عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بخش عمده‌ای از کشور ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می‌شود و آب بعنوان یک عامل محدود کننده‌ی فعالیت‌های بشر در این مناطق به شمار می‌آید. وجود سیلاب-های مخرب و کمبود آب در این مناطق، لزوم مهار سیلاب‌ها را ایجاب می‌کند. پخش سیلاب یک استراتژی مناسب برای مهار سیلاب و بهره‌وری از آن است. در این پژوهش سعی شده تا با تلفیق منطق بولین و مدل‌‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، مناسب‌ترین عرصه‌ها برای اجرای عملیات تغذیه مصنوعی در دشت تایباد واقع در استان خراسان رضوی شناسایی شوند. بدین منظو ...

شهرستان تایباد به عنوان یکی از قطبهای اصلی کشت محصولات زراعی در استان خراسان رضوی محسوب میشود. به دلیل کمبود بارش در منطقه مورد مطالعه آبهای سطحی قابل ذکری وجود نداشته و آبهای زیرزمینی بخش زیادی از آب مصرفی بخش کشاورزی را تامین میکنند. به دلیل این برداشت بیرویه هر ساله سطح آب سفرهها افت میکند و به علت بارندگی کم امکان جایگزینی وجود ندارد که باعث شده بیلان آبی این دشت منفی شود و این دشت از سوی وزارت نیرو به عنوان دشت بحرانی اعلام شود. لذا تداوم تولیدات کشاورزی در بلندمدت با ال ...

این مطالعات به روش اجمالی در دشت تربت جام به مساحت 60000 هکتار انجام گردید. هدف از مطالعه تعیین خصوصیات خاکها و استعداد اراضی جهت اسفتاده در امور کشاورزی و آبیاری می‌باشد. خاکهای این دشت در 4 واحد فیزیوگرافی شامل دشتهای مرتفع Plateaux و دشت‌های سیلابی Flood Plain دشت‌های آبرفتی دامنه‌ای Pidmont Alluvial Plain و تراس‌های جام‌رود Jamroud terraces که شامل 11 سری در دوره انتی‌سول و اریدی‌سول است . ...

در برنامه‌ریزی مصرف آب در بخش کشاورزی دسترسی مطمئن به منابع آب پایا، در حال حاضر و دوره‌های آتی از اهمیت فوق‌العاده ای برخوردار است. بر این اساس یکی از مسائل بسیار مهم که در مدیریت اقتصادی و پایداری منابع آب نقش فراوانی دارد، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب است و محور اصلی راه‌حل‌های پایداری و اقتصادی بایستی دستیابی به توازن در منابع آب همراه با بهینه‌سازی فعالیت‌های زراعی باشد. در این راستا بایستی بین افزایش سود اقتصادی که هدف کشاورز است و کاهش اثرات منفی زیست محیطی که هدف ...