عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دشت مرند قسمتی از حوضه آبریز دریای خزر بوده و با متوسط بارش سالانه 236 میلی متر و متوسط درجه حرارت سالانه 9/10 درجه سانتیگراد جز مناطق نیمه خشک محسوب می شود . دشت مرند از دو سفره آزاد و تحت فشار تشکیل شده است . سفره آب زیر زمینی در نواحی غربی و در بعضی از مناطق از جمله اطراف رودخانه زنوزچای از نوع تحت فشار می باشد . همچنین بیلان آب زیرزمینی نشان می دهد که تغییرات سطح آب در دشت مرند مربوط به تغذیه دشت ، ناشی از نزولات جوی ، جریانهای زیرزمینی ، سیلابها و آبهای برگشتی کشاورزی بو ...

در این پژوهش اثر سازنده ای زمین شناسی و فعالیت های کشاورزی در کیفیت آبهای زیرزمینی دشت مرند بررسی شده است. به این منظور 48 نمونه از آبهای زیرزمینی با پراکندگی مناسب در تمام طول دشت جمع آوری شده است. به منظور ارزیابی نقش سازندهای منطقه بر کیفیت منابع آب زیرزمینی غلظت کاتیونها (کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم) و آنیونهای اصلی (کلر، سولفات و بی کربنات) و تیپ آب تعیین شد و شاخص اشباع (SI) کانی های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. محاسبه شاخص اشباع کانی های اصلی آب زیرزمینی نیز تعامل آب - ...

دشت مرند در فاصله 60 کیلومتری شمال شهر تبریز و در شمال باختری ایران قرار گرفته است و شامل 2 آبخوان است: آبخوان تحت فشار و آبخوان آزاد. به دلیل اینکه آب زیرزمینی مهمترین منبع جهت مصارف کشاورزی، شرب و صنعت در این منطقه است، بنابراین ارزیابی کیفی آن اهمیت ویژهای دارد. هدف از این تحقیق ارزیابی کیفی آب زیرزمینی در دشت مرند است و شامل بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی در بخشهای مختلف و تعیین عوامل موثر بر آن است. در این مطالعه برای ارزیابی کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی از تلفیقی از ...

آبهای زیرزمینی به آبهایی گفته میشوند که در لایه های اشباع زیرزمین تجمع پیدا کرده است. این منابع که یکی از مهمترین و ارزانترین منابع آب به شمار می روند در طی دهه های اخیر در اثر برداشت بیش از تغذیه ، با کاهش کمی و کیفی مواجه شده اند.عدم شناخت صحیح و بهره برداری بی رویه از این منابع، خسارات جبران ناپذیری مانند افت شدید و غیرقابل برگشت سطح آب زیرزمینی، کاهش دبی چاهها و قنوات، تغییرات الگوی جریان آب زیرزمینی مانند پیشروی جبهه های آب شور و تداخل آبهای شور به دنبال داشته است.شناسای ...

تکنیک تداخل‌سنجی راداری(D-InSAR) به عنوان یک روش مناسب جهت آشکار سازی تغییرات بوجود آمده در سطح زمین می‌باشد. محاسبه جابجایی‌های رخ داده در سطح زمین با استفاده از تکنیک D-InSAR شامل قابلیت‌های منحصر بفردی در ابعاد هزینه، زمان و دقت نسبت به تکنیکهای دیگر سنجش است. در مطالعه حاضر نرخ و دامنه فرونشست در سطح دشت مرند، با استفاده از تکنیک D-InSAR در بازه زمانی خرداد 1383- بهمن 1389 محاسبه و تعیین گشت. بدین منظور داده‌های SAR از دو سنجنده مختلف ASAR و PALSAR که به ترتیب در باند C و ...

چکیده ندارد.