عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2569

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بدنبال فروپاشی اتحاد شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور، نظام حقوقی که سالها بین ایران و اتحاد شوروی بر دریای خزر حکمفرما بود مشروعیت خود را از جانب برخ کشورهای ساحلی از دست داد و بدین ترتیب مشکل رژیم حقوقی دریای خزر پدید آمد نظام حقوقی پیشین که از دید جمهوری اسلامی ایران تا تکوین و تدوین یک رژیم جدید کماکان حاکم است، عمدتا مبتنی بر دو قرارداد منعقده میان ایران و اتحاد شوروی در سالهای ‏‎‎‏1921 و 1940 می باشد که بر مبنای آن دریای خزر سوای یک محدوده ...
نمایه ها:

سواحل جنوبی دریای خزر بواسطه آبرفت گذاری رودخانه ها و پسروی این دریا تحت تأثیر فرایندهای زمین ساخت جدید و تغییرات اقلیمی کواترنر شکل گرفته و در طول زمان دچار تغییر و تحولاتی شده‌اند . در این تحقیق به بررسی ویژگی های ژئومورفولوژیک بخشی از نوار ساحلی مذکور (انزلی تا چمخاله)پرداخته شده است . پژوهش حاضر ، مبتنی بر روش تجربی و تا حدی تاریخی بوده و بصورت توصیفی _ تحلیلی انجام شده است . بررسیها با استفاده از نقشه‌های تغییرات خطوط ساحلی گیلان ، بازدیدهای میدانی و نمونه گیری از رسوبا ...

اسکله های باز و بسته به طور متناوب در سازه های دریایی مورد استفاده قرار می گیرند. اسکله باز از شمع و عرشه و اسکله بسته از عرشه و سپری تشکیل یافته که هر یک از آن ها به انواع متفاوتی تقسیم می‌شوند. هدف از این مطالعه، مقایسه رفتار سازه ای و هیدرولیکی هر یک از این دو نوع سازه در مقابل بارهای وارده، نیروهای داخلی و تغییر شکل ها می باشد. ابتدا با ارزیابی و تعیین نیروهای وارده با استفاده از نرم افزار SAP2000، سازه تحلیل استاتیکی گردیده و نیروهای داخلی و تغییر شکل ها معین شده است. س ...

بدلیل اهمیت جریانهای دریایی در گستره دریای خزر، تدوین مدل هیدرودینامیک آن میتواند مفید واقع شود. معادلات مورد استفاده در این مدل، معادله میانگین عمقی پیوستگی و معادلات حرکت در صفحه افق می باشند. تاثیر جریان ورودی از رودخانه های مهم بعلاوه تبخیر از سطح آب در معادله پیوستگی دیده شده است. اثرات نیروی ناشی از چرخش زمین (کریلیوس) بعنوان عوامل مهم در معادلات حرکت منظور گشته اند و از اثر ناچیز لزجت آب، آشفتگی جریان تنشهای کلی ناشی از اثر باد بر سطح آزاد دریاچه و زبری بستر صرف نظر شد ...

موقعیت جغرافیایی و گستردگی ایران زمین در بین برخی از مهم ترین و مشهور ترین پهنه های بزرگ آبی جهان سبب شده است که خصوصیات زمانی و مکانی بارش در این منطقه یکسان نباشد به طوری که شمال ایران، اقلیمی پر بارش و متفاوت از سایر بخش های ایران دارد. در این پژوهش، رویدادهای بارشی فوق سنگین و سنگین سواحل جنوبی خزر با منشا همرفت و غیر همرفت انتخاب و با توجه به موقعیت جغرافیایی آن ها، شرایط همدید موثر در رخداد آنها و نیز علل ترمودینامیک و دینامیک آن ها بررسی و مقایسه شد. به این منظور ا ...

دریای خزر بزرگترین توده‌ی آبی محصور در خشکی است که به دلیل وسعتش آن‌را دریا می‌نامند. این دریا از حدود سه میلیون سال پیش، از دریاهای جهان منفصل شد و از همان زمان، نوسانات تراز آن به عنوان بخشی از ماهیت دریاچه‌ای آن در رسوبات خزر ثبت شد. در این مطالعه، بخش جنوب‌شرق خزر برای بررسی این نوسانات در طی هولوسن و پاسخ ساحل به آنها انتخاب شد. منطقه‌ی مورد مطالعه در جنوب‌شرق دریای خزر از دلتای گرگان‌رود در جنوب تا منطقه‌ی مرزی ایران و ترکمنستان در شمال (خلیج حسن‌قلی)، در امتداد ساحل ...

سابقه و هدف : از انجا که دریای خزر و سواحل، آن یکی از منابع طبیعی ایران است، در چند دهه اخیر هم گام با توجه بشر به خطراتی که محیط زیست سیاره زمین را در معرض تهدید قرار داده، اکولوژیکی و آلودگی زیست محیطی دریای خزر مورد شناسایی و توجه فراوان قرار گرفته است. دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان دچار انواع الودگی ها می باشد. اگر چه بعضی از انواع آلودگی از مناطق ساحلی و مستقر درخشکی نشات می گیرند، اما عامل عمده آلودگی در دریای خزر آلودگی نفتی می باشد. به دلیل آنکه دریای خزر ح ...
نمایه ها:

خلاصه: گسترش روزافزون بیماریهای قلبی عروقی و انواع سرطانها و تاثیر شوم ضایعات و تلفات سنگین ناشی از آنها بر موقعیت اقتصادی - اجتماعی کشور از یکسو و نقش موثر اسیدهای چرب امگا 3 در کاهش و پیشگیری از این ضایعات از سوئی دیگر، اهمیت تحقیق و بررسی اسیدهای چرب در ماهی‌ها که عمده‌ترین منبع اسیدهای چرب امگا 3 می‌باشند روشن می‌سازد. عوامل متعددی در بروز بیماریهای قلبی عروقی نقش دارند، اما مصرف نامتعادل چربی‌ها و بدنبال آن افزایش کلسترول و LDL مهمترین عوامل ایجادکننده این بیماریها هستند ...
نمایه ها:
ماهی | 

پایش ترکیبات کیفی آب در پهنه های آبی مثل کلروفیل-a، مواد معلق و مواد آلی زرد رنگ محلول در آب یک ضرورت شناخته شده برای متخصصین آب و محیط زیست است. اما بررسی تغییرات زمانی و مکانی ترکیبات کیفی آب با روشهای سنتی اندازه گیری میدانی، بسیار مشکل، وقت گیر و هزینه بر است. در چند دهه اخیر سنجش از دور به ابزار بسیار مفید و کارآمدی، در زمینه مطالعات کیفی آب تبدیل شده است. در حال حاضر تقریبا برخی از پارامترهای کیفی آب با این روش به طور معقول قابل اندازه گیری و کمی سازی هستند. با این وجود ...