عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مسائل مهم در بخش کشاورزی ریسک بالای این فعالیت به علت وابسته بودن به محیط طبیعی نسبت به سایر فعالیت‌ها است. از رایج‌ترین راه‌کار‌های مدیریتی برای غلبه بر ریسک، استفاده از تنوع در تولید به‌ویژه در تولید محصولات کشاورزی است که در آن کشاورزان نوسانات درآمدی خود را فقط بر پایه ارتباط میان محصولات مختلف و منابع و نهاده‌های در دسترس به کمترین اندازه می‌رسانند. با توجه به شرایط مذکور در این مطالعه بازده تنوع با استفاده از رهیافت پارامتری و تخمین توابع هزینه برای دو محصول مهم ...

در محدوده مطالعاتی، تیپ اصلی آب زیرزمینی Na-Cl می باشد. بررسی دیاگرام شولر نشان می دهد که کیفیت آب اکثر نمونه ها از نظر آشامیدن در رده متوسط تا کاملا نامطبوع قرار دارد و تنها یک نمونه در رده خوب می باشد. همچنین تمامی نمونه‌ها از نظر مصارف صنعتی دارای خاصیت خورنده می باشند. دیاگرام ویلکوکس نشان می دهد که کیفیت آب کشاورزی نمونه های آب زیرزمینی دشت تبریز در رده متوسط تا نامناسب قرار دارند. بررسی نمودارهای ترکیبی مختلف نشان می دهد که فرایندهای انحلال سنگها، تعویض یونی و تبخیر با ...

چکیده ضرورت مطالعه: دشت تبریز در شمال‌غرب ایران در استان آذربایجان شرقی واقع شده است. این دشت جزء حوضه‌ی آبریز دریاچه‌ی ارومیه می‌باشد. در سال‌های اخیر عدم برنامه‌ریزی مناسب شهری و مدیریت نامناسب در منطقه تبریز باعث شده است که رودخانه آجی‌چای که مهمترین رودخانه تامین-کننده آب سطحی این منطقه می‌باشد، به محلی برای دفع مواد زائد تبدیل گردد. همچنین افزایش جمعیت در منطقه، رشد کارخانجات صنعتی و فعالیت‌های کشاورزی و اقتصادی و نیز بالا رفتن سطح بهداشت و استانداردهای زندگی باعث شده ک ...

پرداخت یارانه به نهاده‌های کشاورزی همچون کود و سم باعث افزایش مصرف بی‌رویه و غیربهینه از این عوامل تولید شده و ازطرفی دیگر باعث افزایش هزینه دولت می‌گردد. پیامدهای نامطلوب توزیع یارانه‌ نهاده‌ها موجب شده است تا حذف یارانه‌ها به منظور تسریع رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه مورد تأکید قرار گیرد. یکی از محصولاتی که در ایران یارانه تولیدی به آن تعلق می گیرد، پیاز می باشد. طبق آمار سال 1386 کشور ایران با برخورداری از 816,108 بهره‌بردار و سطح زیر کشت 068,50 هکتار، حدود دو میلیون تن ...

در بسیاری از موارد آلودگی آب‌های زیرزمینی، بعد از آلوده شدن چاه‌های آب شرب شناسایی می‌شوند. رفع آلودگی آب‌های زیرزمینی بسیار پرهزینه و فرآیندی طولانی است و اغلب زمانی آلودگی تشخیص داده می‌شود که رفع آلودگی آبخوان تقریبا غیرممکن می‌گردد. به‌ همین دلیل، تلاش‌های زیادی در جهت جلوگیری، کاهش و محدود کردن آلودگی آب‌های زیرزمینی صورت گرفته است. تهیه نقشه آسیب پذیری آبخوان به عنوان راه حل مناسبی برای توسعه برنامه ریزی و تصمیمات مدیریتی‌، به منظور جلو گیری از آلودگی آب‌های زیر زمینی م ...

خاک قسمتی از شکل اراضی و زمین‌نما بوده و درک صحیح از لندفرم به شناسایی و فهم ژنز خاک کمک می‌کند، که در این راستا میکرومورفولوژی خاک در لندفرم‌های مختلف می‌تواند ما را در جهت نیل به این هدف رهنمون سازد. در این تحقیق تاثیر شکل اراضی مختلف بر خصوصیات میکرومورفولوژی خاک در چند واحد فیزیوگرافی در ناحیه‌ایاز دشت تبریز واقع در غرب این شهرستان بین َ9 °38 تا 12َ °38 عرض شمالی و °46 تا َ6 °46 طول شرقی، مورد بررسی قرار گرفته است. رژیم رطوبتی منطقه مورد مطالعه اریدیک ضعیف مایل به زریک ...

بخش کشاورزی از جمله فعالیتهای توأم با ریسک و نبود اطمینان است. کشاورزان در چنین شرایطی مجبور به تصمیم گیری هستند و تصمیمات آنها تحت تاثیر گرایش های ریسکی آنهاست. از آنجایی که مصرف نهاده های کشاورزی نیز با این گرایش ها در ارتباط است، لذا انتظار می رود بسته به آن، میزان مصرف نهاده های مورد نیاز محصولات کشاورزی متفاوت باشد، بنابراین بررسی گرایش‌های ریسکی کشاورزان در راستای درک بهتر رفتار تولیدکنندگان و لحاظ آن در سیاست‌گذاری های بخش کشاورزی می تواند به بهره‌گیری مطلوبتر از عوامل ...

در این تحقیق ویژگی‌های کانی‌شناسی و مورفولوژیکی خاک‌های دشت تبریز مطالعه و تأثیر شکل اراضی بر ویژگی‌های ذکر شده مورد بررسی قرار گرفت و رده بندی خاک‌ها نیز انجام شد. برای انجام این مطالعه 5 خاکرخ در شکل‌های اراضی: تپه، دشت دامنه‌ای، دشت آبرفتی رودخانه‌ای، دشت آبرفتی دریاچه‌ای و اراضی پست حفر و رژیم رطوبتی و حرارتی بر اساس یافته‌های قبلی مشخص گردید. از واحد تپه به سمت اراضی پست افزایش مقدار رس، کربن آلی و CEC، عمق سالوم و کاهش ذرات درشت‌تر از شن بهمراه تغییر کلاس بافتی نشان دهن ...

با توجه به افزایش جمعت جهان و نیاز بشر به غذا و تولید محصول بیشتر ، توجه بر حفظ کیفیت خاک در راستای کشاورزی پایدار لازم و ضروری است. این تحقیق با هدف : 1- بررسی تغییرات مکانی فاکتورهای کیفیت خاک در مقیاس ناحیه‌ای و شناسایی مناطق بحرانی به منظور مدیریت صحیح حاصلخیزی، 2- تعیین بهترین فاصله نمونه‌برداری در دشت تبریز، 3- تعیین شاخص‌های کمی تنوع خاک در روش ژئوپدولوژی، و 4- تاثیر کاربری‌ها و لندفرم‌های مختلف بر فاکتورهای کیفیت خاک انجام شد. با توجه به تفسیر عکس‌های هوایی، نقشه‌های ...