود. پس از بررسی نقشه شوری دشت یزد- اردکان تعداد 30 نمونه خاک با روش نمونه برداری تصادفی طبقه بندی شده، از من ...

موارد متعددی از گسیختگی و نشست در زمینهای سست منطقه رستاق واقع در دشت یزد-اردکان به چشم می‌خورد. این گسیختگیها که در اثر خاک‌های مسأله‌دار ایجاد شده‌اند، ساختمانهای مسکونی، زمینهای کشاورزی، شریانهای حیاتی و به طور کلی سازه ها و زیرسازه ها را با خطر جدی مواجه ساخته است و در گسترش ناحیه شهری ایجاد مشکل کرده است. در این پژوهش ابتدا به بررسی علل ایجاد گسیختگی در خاکهای این ناحیه پرداخته میشود. رمبندگی، واگرایی و تورم از عواملی بودند که بر روی خاک‌های این ناحیه بررسی شدند. با توج ...

یکی از بزرگترین سفره های آب زیر زمینی استان یزد در دشت یزد - اردکان واقع شده است. افزایش جمعیت و بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی این دشت جهت مصارف شرب، صنعت و کشاورزی در طول چند دهه گذشته، باعث تغییراتی در کمیت و کیفیت این منبع آبی شده است. در این تحقیق از داده های کیفی آب های زیرزمینی این دشت در بازه زمانی سال های 1379 تا 1388استفاده شد. مقادیر بیشینه، کمینه و میانگین هر پارامتر برای هر چاه و هر سال تعیین گردید. پارامترهای شیمیائی مهم آب با استفاده از مقادیر استان ...

روستاهای دشت اردکان- یزد با توجه به قرار گرفتن درحاشیه کویر برای اولین بار در این تحقیق رتبه بندی شده‌اند بدین منظور جهت رتبه بندی روستاها براساس عوامل مختلف کشاورزی ، بهداشت ، زیربنایی ، اداری و سیاسی ، ارتباطات ، خدمات ، آموزش و فرهنگی و جمعیت و حتی براساس کلیه شاخص ها روشهای متفاوتی وجود دارد که الزاما جوابهای یکسانی را در پی ندارد .در میان روشهای گوناگون در این تحقیق روشهای تاکسونومی عددی که با تلفیق نمودن شاخص های مختلف توسعه درجه توسعه یافتگی روستاهای دشت اردکان – یزد ر ...

برنامه ریزی توسعه پایدار در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه ایران به واسطه محدودیت منابع، تحت‌تاثیر سطح دسترسی به منابع آبی است. این مساله در مناطق کویری کشور به‌خصوص استان یزد شکل حادتری به خود گرفته است. مدیریت منابع آب نیازمند تصمیم گیری آینده نگر با رویکردی جامع است. علم پویایی‌شناسی سیستم، یک ابزار مدیریتی براساس این نگرش می‌باشد. این علم قادراست شبیه‌سازی سیستم‌های پیچیده منابع آب را برای پشتیبانی تصمیم گیری انجام دهد. به کمک این شبیه‌سازی پیامدهای نامشخص تصمیم گیری ها آ ...

خشکسالی در هر رژیم آب و هوایی ممکن است اتفاق بیفتد و نشان دهنده انحراف از شرایط متوسط یا عادی می باشد. در دهه های اخیر در بین حوادث طبیعی که جوامع انسانی را تحت تأثیر قرار داده است، فراوانی پدیده خشکسالی از نظر شدت، مدت، وسعت، تلفات جانی، خسارات اقتصادی و اثرات اجتماعی درازمدت بر جامعه، بیشتر از سایر بلایای طبیعی بوده است. این پدیده به تدریج و در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی عمل کرده و اثرات آن ممکن است پس از چند سال و با تأخیر بیشتری نسبت به سایر حوادث طبیعی ظاهر گردد. هدف از ...

چکیده با توجه به قرار گرفتن ایران در نواحی خشک و نیمه‌خشک، مقدار بارندگی و حجم آب‌های ایران به‌اندازه کافی نیست و ریزش‌های جوی در همه‌جا به یک اندازه فرونمی‌ریزد. محدودیت منابع آب و توزیع فصلی نامناسب بارندگی نشان می‌دهد که ابتدا باید ظرفیت منابع آب‌های موجود سطحی و زیرزمینی کشور را به خوبی شناسایی و مطالعه کرد تا برنامه‌ریزی جامعی برای بهره‌برداری صحیح از آن‌ها صورت گیرد. از طرفی استان یزد به‌تدریج با روند صعودی مصرف آب مواجه شده است، به‌طوری‌که هم‌اکنون به دلیل بر هم خو ...