عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 321

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گروه حرف اضافه‌ای در جملات زبان فارسی نقش‌های مختلفی را به عنوان سازه‌ای مستقل می‌پذیرد، علاوه برآن می‌تواند وابسته‌ی گروه‌های اسمی، صفتی و قیدی نیز باشد. زبان‌شناسان و دستور‌نویسان دیدگاه‌های متفاوتی درباره‌ی گروه‌های حرف اضافه‌ای زبان فارسی دارند که همین امر ضرورت پژوهش بیشتر را در این زمینه آشکار می‌سازد. دستور نقش و ارجاع که یکی از نظریه‌های نقش‌گرا می‌باشد، دسته‌بندی‌ای را از گروه‌های حرف‌اضافه‌ای ارائه نموده که می‌تواند برای بررسی این گروه‌ها در زبان فارسی مورد اس ...

پایان نامه حاضر به بررسی تسلّط نحوی و موارد مجاز نقض آن در یادگیری پرسشهای چند گانه ی زبان انگلیسی توسط زبان آموزان بزرگسال ایرانی می پردازد. بر اساس تسلّط نحوی، در زبان انگلیسی، یک پرسشواژه مجاز به عبور از یک پرسشواژه دیگر و حرکت به ابتدای جمله نیست (*What did who buy? ). اگر چه این قاعده در دو مورد نقض می شود: (1) در پرسشهای چندگانه گفتمان وابسته (مثل Which book did which student buy?) و (2) و در پرسشهای سه گانه (مثل What did who buy for whom?). به منظور بررسی امکان یادگیری ...

پژوهش حاضر به بررسی بخشی از دانش نحوی زبان دوم می پردازد که در دانش زبانی افراد تجلی می یابد اما به طور مستقیم آموخته نشده اند.فرضیه ی پژوهش این بود که اگر بتوان نشان داد زبان آموزان بخشی خاص از نحو زبان دوم خود را می دانند اما منشا این دانش نه آموزش مستقیم است، نه داده های اولیه زبانی و نه نحو زبان اول آنها، می توان ادعا کرد که منشا این دانش در ذهن/مغز زبان آموزان است. با نشان دادن اینکه در فراگیری زبان دوم حوزه های وجود دارند که منشا آنها در عضو زبانی افراد (Language Organ) ...

آموزش گرامر بخش مهمی از پیشینه تحقیق در فراگیری زبان دوم راتشکیل میدهد. اگرچه بیشتر تدریس گرامر در یک کلاس آموزش زبان انگلیسی بعنوان یک زبان خارجی در سطح جمله تمرکز دارد اما فعالیتهای خواندن و نوشتن یادگیرنده را در سطح متن درگیر میکند. بنابراین معلم باید اصول گرامر را در یک چارچوب ارتباطی بگنجاند. یکی از راهبردهای نیل به چنین هدفی استفاده از تکالیف آگاهی انگیزی گرامری است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تکالیف اگاهی انگیزی گرامری بر درک مطلب وتوانائی نوشتار یادگیرندگان ا ...

دستور زبان فارسی از قرن‌ها پیش مورد توجه عالمان زبان و ادب و حتی فلسفه قرار گرفته و مباحث این علم چه به طور مستقل و چه در ضمن مباحث علوم دیگر مورد مطالعه واقع شده است. در دهه‌های اخیر، دیدگاه‌های نو متأثر از زبان‌های دیگر و نظریات زبان‌شناسی، موجب پدید آمدن آثار فراوان و گوناگونی در این زمینه بوده است. با وجود این، هنوز اتفاق نظری عمومی در مبانی، تعاریف و مباحث آموزشی آن‌ها به وجود نیامده است. هدف این پژوهش بررسی تطبیقی و گزارش آراء و دیدگاه‌های دستورنویسان معاصر فارسی دربار ...

شناختن دستور زبان زبان فرانسه چه نقشی در ترجمه صحیح دارد؟ همانگونه که می‌دانیم دستور زبان شامل مجوعه‌ای از قوانین است که برای درست حرف زدن و درست نوشتن باید آن‌ها را رعایت کنیم. دستور زبان شامل دو بخش اصلی می‌شود یکی شناخت واحدهایی (مانند اسم، صفت، حرف اضافه و ...) که زبان را تشکیل می‌دهند و دیگری شناخت نقش آن‌ها در جمله‌ها است. زیرا هریک از واحدهای زبانی می‌توانند نقش متفاوتی را در جمله‌ها بگیرند. زمانی که نقش هریک از این کلمات را پیدا کردیم، ارتباط بین جلمات دقیقا مشخص می ...

شناختن دستور زبان زبان فرانسه چه نقشی در ترجمه صحیح دارد؟ همانگونه که می‌دانیم دستور زبان شامل مجوعه‌ای از قوانین است که برای درست حرف زدن و درست نوشتن باید آن‌ها را رعایت کنیم. دستور زبان شامل دو بخش اصلی می‌شود یکی شناخت واحدهایی (مانند اسم، صفت، حرف اضافه و ...) که زبان را تشکیل می‌دهند و دیگری شناخت نقش آن‌ها در جمله‌ها است. زیرا هریک از واحدهای زبانی می‌توانند نقش متفاوتی را در جمله‌ها بگیرند. زمانی که نقش هریک از این کلمات را پیدا کردیم، ارتباط بین جلمات دقیقا مشخص می‌ ...

یادگیری زبان خارجی عبارت است از فراگیری واژگان یک زبان و بکار بستن آنها مطابق با دستور زبان. از همین رو، آموزش دستور زبان در کلاس زبان خارجی اجتناب ناپذیر است. کلاس های دانشگاهی زبان فرانسه در ایران، دست کم از 35 واحد درسی مربوط به دستور زبان تشکیل شده است. با این وجود برون داد شفاهی و کتبی دانش آموزان همیشه مطلوب نیست و گاه مملو از اشتباهات دستوری است. این پژوهش به مطالعه آن دسته از ویژگی های دانشجویان ایرانی که بر یادگیری زبان خارجی تأثیر می گذارند می پردازد. مبانی نظری ا ...

زبان‌های فارسی و عربی دو زبان زنده دنیا هستند که علی رغم انتساب به دو خانواده زبانی ناهمگون، به دلایل مختلف، مشترکاتی با یکدیگر دارند. این اشتراک در حوزه‌های مختلف زبان از جمله دستور یا همان نحو نیز مشاهده می‌شود. اما به استناد نسبیت زبانی، تفاوت‌هایی نیز در مقوله‌های دستوری بین آن دو وجود دارد که طرح و بررسی آن‌ها در فراگیری زبان و ترجمه حائز اهمیت است. از جمله این مقولات دستوری، فعل است که در دستور هر دو زبان از ویژگی‌های منحصر به فردی نسبت به دیگر اعضای جمله برخوردار بوده ...