عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بخش عمده‌ای از کشور ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می‌شود و آب بعنوان یک عامل محدود کننده‌ی فعالیت‌های بشر در این مناطق به شمار می‌آید. وجود سیلاب-های مخرب و کمبود آب در این مناطق، لزوم مهار سیلاب‌ها را ایجاب می‌کند. پخش سیلاب یک استراتژی مناسب برای مهار سیلاب و بهره‌وری از آن است. در این پژوهش سعی شده تا با تلفیق منطق بولین و مدل‌‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، مناسب‌ترین عرصه‌ها برای اجرای عملیات تغذیه مصنوعی در دشت تایباد واقع در استان خراسان رضوی شناسایی شوند. بدین منظو ...

برداشت بیش از حد از آب‌های زیرزمینی دشت تایباد به منظور افزایش عملکرد محصولات و سود خالص کشاورزان، باعث افت مستمر سطح آب، منفی شدن بیلان و افزایش شدید کسری مخزن، نامطلوب شدن کیفیت آب و هجوم جبهه شوری شده است. این عوامل حاکی از لزوم مدیریت منابع آب زیرزمینی در این منطقه می‌باشد. به‌طوری که برداشت از آب زیرزمینی در حد بهینه صورت گرفته و در عین حال سود اقتصادی زارعین منطقه افزایش یابد. در این مطالعه به‌منظور مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت تایباد و تعیین مقدار برداشت بهینه از ذخایر ...