عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 223

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیماری مارک یکی از عوامل تحلیل برنده سیستم ایمنی پرندگان به شمار می رود که فرم سیتولیتیک آن که لنفوسیت های T,B را از بین می برد از 4 هفتگی نیز امکان وقوع دارد. بنابراین گله های گوشتی که در مقابل این بیماری واکسینه نمی شوند نیز امکان درگیری با این بیماری را دارند. با توجه به این مهم بر این شدیم تا با تلقیح واکسن مارک به گله های گوشتی نتایج حاصل از عملکرد پرورشی گله و نیز عملکرد سیستم ایمنی جوجه ها را بررسی کنیم. به همین خاطر یک آزمون فارمی در یک واحد مرغداری گوشتی 20.000 ق ...

این تحقیق به منظور مطالعه اثرات سطوح مختلف ملاتونین بر سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی انجام شد. برای این منظور تعداد 96 قطعه جوجه گوشتی نژاد آرین یک روزه بطور تصادفی به 12 گروه تقسیم شدند و در 12 پن جداگانه ریخته شدند. یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار و 8 زیرمشاهده بکار رفت. تیمارها شامل مقادیر متفاوتی ملاتونین بود که به صورت محلول در آب آشامیدنی و در سطوح)10(M ppm10، )20(M ppm20 و)40M ( ppm40 از روز اول تا روز 21 دوره پرورش در آب آشامیدنی جوجه‌های گوشتی مصرف شد. صفات تو ...

سیستم ایمنی انسان، حفاظت موثری را در برابر پاتوژن‌های مهاجم، ایجاد می‌کند. پاتوژن‌های خارج‌سلولی غالبا توسط مکانیسم‌های مبتنی بر آنتی‌بادی شناسایی شده و از بین می‌روند (ایمنی هومورال)، در حالی‌که سلول‌های آلوده به ویروس و یا سلول‌های بدخیم، عمدتا توسط سلول‌های T کشنده، نابود می‌شوند (ایمنی سلولی). ایجاد اپی‌توپ‌های سلول T کشنده از دنباله‌ی آنتی‌ژنی، مستلزم چندین فرآیند داخل‌سلولی بوده که شامل ایجاد بخش‌های پپتیدی توسط پروتئوزوم، انتقال پپتیدها به شبکه‌ی آندوپلاسمی با واسطه‌ی ...

مدل برهم کنشی رقابت بین دستگاه ایمنی و سلول های غده سرطانی بسیار پیچیده می باشد. برای این منظور، در این پایان نامه یک مدل ریاضی برای برهم کنش بین دستگاه ایمنی و سلول های غده سرطانی را بیان و بررسی می کنیم. در فصل اول، مقدماتی از نظریه سیستم های دینامیکی و ریاضیات زیستی را بیان می کنیم. در فصل دوم،خانواده ای از مدل های رقابتی بین دستگاه ایمنی و سلول های غده سرطانی را بیان می کنیم. سلول های غده سرطانی و سلول های تاثیر گذار از دستگاه ایمنی دو گروه رقابت کننده در مدل بیان شده می ...

تفاوتهای ژنتیکی (میزبان و ویروس) و ایمونولوژیکی سهم عمده ای در عدم توانایی سیستم ایمنی در پاکسازی کامل ویروس در بیماران مبتلا به عفونت نهفته هپاتیت B OBI دارند. ما در این مطالعه به بررسی برخی ویژگیهای ویروس آلوده کننده و تعدادی از فاکتورهای ایمونولوژیکی بیماران مبتلا به OBI و مقایسه آن با افراد سالم پرداختیم. 3700 عدد پلاسمای HBsAg منفی از نظر anti-HBc مورد بررسی قرار گرفتند سپس نمونه های HBsAg- و anti-HBc+ از نظر وجود HBV-DNA مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه های HBV-DNA+ از نظ ...

با توجه به اینکه امروزه ثابت شده است در صورت استفاده از رژیم‌های تقویت‌کننده سیستم ایمنی می توان موفقیت درمان‌های ضد سرطان را افزایش داد، تلاش بر آن است ترکیباتی ساخته شوند که همزمان از این دو ویژگی برخوردار باشند. گسترش چنین ترکیباتی که هم به طور مستقیم سبب مرگ سلول‌های سرطانی می‌شوند و هم پاسخ‌های ایمنی ضد تومور را افزایش می-دهند قدم مهمی در درمان سرطان به شمار می‌رود. در این مطالعه اثرات ایمنومدولاتوری داروی آرتمیتر که مشتق محلول در چربی آرتمیزینین است در مدل موشی سرطان پس ...

در این مطالعه ، اثر چای سبز فاقد کافئین بر برخی از اجزای سیستم ایمنی در مخاط پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان بررسی شد. 60 ماهی قزل آلای رنگین کمان با وزن 5 ±105 گرمی به طور تصادفی به 2 گروه تقسیم بندی شدند که در گروه درمان و کنترل به ترتیب با جیره غذایی حاوی 100 میلی گرم به ازای کیلو گرم چای سبز فاقد کافئین و خوراک فاقد چای سبز به مدت 50 روز تغذیه شدند. در روز 45 و 50 پنج ماهی از هر تانک به طور تصادفی انتخاب شدند و مخاط پوست آن ها جمع آوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در گ ...

این آزمایش برای بررسی اثر نسبتهای متفاوت چربی حیوانی و چربی گیاهی مکمل شده با ال-کارنیتین بر پاسخ سیستم ایمنی جوجه های گوشتی نر انجام شد. در این آزمایش از288 قطعه جوجه نر سویه کاب در طرح بلوک های کامل تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل ( 4×3 ) استفاده گردید. از ال-کارنیتین در سه سطح (0،100،200 میلی گرم درکیلوگرم) و چربی در چهارنسبت سطح (0 درصد چربی حیوانی و100 درصد چربی گیاهی، 25 درصد چربی حیوانی و75 درصد چربی گیاهی، 50 درصد چربی حیوانی و50 درصد چربی گیاهی، 25 درصد چربی گیاهی و75 ...

در این آزمایش تاثیر سطوح مختلف دانه ی زرشک بر پارامترهای خونی، عملکرد و سیستم ایمنی و آنتی‌اکسیدانی جوجه‌های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 240 قطعه جوجه یک روزه گوشتی نر سویه تجاری راس 308 به 5 تیمار و 4 تکرار و تعداد 12 قطعه جوجه در هر تکرار با میانگین وزنی یکسان تقسیم شدند. تیمار‌ها شامل 5 سطح صفر، 1، 2، 3 و 4 درصد دانه ی زرشک بودند. داده‌های به دست آمده در قالب یک طرح کاملاً تصادفی مقایسه شدند. جوجه‌ها از سن 1 تا 10 روزگی با جیره دوره آغازین، 10 تا 28 روزگی با جیره دو ...