عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین مقاله اصول طراحی و ساخت دستگاهی جهت مطالعه و بررسی عوامل موثر بر روانگرایی ماسه‌ها در شرایط مهارشده کامل در آزمایشگاه تحت اثر ارتعاشات یک بعدی افقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. دستگاه ساخته شده دارای چهار قسمت اصلی : تانک آزمایش ، دستگاه بارش ماسه ، سیستم بارگذاری و سیستم کامپیوتری قرائت و ضبط داده‌ها می‌باشد. تانک آزمایش ، محفظه‌ای مکعب مستطیل به ابعاد 350×550 میلیمتر و ارتفاع 200 میلیمتر بوده که نمونه ماسه مورد آزمایش توسط دستگاه کالیبره شده بارش ماسه در تراکم موردنظر در ...

در این مقاله اصول طراحی و ساخت دستگاهی جهت بررسی و مطالعه رفتار یک شمع تحت اثر بار افقی و عمودی مورد بررسی قرار می‌گیرد. دستگاه ساخته شده دارای سه قسمت اصلی : تانک آزمایش ، سیستم بارگذاری و سیستم کامپیوتری قرائت و ضبط داده است . تانک آزمایش ، استوانه‌ای است که ماسه یا خاک مورد آزمایش در آن ریخته می‌شود. پس از قرارگیری مدل شمع (فلزی یا بتنی) در وسط آن از خاک مورد آزمایش پرشده و توسط یک سیستم بارگذاری مکانیکی به صورت افقی یا عمودی بر روی کلاهک شمع بار مربوطه اعمال می‌شود. میزان ...

در این مقاله اصول طراحی و ساخت دستگاهی جهت بررسی و مطالعه رفتار یک شمع تحت اثر بار افقی و عمودی مورد بررسی قرار می‌گیرد. دستگاه ساخته شده دارای سه قسمت اصلی : تانک آزمایش ، سیستم کامپیوتری قرائت و ضبط داده‌ها است . تانک آزمایش استونه‌ای است با قطر 1 متر و ارتفاع 1 متر که ماسه با خاک مورد آزمایش در آن ریخته می‌شود. پس از قرارگیری مدل شمع در وسط آن از خاک مورد آزمایش پرشده و توسط یک سیستم بارگذاری مکانیکی به صورت افقی یا عمودی بر روی کلاهک شمع بار مربوطه اعمال می‌شود. میزان بار ...

هدف اصلی این پروژه طراحی و ساخت یک دستگاه آزمایشی جهت مطالعه انتقال حرارت جوششی مبردهای روی دسته لوله با انواع لوله‌هاث صنعتی جدید در فشارهای مختلف است . شرح اجزاء مختلف دستگاه ساخته شده، با ارائه نقشه‌های اجرایی مربوطه در فصول مختلف این پروژه ارائه شده است . انتقال حرارت جوششی مبرد R-12 و جایگزین آن R-134a به کمک این دستگاه مطالعه گردیده است . نتایج حاصله نشان می‌دهد که ضریب انتقال حرارت جوششی مبرد R-134a بطور متوسط 10„ بیشتر از ضریب انتقال حرارت جوششی مبرد R-12 می‌باشد. جهت ...

چکیده ندارد.

موتورهای رم‌جت اغلب دچار مشکل ناپایداری احتراق بوده و این پدیده روی عملکرد آنها تاثیر جدی می‌گذارد. در این مطالعه به ناپایداری بسامد پایین که در موتورهای رم‌جت رخ می‌دهد توجه شده است . با ساخت یک موتور آزمایشی به بررسی اندرکنش میان میدان جریان سیال و میدان آکوستیک پرداخته شده است . دستگاه آزمایش یک رم‌جت متقارن محوری با محفظه احتراق پله‌ای بوده که از سه قسمت لوله ورودی، محفظه احتراق پله‌ای و نازل خروجی تشکیل شده است . متغیرهای آزمایش‌ها عبارتند از دبی جریان، طول ورودی و طول م ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.