عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 227

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سواحل جنوبی دریای خزر بواسطه آبرفت گذاری رودخانه ها و پسروی این دریا تحت تأثیر فرایندهای زمین ساخت جدید و تغییرات اقلیمی کواترنر شکل گرفته و در طول زمان دچار تغییر و تحولاتی شده‌اند . در این تحقیق به بررسی ویژگی های ژئومورفولوژیک بخشی از نوار ساحلی مذکور (انزلی تا چمخاله)پرداخته شده است . پژوهش حاضر ، مبتنی بر روش تجربی و تا حدی تاریخی بوده و بصورت توصیفی _ تحلیلی انجام شده است . بررسیها با استفاده از نقشه‌های تغییرات خطوط ساحلی گیلان ، بازدیدهای میدانی و نمونه گیری از رسوبا ...

اسکله های باز و بسته به طور متناوب در سازه های دریایی مورد استفاده قرار می گیرند. اسکله باز از شمع و عرشه و اسکله بسته از عرشه و سپری تشکیل یافته که هر یک از آن ها به انواع متفاوتی تقسیم می‌شوند. هدف از این مطالعه، مقایسه رفتار سازه ای و هیدرولیکی هر یک از این دو نوع سازه در مقابل بارهای وارده، نیروهای داخلی و تغییر شکل ها می باشد. ابتدا با ارزیابی و تعیین نیروهای وارده با استفاده از نرم افزار SAP2000، سازه تحلیل استاتیکی گردیده و نیروهای داخلی و تغییر شکل ها معین شده است. س ...

موقعیت جغرافیایی و گستردگی ایران زمین در بین برخی از مهم ترین و مشهور ترین پهنه های بزرگ آبی جهان سبب شده است که خصوصیات زمانی و مکانی بارش در این منطقه یکسان نباشد به طوری که شمال ایران، اقلیمی پر بارش و متفاوت از سایر بخش های ایران دارد. در این پژوهش، رویدادهای بارشی فوق سنگین و سنگین سواحل جنوبی خزر با منشا همرفت و غیر همرفت انتخاب و با توجه به موقعیت جغرافیایی آن ها، شرایط همدید موثر در رخداد آنها و نیز علل ترمودینامیک و دینامیک آن ها بررسی و مقایسه شد. به این منظور ا ...

دریای خزر بزرگترین توده‌ی آبی محصور در خشکی است که به دلیل وسعتش آن‌را دریا می‌نامند. این دریا از حدود سه میلیون سال پیش، از دریاهای جهان منفصل شد و از همان زمان، نوسانات تراز آن به عنوان بخشی از ماهیت دریاچه‌ای آن در رسوبات خزر ثبت شد. در این مطالعه، بخش جنوب‌شرق خزر برای بررسی این نوسانات در طی هولوسن و پاسخ ساحل به آنها انتخاب شد. منطقه‌ی مورد مطالعه در جنوب‌شرق دریای خزر از دلتای گرگان‌رود در جنوب تا منطقه‌ی مرزی ایران و ترکمنستان در شمال (خلیج حسن‌قلی)، در امتداد ساحل ...

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش دریای خزر در وقوع بارش های سواحل جنوبی این دریاست. برای این منظور ابتدا ویژگی ها بارش در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از داده های ایستگاهی در یک دوره 30 ساله (2000-1971) مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه به منظور مشخص نمودن میزان تاثیر ویژگی های فیزیکی دریای خزر در وقوع بارش های سواحل جنوبی آن، همبستگی های فضایی بین پارامترهای فیزیکی مرتبط با دریای خزر و بارش های خزری با استفاده از داده های مراکز ملی پیش بینی محیطی/مرکز ملی پژوهش های جوی(NCEP/NC ...

تنوع بالایی از گونه‌های جنس Alosa در ناحیه Ponto - Caspian زیست می‌کنند و تنها از دریای خزر، تعداد 5 گونه و 14 زیرگونه از شگ‌ماهیان متعلق به جنس Alosa گزارش شده‌ است. با توجه به تنوع گونه‌ای بالا و فقدان اطلاعات ریختی کافی در رده‌بندی گونه‌های این جنس به خصوص در دریای خزر ابهاماتی وجود دارد. در این تحقیق، بیوسیستماتیک جنسAlosa spp. در سواحل ایرانی دریای خزر با استفاده از نشانگرهای ریختی و مولکولی (توالی‌بخشی ژن Cyt-b) مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 239 عدد ماهی از چهار گونه موج ...

غلظت 16 ترکيب چند‌حلقوي معطر (PAHs) در بافت‌هاي کبد، کليه، آبشش، عضله و خاويار تاسماهي ايراني(16 = Acipenser persicus; n) و ازون‌برون (7 =Acipenser stellatus; n) جمع‌آوري شده از حوضه‌ي جنوبي درياي خزر مورد بررسي قرار گرفت و ترکيبات PAH با دستگاه GC-MS اندازه‌گيري شدند. نمونه‌ها در اواخر فصل زمستان و اوايل فصل بهار سال 1389-1390 جمع‌آوري گرديد. الگوي تجمع و پراکنش ترکيبات PAH در بافت‌هاي مختلف ماهيان و تأثير ميزان چربي بافت‌هاي مختلف ماهيان و ضريب تفکيک اکتانول/آب ترکيبات PA ...

دریاچه خزر، بزرگترین دریاچه درون خشکی در کره زمین در محل برخورد آسیای مرکزی، قفقاز و ایران قرار دارد. به لحاظ انرژی این دریاچه پس از خلیج فارس و منطقه سیبری یکی از مهمترین منابع انرژی جهان به حساب می آید. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه1990و تبدیل دو کشور کرانه ای ایران و شوروی به پنج کشور ساحلی ، سبب افزایش اهمیت استراتژیک این دریاچه بیش از گذشته گردید. این تحول سبب به وجود آمدن مسائل جدیدی همچون، رژیم حقوقی جدید، توجه بیشتر و جدی تر به مسائل زیست محیطی این دریا و نگاه جدی ...

این پژوهش بر آن است تا با در نظر گرفتن منابع موجود در دریای خزر به یک مرزبندی منصفانه از این دریا دست یابد. در دهه‌های اخیر و با فروپاشی اتحاد شوروی و کشف میادین نفتی و گازی بیشتر در حوزه دریای خزر بحث بر سر استفاده از منابع دریای خزر بین کشورهای هم جوار این دریا شدت گرفت. ایران، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان روسیه، کشورهایی هستند که بارها و بارها پای میز مذاکره نشستند تا توافقی حاصل کنند اما هنوز این مذاکرات به طور کامل به نتیجه نرسیده است. دریای خزر دارای منابع زیست محیطی ...