عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 85

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دسته‌بندی یکی از مهمترین فرآیندهای مورد مطالعه در حوزه یادگیری ماشین و داده کاوی است که در برنامه‌های کاربردی فراوانی از جمله دسته‌بندی متن، تشخیص پزشکی، بیوانفورماتیک و... مورد استفاده قرار می‌گیرد. مسائل دسته‌بندی را می‌توان براساس تعداد برچسب‌های منتسب به هر یک از داده‌ها به دو دسته کلی مسائل دسته‌بندی تک برچسبی و مسائل دسته‌بندی چند برچسبی تقسیم کرد. در مسائل دسته‌بندی تک برچسبی، هر داده دارای یک برچسب منحصر به فرد است. اکثر مطالعات صورت گرفته در حوزه یادگیری ماشین مربوط ...

در روش های کالیبراسیون چند متغیره که توسط رگرسیون جزء اصلی(PCR)انجام می شود، جزء های اصلی (PCs) از کل ناحیه طیفی استخراج می شوند، وهمانطور که می دانیم بعضی از نواحی طیفی حاوی اطلاعات مفید نیستند. به همین خاطر یک روش خوشه بندی بر مبنای تشخیص الگو غیرنظارتی برای شناسایی نواحی طیفی مفید پیشنهاد شد. سپس اطلاعات مفید ناحیه انتخاب شده جهت ساختن یک مدل چند متغیره پایدار بوسیله رگرسیون جزء اصلی (PCR) مورد استفاده قرار گرفت. در این روش جدید که رگرسیون جزء اصلی خوشه بندی شده نام دارد ( ...

دسته بندی کشورها به عنوان یک روش برای کاهش پیچیدگی و کشف روابط بین کشورها در زمینه بین المللی کاربرد روز افزونی پیدا کرده است. دسته بندی فرصت به تصویر کشیدن بصری شباهت ها و تفاوت بین کشورها را فراهم می کند و اطلاعاتی را آشکار می سازد که از طریق مقایسه دوجانبه یا رتبه بندی به دست نمی آید. طبق چشم انداز 20 ساله ، کشور ایران باید در سال 1404 در بین 25 کشور منطقه به قدرت برتر تبدیل شود؛ در نتیجه در این پژوهش به بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای حوزه چشم انداز با استفاده از شاخص های بخش ...

دسته‌بندی اسناد، فرآیندی است که اسناد را به یک یا چند دسته از قبل تعریف شده تقسیم می‌کند. در این پایان‌نامه، یک سیستم دسته‌بندی مفهومی اسناد فارسی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان ارائه شده است. همچنین، تاثیر رهیافت‌های مختلف پیش‌پردازش شامل شاخص‌گذاری اسناد، ریشه‌یابی، بردار نماینده و انتخاب زیر‌مجموعه‌ای از ویژگی‌ها، بر روی کارایی سیستم مطالعه شده است. علاوه بر این، کارایی سیستم پیشنهادی با تابع‌های کرنل مختلف برای ماشین بردار پشتیبان مطالعه شده است. در آزمایش‌ها، از مجموع ...

فصل اول را با تعاریف و مفاهیمی که در فصلهای بعد مورد استفاده قرار می گیرد، آغاز می شود. در فصل دوم با اعمال شرط راست ‏‎PP‎‏ بودن ، یک دسته بندی از مونوئیدهایی را ارائه می دهیم بطوریکه سیستمهای دوری بطور ضعیف هموار آنها هموار باشند. در فصل سوم با اعمال شرایطی چون برگشت پذیری ، حذف پذیری و راست ‏‎PP‎‏ بودن ، بر مونوئید ها ، دسته بندی هایی از آنها را ارائه می دهیم بطوریکه سیستمهای دوری ( بطور ضعیف ) هموار آنها در شرط ‏‎P‎‏ صدق کنند. در فصل چهار ثابت می کنیم که اگر مونوئید برگش ...
نمایه ها:

در این پایان نامه سه مسئله از مسائل برنامه ریزی تولید در سیستمهای تولیدی انعطاف پذیر ‏‎(FMSs)‎‏ مورد مطالعه قرار گرفته اند. این مسائل عبارتند از : 1) دسته بندی انواع قطعات 2) بارگذاری ابزارهای مورد نیاز برای پردازش انواع عملیات مربوط به انواع قطعات روی ماشینهای هر دسته و اختصاص انواع عملیات مورد نیاز انواع قطعات به ماشینهای هر دسته . 3) تعین مقادیر تولیدی انواع عملیات از انواع قطعات روی ماشینهای هر دسته . از آانجایی که هدف اصلی در سیستمهای تولیدی انعطاف پذیر ، انعطاف پذیری و ...

از مهمترین فرآیندها در بسته‌بندی و نگهداری محصولات کشاورزی عملیات دسته‌بندی می‌باشد. هدف پژوهش حاضر بدست آوردن الگوریتمی برای تشخیص و درجه‌بندی محصول گوجه‌فرنگی و ارائه سامانه‌ی کارآمد در این زمینه می‌باشد؛ برای سادگی این فرآیند‌، از شبکه‌های فازی عصبی موسوم به ANFIS استفاده شده است که در عین سادگی کار و تنظیم کردن، دقتی همپای شبکه‌های عصبی را به ارمغان می‌آورد. پس از عکس‌برداری از نمونه‌های گوجه‌فرنگی تهیه شده، این نمونه‌ها توسط فرد خبره در 8 دسته: ناسالم و نارس و 6 دسته‌ی ن ...

امروزه واسط مغز - کامپیوتر عنوان کلی ازروشهایی است که به منظوربرقراری ارتباط مغزبادنیای اطرافش پیشنهاد شده اند لذا اگرسیستمی بتواند سیگنالهای ثبت شده ازتعدادی فعالیت های ذهنی را ازیکدیگرتفکیک کند آن فعالیت ها یک الفبای ساده را تشکیل میدهد که فردمیتواند با انجام ترکیب های مختلفی ازآنهابا دنیای اطراف ارتباط برقرارکند دراین تحقیق پیش پردازش ودسته بندی سیگنالها مغزی درزمان انجام برخی ازفعالیت های ذهنی مورد بررسی قرارمیگیرد دراین تحقیق روشهای مختلفی برای استخراج انتخاب ویژگیها انت ...

رتبه بندی اعتباری یک وسیله آماری است که به منظور تعییندرجه ریسک پرداخت وام به مشتریان بهکارمی رود از این طریق تاثیر شخصیت و ویژگیهای متقاضیانمختلف برمیزان ریسک و خطاها مشخص میشود لذا استفاده از رتبه بندی اعتباری می تواند به بانک برای اعطای تسهیلات با اطمینان بیشتر کمک کند دراین مقاله روشهای مختلفی از دسته بندی را که در اعتبار سنجی مفیدند تشریح کرده و سپس نتایج عملی حاصل از بکارگیری این روشها را مقایسه میکنیم. ...