عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 138

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تعیین دستورالعمل‌های تعمیر و نگهداری محور و جعبه یاتاقان به کمک منابع و مراجع موجود و بهره‌گیری از افراد متخصص ، تعمیر و نگهداری نامطلوب باعث کاهش عمر مفید سرمحور جعبه یاتاقان گشته، سوانح و خسارات جانی و مالی را باعث می‌شود. ...

دستورالعمل فوق با هدف تعیین حجم ذخائر دینامیک مخازن تغذیه کننده چشمه‌های سازند سخت با تاکید بر مخازن کارستی می‌باشد. جهت محاسبه و تعیین حجم مورد نظر، تغییرات آبدهی یک چشمه که بعنوان معرف چشمه‌های تخلیه شده از یک سازند می‌باشد بطور دقیق اندازه‌گیری می‌شود. سپس نسبت به ترسیم نمودارهای مورد نیاز و همچنین محاسبه حجم تخلیه چشمه اقدام می‌گردد. ضمنا در این دستورالعمل نحوه محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی به حفر چاه مشاهده‌ای و با استفاده از روابط موجود ارائه گردیده است . در خاتمه با استفا ...
نمایه ها:
چشمه | 
آبدهی | 

پسته از جمله محصولات باغي حائز اهميت در استان يزد مي‌باشد كه با در نظر گرفتن وضعيت خاص اين استان از نظر وضعيت منابع آبي، بروز خشكساليهاي پي در پي و شوري منابع آب و خاك در اين عرصه‌ها نيازمند توجه ويژه است. اصلاح سامانه‌هاي آبياري سنتي در اين باغات و ارتقاي شاخص كارآيي مصرف آب به منظور كاهش خطرات و آثار خشكسالي و شوري در اين عرصه‌ها از جمله اقداماتي است كه با تدوين يك دستورالعمل جامع در اين زمينه و اجراي آن در عرصه باغات استان قابل انجام خواهد بود. پروژه حاضر با هدف تهيه اين د ...
نمایه ها:
پسته | 
پسته | 

از جمله موارد مهمي که در نظام‌نامه‌هاي شبکه و يا استانداردهاي شبکة برق کشورها مطرح مي‌گردد، اصول حاکم بر فرآيندهاي مرتبط با سنجش انرژي يا اندازه‌گيري (metering) است. در سند «کدهاي شبکة اصلي برق کشور» نيز که هم‌اکنون در مراحل تصويب نهايي است، موضوع اندازه‌گيري و الزامات مربوطه مطرح شده است. البته، اين الزامات بسيار کلي است و بيشتردر ارتباط با وظايف اصلي نهادهاي مرتبط با اندازه‌گيري مطرح شده است. به طور مثال، يکي از بندهاي مطرح شده در کدهاي شبکه اين است که آزمون و تأييد نهايي ص ...

دستورالعمل حاضر، مربوط به تکمیل فرمهایی است که هدف از تکمیل آن (فرمهای ضمیمهء همین نوشتار) ارائهء اطلاعات لازم برنامهء هر بخش و مقایسه عملکرد برنامه است . این فرمها عبارتند از: فرم ارزیابی اهداف و عملکرد برنامهء اول طی سالهای 1368-72، فرم ارزیابی سیاستهای پیش‌بینی شده و اتخاذ شده در برنامهء اول، فرم ارزیابی اقدامات انجام شده در طی برنامه و فرم ارزیابی سرمایه‌گذاریهای انجام شده ...

تبخیر یکی از مهمترین پدیده‌ها در چرخه آب محسوب می‌گردد و محاسبهء آن از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. در محاسبهء انواع بیلان نیز تبخیر یکی از عوامل اساسی و مهم است . در این دستورالعمل نحوهء محاسبهء انواع مختلف تبخیر مشتمل بر: "تبخیر از سطح آزاد آب "، "تبخیر از سطح برف و یخ"، "تبخیر و تعرق پتانسیل"، "تبخیر و تعریق گیاهی" و "تبخیر از سطح سفره آب زیرزمینی". به تفصیل بیان شده است . ...

این دستورالعمل در جهت ارزیابی آبنمود چشمه‌ها در مناطق کارستی است و چگونگی تعیین ضریب تا ریسمان، ارزیابی حجم ذخیره دینامیکی و مدت زمان مرکز چشمه به فرض قطع بارندگی و نیز تعیین پارامترهای هیدرولیکی ارائه شده است . ...

به منظور رشد فرهنگ بهره‌وری در کشور و استفاده بهینه از منابع موجود و افزایش بهره‌وری امکانات کشور، مرجع قانون‌گذار در بند "الف " از تبصره 35 قانون برنامه دوم توسعه کشور تصریح نموده که دستگاههای اجرایی بایستی بخشی از اعتبارات خود را در جهت بهبود سیستمها و روشهای کاری، استفاده از تکنولوژی پیشرفته و افزایش بهره‌وری هزینه نمایند. براساس بند "ب " تبصره مذکور، به منظور سنجش بهره‌وری از امکانات موجود کشور سازمان برنامه و بودجه موظف است شاخص‌های فعالیت‌ها و طرحهای پیش‌بینی شده در برن ...

دستاوردهای این طرح عبارتند از: -مدیریت و نظارت بر نحوه امر پودمان سازی و ارائه رهنمودهای سازنده جهت ارتقاء کیفیت محتوای پودمان -تدوین دفترچه راهنمای پودمان آموزشی: این دفترچه حاوی مطالبی در زمینه نحوه آموزش محتوای کتاب و فیلم آموزشی به مخاطبان است. با استفاده از این دفترچه آموزش دهنده با نحوه تدریس مطالب آشنا می شود. -تدوین دفترچه دستورالعمل ارزشیابی پودمان آموزشی: این دفترچه به آموزش دهنده می آموزد چگونه پس از تدریس مطالب کتاب، میزان دریافت مطالب توسط مخاطبان را اندازه گیر ...