عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اثر سروصدای ناشی از دریل جراحی روی گوش مقابل اثر مخرب اصوات با شدت زیاد است که در این مطالعه ارزیابی کاهش شنوایی در گوش عمل نشده توسط دستگاه ادیومتر و دستگاه ‏‎OAE‎‏ در بیمارانی است که تحت عمل ماستوئیدکتومی قرار گرفته اند می باشد. طی این مطالعه توصیفی تحلیلی ، 49 بیمار که در سال 1379 در این دو بیمارستان تحت عمل ماستوئیدکتومی قرار گرفته بودند از نظر آسیب صوتی حاصل از دریل جراحی روی گوش مقابل ارزیابی شدند. وضعیت شنوایی قبل از عمل بیماران با انجام آزمایشات ‏‎DPOAE و PTA‎‏ و وضع ...

چکیده ندارد.