عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آشنا نمودن دانشجویان به امور طراحی یکدستگاه و همچنین نتیجه طراحی را به مرحله عمل و ساخت رساندن، زیرا در مرحله عمل است که دانشجویان متوجه اشکالات طراحی خود میشوند. ...