عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 60

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شهر دزفول در زمان ساسانیان هم زمان با پلی که در کنار آن بر روی رود دزساخته شده، بنا گردیده است. بافت تاریخی ارزشمند شهر دزفول که در حاشیه رود دز شکل گرفته است، هم اکنون دارای 28 محله می باشد. ساختمان های آجری و تزئینات آجرکاری منحصر بفرد از ویژگی های این بافت می باشند. محلات قدیمی شهر دزفول در دوره های مختلف دچار تغییراتی گشته اند که از آن جمله تخریب های ناشی از اصابت موشک ها به بافت بوده که در زمان جنگ تحمیلی رخ داده است. محله سرمیدان از قدیمیترین محلات بافت تاریخی شهر د ...

در آن زمان که مدرنیته خود را به عنوان سبکی جهانی عرضه منود و پیشگامان غربی آن آینده جهان را بر پایه ان تعریف منودند ، ایران و کشورهای مشابه که نقشی در شکل دهی به این تفکر نداشتند به جای تعریف خود در این دیدگاه آن را بی هیچ فکر ونقدی پذیرفتند و به جای آن که این شیوه جدید زندگی را با خود تطبیق دهند یکشبه هر چه داشتند درمقابل این مهمان ناخوانده از کف دادند و این امر در معماری آنها نیز تاثیر گذاشت و بیش از همه این تاثیر در امر مسکن دیده شد . امروز مشکل مسکن در همه شهر های ایرا ...

مطالعات مورفولوژی در سه موضوع مقیاس،زمان و گونه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. کار ابتدایی و اصلی در این نوع مطالعات ، متمرکز بر تحلیل ،تکامل و تغییر در فضای شهرهای سنتی است. مطالعه مورفولوژی و ساختار شکلگیری بافت‌ها و سکونتگاه‌ها باعث می‌شود که طراحان شهری از الگوهای مکانی و فرایندهای تغییر و تحول شهرها آگاه شوند. اهداف این پژوهش شناسایی و جمع آوری مباحث ادبیات مورفولوژی شهری(مسائل،تاریخچه ،سیر تحول) و شناخت ماهیت، اصول،ارکان و عناصر شکلگیری و مورفولوژی بافت سنتی دزفول ...

معماری شهر دزفول از دو جهت قابل بررسی است: 1- کاربرد خاص ومنحصر به فرد آجردر بناها 2- ویژگی های خاص معماری و چگونگی شکل گیری بافت شهری مورد اول خود شامل 2 بخش زیر است: 1- کاربرد کالبدی (استحکامی) آجر: با استفاده از تعداد وشکل ترکیبی و احیاناً خرد کردن آجرها 2- کاربرد تزئینی: شامل گره کاری، فریز و خوون چینی که در این پژوهش به صورت جامع به مقوله خوون چینی پرداخته خواهد شد. شهر دزفول دارای بیش از 150 اثر ثبت شده ملی، شامل منازل مسکونی، مساجد، کاروانسراها، آرامگاه ها، ساب ...

دزفول شهری است که از آغاز تاریخ خود شاهد رویدادهای بی شماری بوده است. در زمان ایلامیها آوان نام داشته است، بعدها در دوره ساسانی پلی بر روی رودخانه دز و همچنین قلعه ای به نام انوشبرد ساخته شده بود. پس از ویرانی جندیشاپور در قرون چهارم و پنجم ه.ق مردم آنجا به دزفول(اندامش سپس روناش)مهاجرت کردند.در پی این مهاجرت کم کم دزفول رو به آبادانی گذاشت و دردوره ی ایلخانی و تیموری توسعه یافت(تصوف نیز موجب توسعه و تقسیم شهر به محلات حیدری و نعمتی شد)در دوره ی صفویه شهر دزفول آنچنان اهمیت ...

کشور ایران از قدیم‌الایام همواره مورد توجه جهانگردان بوده است و کسانیکه درطی سالیان متمادی برای شناخت تمدن وفرهنگ کهن سرزمین مابه ایران آمده‌اند به شدت تحت تأثیرهنرو اخلاق و خصوصیات مردم این کشور قرار گرفته و بررسی‌های فراوانی در این خصوص به عمل آورده‌اند. در واقع سفر و جهانگردی یکی از اموری است که اخیراً مورد توجه بسیار قرارگرفته و توجه به آن روز به روز بیشتر می‌شود. دردنیای امروز مسافرت و سیاحت بزرگترین منبع تجارت است که از نظر اقتصادی بسیار مهم و پرارزش می‌باشد. درجهان ام ...

در این مطالعه، با توجه به مسئله تامین نیازهای غذایی جمعیت رو به رشد دنیا و از طرفی دیگر، محدودیت نهاده‌های تولید، اثر بکارگیری نهاده ها بر میزان تولید محصول گوجه فرنگی شهرستان دزفول و مسئله بهره وری آنها با استفاده از تابع تولید مناسب در سال زراعی 93-92 بررسی گردید و سپس با استفاده از تابع تولید مرزی، به کارایی فنی گوجه کاران پرداخته شده است. از بین توابع تولید مورد بررسی، تابع تولید کاب داگلاس به عنوان تابع برتر انتخاب گردیده است. نتایج نشان داد که از بین عوامل تولید مورد بر ...

مشارکت مردمی به عنوان یکی از پیش شرط‌های لازم برای پایداری بافت‌های شهری از جمله بافت‌های کهن می‌باشد که دارای عناصری چون طبقه‌ی اجتماعی، آگاهی اجتماعی، احساس تعلق، اعتماد اجتماعی و... است. با توجه به این که میزان هر یک از مولفه‌ها در جوامع مختلف متفاوت است؛ پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مشارکت مردمی بر حسب مولفه‌های آن به ساماندهی بافت کهن شهر دزفول پرداخته است. نوع پژوهش تحلیلی- پیمایشی است. و روش جمع آوری داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای(اسنادی، نقشه،...) و میدانی(مشاهده، پرسشنامه ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه کمالگرایی با عدالت سازمانی وفرسودگی شغلی در مدیران مرد ادارات دولتی استان خوزستان (اندیمشک، دزفول) درسال 1391بوده است.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است.بدین منظور 170 نفر از جامعه مورد نظر که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزارگردآوری اطلاعات در این پژوهش عبارتند از: پرسشنامه کمالگرایی تری-شورت، پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار ...