عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 183

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
محققین مختلف نشان داده اند که درعفونت یا هرنوع تحریک آنتی ژن ابتدا غده لنفاوی محلی عکس‌العمل بخرج‌داده و لیفوسیت ها تکثیر کرده ودیفرنشیه میشوند.سپس این لیفوسیت های انتخاب شده به نقاط دیگر بدن رفته و مصونیتی که ابتدا محلی بود،عمومی میشود.درمورد دستگاه تنفس شواهدی دردست است که نشان میدهد که بسته به نوع و طرز ایجاد مصونیت نسبت به آنتی ژنهای مختلف عکس‌العمل دستگاه تنفس و خون جداری فرق میکند.منظور ازاین مطالعه نشان دادن فرق بین دستگاه تنفس و خون جداری درایجاد مصونیت نسبت به سل ریو ...

در این طرح آلودگیهای انگلی دستگاه گوارش و تنفس شتر در بیرجند مورد بررسی قرار گرفت . آلودگیهای انگلی از جمله آلودگیهای کرمی موجب بروز نشانیهائی درمانگاهی و تحت درمانگاهی می شود که حالت اخیر بسیار شایع می باشد و بر روی فرآورده های دامی مانند گوشت شتر تاثیر منفی دارد لذا شناسائی این آلودگیهای در جهت کنترل و پیشگیری آنها لازم است همچنین تعدادی از انگلهای شتر قابل انتقال به انسان و سایر حیوانات اهلی می باشد در این بررسی 12 گونه نماتود و دو گونه سپتو بالغ از لوله گوارش ، یک گونه ن ...

بلع ‌و آسپیراسیون اجسام خارجی در دستگاه گوارش و تنفس اطفال یکی از شایعترین حوادث در اطفال می‌باشد که بالقوه جدی و کشنده است. با توجه به اینکه در موارد بسیاری، بیمار با تشخیص اولیه غلط تحت درمانهای مختلف دیگر قرار می‌گیرد. بنابراین دقت در اصول تشخیصی اهمیت زیادی دارد. هدف از این بحث و بررسی شناسایی شیوع جنسی، سنی، نوع و تعداد جسم خارجی محل آناتومیک جسم خارجی، وجود یا عدم وجود شاهد حین بلع، نشانه‌ها و علائم بالینی هنگام مراجعه، یافته‌های رادیولوژیک، فاصله زمانی بین بلع تا بروز ...

مطالب این رساله در سه فصل تنظیم گردیده‌است . در فصل اول مراحل مختلف تنفسی شامل : روشهای تنفس ، مقایسه بین تنفس در هوا و آب ، مکانیسمهای تنفس ، سیستمهای تنفس ، انتشار یادیفوزیون، فشار جزء و کشش ، نقش پوست در تنفس ، دم و بازدم مورد بررسی‌قرار گرفته‌است . در فصل دوم تنفس در شاخه : پروتوزوا، اسفنجها، سلانتراتها، کرمهای پهن، کرمهای گرد، کرمهای حلقوی، نرم تنان، بندپایان و تنفس در رده حشرات ، تنفس در زیر شاخه غلافداران یا تونیکاتا، تنفس در زیرشاخه سرمهره‌داران یا سفالوپودا،تنفس در ز ...
نمایه ها:
آب | 
انسان | 
حشرات | 
تنفس | 
هوا | 

دررشته میکرب شناسی در30سال اخیر،گروه میکوپلاسماو بیماریهای ناشی ازآن درانسان و دام وگیاهان موردتوجه واهمیت شایانی قرارگرفته است .ودانشمندان متعدد میکرب شناسی بیولوژیست وویروس شناس‌ها هریک دررشته های تخصصی خودآنهاراتحت مطالعه وپژوهش قرار داده اند .مهمترین عللی که مطالعه برروی میکوپلاسماها رارونق بخشید ،جداکردن میکو پلاسماها ازموارد بیماری های دامی و انسانی بوده ، زیرا پس‌ازآنکه مشخص شد ،که این اجرام دردام وانسان تولید بیماری های مختلف (پنومونی وعوارض عفونتهای تناسلی سقط جنین و ...

در سالهای اخیر خسارت ناشی از آسیت در جوجه های گوشتی یکی از مشکلات مهم صنعت طیور در ایران و جهان به شمار می آید. به دلیل تأکید زیاد روی سرعت رشد در برنامه های اصلاح نژادی تناسب لازم بین حجم و گنجایش دستگاههای تنفس و گردش خون با جثه جوجه ای گوشتی وجود ندارد و همین موضوع باعث عدم توانایی دستگاهههای فوق در تأمین کامل اکسیژن بافتهای بدن شده است. لذا کوچکترین تغییرات در شرایط محیطی از جمله جیره غذایی ارتفاع از سطح دریا درجه حرارت محیط تهویه سموم داروها و غیره که منجر به افزایش نیاز ...

هدف از این بررسی تعیین شیوع جسم خارجی در دستگاه تنفس و ارتباطش با سن و جنس بیمار و تعیین شیوع نوع و محل جسم خارجی و عوارض ایجادشده قبل و بعد از برونکوسکوپی و مورتالیته ناشی از آن می‌باشد. کلا 426 بیمار با تشخیص قطعی یا مشکوک به جسم خارجی در این ده‌ساله در بیمارستان شهید رهنمون یزد مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصله: -1در 315 بیمار بعد از برونکوسکوپی جسم خارجی یافت شد. -2از این 315 بیمار 198 نفر مرد و 117 نفر زن بودند. -3سن شیوع جسم خارجی در این بیماران 6 ماه تا 2 سال می‌باشد. ...
نمایه ها:
بیمار | 
یزد | 

از جمله مهمترین مسائل مربوط به آنستزیست و کارشناس ارشد بیهوشی در اطاق عمل وریکا خوب کار کردن ریه ها ست. بنابراین اعتقاد بر این است که تاکید روی جنبه های کمی تبادلات گازی نه تنها از نظر گازهای تنفسی و بلکه از نظر جذب و دفع داروهای تبخیری بیهوشی هم مهم است. هر وقت که تنفس بیمار بیهوش کمک شده یا کنترل شده باشد آنستزیست و سایر دست اندرکاران بیهوشی قدم به قدم ویژگیهای مکانیکی سیستم تنفسی را احساس می نمایند. ...