عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دسته‌بندی یکی از مهمترین فرآیندهای مورد مطالعه در حوزه یادگیری ماشین و داده کاوی است که در برنامه‌های کاربردی فراوانی از جمله دسته‌بندی متن، تشخیص پزشکی، بیوانفورماتیک و... مورد استفاده قرار می‌گیرد. مسائل دسته‌بندی را می‌توان براساس تعداد برچسب‌های منتسب به هر یک از داده‌ها به دو دسته کلی مسائل دسته‌بندی تک برچسبی و مسائل دسته‌بندی چند برچسبی تقسیم کرد. در مسائل دسته‌بندی تک برچسبی، هر داده دارای یک برچسب منحصر به فرد است. اکثر مطالعات صورت گرفته در حوزه یادگیری ماشین مربوط ...

امروزه با فراگیر شدن اینترنت و دسترسی آسان وسایل ضبط تصاویر رقمی، حجم تصاویر رقمی به شدت افزایش پیدا کرده است و در حال رشد است. بنابراین چگونگی بازیابی و جستجوی تصاویر مسئله‌ی مهمی است که تحقیقات زیادی در مورد آن انجام شده است. یک راه حل مناسب برای این مسئله حاشیه نویسی خودکار تصاویر است که در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است.حاشیه نویسی خودکار تصاویر فرایند انتساب خودکار کلمات به تصاویر است. در این پژوهش یک چارچوب بر مبنای روش‌های یادگیری ماشین برای این ...