عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در مواجهه با رشد روزافزون اطلاعات در محيط تکنولوژيکي کنوني، توجه به مهارتهاي جستجوي اطلاعات و استفاده صحيح از آن ضرورت دارد.تعاريف مختلف از سواد اطلاعاتي نشان مي دهد اين مفهوم به توانايي فرد در دستيابي، درک و شناخت منابع اطلاعاتي گوناگون اشاره داشته و افراد با سواد اطلاعاتي توانايي تشريح و موشکافي دقيق پيامهاي دريافت شده از منابع اطلاعاتي را دارا مي باشند.هدف پژوهش حاضر ارزيابي ميزان سواد اطلاعاتي متخصصان شرکت پلي اکريل ايران در دو سطح علمي و کاربردي بر اساس مدل آيزنبرگ و برک ...

آگاهی از جمله حقوق شهروندی است. این حق دارای ابعاد گسترده ای می باشد. از سویی حق جستجو یا دسترسی به اطلاعات را می توان یکی از ضروری ترین عناصر آزادی بیان دانست و از دیگر سوی مردم سالاری نیز بدون تضمین حق آگاهی نمی تواند متضمن آینده ای روشن باشد. حق آگاهی دارای دو مفهوم مضیق و موسع می باشد. این حق در مفهوم مضیق آن، آزادی در جستجوی اطلاعات را مد نظر قرار می دهد، اما مفهوم موسع آن، شامل حق دسترسی به اطلاعات یا حق دریافت اطلاعات است. گاه مصلحت اندیشی کارگزاران دولت می تواند م ...

امروزه لزوم آزادی جریان اطلاعات، در حوزه حقوق عمومی نقشی مهم و رو به افزایش بازی می کند، در واقع گردش آزاد اطلاعات به عنوان یکی از شاخصه های رژیم های دموکرات شناخته شده و پیش بینی این مسئله در حقوق داخلی کشورها و یا پیوستن به معاهداتی که این حق را به رسمیت شناخته اند، می تواند مبین وجود دموکراسی در کشوری معین باشد. در سالهای اخیر اکثر کشورهای جهان قوانینی را در این خصوص تصویب نموده اند اما در این میان مشکلاتی نیز وجود دارد از جمله لزوم حمایت از حریم خصوصی، حمایت از اطلاعات مر ...

انگیزه محقق در انتخاب موضوع "بررسی تأثیر اینترنت در دسترسی به اطلاعات مرتبط با طب ورزشی از دیدگاه ورزشکاران و پزشکان ورزشی" ، ضرورت آگاهی از دیدگاه ورزشکاران و پزشکان ورزشی به تأثیر اینترنت در ارتقاء سلامت ورزشکاران است تا بتوان با شناخت دیدگاه هر دو گروه و یافتن نقاط ضعف و قوت آنان در اصلاح یا تغییر روش ها اقدام نمود. محقق معتقد است همان طور که از اینترنت برای دسترسی به اطلاعات در بسیاری از حوزه ها استفاده می شود می توان با تقویت این فرصت مناسب که تکنولوژی در اختیار جامعه قر ...

شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های برتر تشکیل می‌شوند. با توجه به اهمیت بالای اطلاعات در سازمان‌ها، شناسایی روند تولید، ذخیره، گردآوری و اشاعه اطلاعات و به طور کلی جریان اطلاعات در این شرکت‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی جریان اطلاعات در شرکت‌های دانش بنیان شهر یزد از دیدگاه مدیرا ...

هدف اصلی تحقیق حاضر " بررسی تطبیقی انتشار اطلاعات و اخبار در فیس بوک و توئیتر از دیدگاه کاربران تهرانی" انجام گرفته است. روش این تحقیق پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه بوده است. پس از پرشدن پرسشنامه ها، جداول توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار spss بدست آمده و تحلیل شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کاربران شبکه های اجتماعی فیس بوک و توئیتر در تهران هستند که تعداد آنها نامشخص است. روش نمونه گیری در این پژوهش خوشه ای چند مرحله‌ای است و بدلیل اینکه جامعه آماری نامشخص ...

در هر كشوري امنيت غذايي مردم از مهمترين مسائل است، فناوري اطلاعات با به روز كردن اطلاعات توليد كنندگان، افزايش سرعت ارتباطات و دسترسي به اطلاعات كارا و به روز مي تواند نقش موثري در افزايش بازدهي بخش كشاورزي ايفا كند.كشاورزان مهم ترين قشر درگير در فعاليت هاي كشاورزي اند و هر سيستمي كه بر مبناي نياز هاي آنها در اين بخش طراحي نگردد محكوم به شكست خواهد بود چون هر سيستم و روشي كه براي توسعه فناوري اطلاعات و كاربرد هاي متفاوت آن در بخش كشاورزي طراحي شود، حتما بايد توسط كشاور ...

اطلاعات یکی از ابزارهایی است که توانایی افراد را برای انجام کارهایشان بالا می برد. پژوهش حاضر به دنبال این است تا جایگاه کتابخانه‌های عمومی را در دسترسی به اطلاعات بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های تهران بررسی کند و همچنین این جایگاه را با جایگاهی که بقیه رسانه ها از جمله تلویزیون، رادیو، اینترنت، روزنامه‌ها و مجلات که به سه طریق(خرید خود شخص، کتابخانه و اینترنت) ممکن است در دسترس فرد قرار گیرد مقایسه کنند. روش این پژوهش، خوشه‌ای چند مرحله‌‍‌‌ای است. جامعه مورد مطالعه در پژوهش حا ...

پژوهش حاضر ضمن تحلیل مفهومی حق دسترسی به اطلاعات و امنیت ملی، به بررسی جایگاه هر یک از این دو مقوله در نظام بین‌المللی حقوق بشر و تأثیر و تأثر هریک بر دیگری با توجه به اسناد بین‌المللی حقوق بشری می‌پردازد. هدف، بررسی وجود تقابل میان این دو مقوله است. با بررسی اسناد بین‌المللی و قوانین کشورها می‌توان گفت، دولت‌ها تمایل به پنهان‌کاری دارند اما برای محدود نمودن دسترسی شهروندان به اطلاعات باید بر اساس ضوابط و معیارهای مشخص شده‌ی اسناد بین‌المللی حقوق بشری عمل نمایند و در اینجا اس ...