عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این بررسی روی ماهیان بومی و اقتصادی دریاچه سد مخزنی مهاباد صورت گرفت. در طول سال 1377 تا 1378، 144 عدد از 13 گونه ماهیان دریاچه شامل: سیاه ماهی، کپور معمولی، ماهی عروس، کپور نقره ای، مروارید ماهی ارومیه، کپور علفخوار، شاه کولی ارومیه، کپور سرگنده، سس ماهی کورا، ماهی سیم، ماهی حوض، ماهی لوچ و اسبله طی چهار مرحله نمونه برداری، صید و بصورت زنده به آزمایشگاه منتقل شدند و قسمتهای مختلف پوست، باله ها و آبششها از نظر ضایعات ظاهری و آلودگی به انگلهای سخت پوست با استفاده از میکروسکوپ ...

شهر مقدس مشهد تا سه، یا چهار دهه قبل پیوند دیرینه ای با طبیعت داشت و تقریبا دارای سیمای طبیعی بود. شهروند آن با طبیعت می زیست و به تفرج گاه های حومه ای و ییلاقی کمتر احساس نیاز می کرد. در حالی که با توسعه بی رویه و روزافزون این شهر، شهروندان امروزی آن دچار زندگی مصنوع شهری شده و زندگی ملال آوری را سپری می نمایند. از این رو آنان بیش از پیش نیازمند طبیعت هستند و این امر ضرورت توجه به اکوتوریسم را گوشزد می نماید. یکی از جاذبه های طبیعت گردی نواحی پیرامونی مشهد، چشمه ها و دریاچه ...

با توجه به اهمیت دریاچه‌ها و تالابهای طبیعی کشور، در این گزارش دریاچه مهارلو و باتلاق گاوخونی و دریاچه پریشان از نظر مشخصات عمومی، منابع آب ، ایستگاه‌های مطالعاتی و زمین‌شناسی و گستره آبگیر معرفی می‌شوند. ...
نمایه ها:
تالاب | 
ایران | 

مدلهای کیفی آب ابزارهای مفیدی می باشند، که برای شبیه سازی کیفیت آب مورد استفاده قرار می گیرند. این مدلها بسته به شرایط، فاز آلاینده و آلاینده ای که مدل می کنند، با یکدیگر متفاوت می باشند. در این تحقیق یک مدل کیفی فاز آبی، برای تعدادی آلاینده و یک پیکرده آبی تعیین و استفاده شد. پارامترهای دما، نیاز اکسیژن بیوشیمیایی، کل مواد جامد حل شده، کلسیم، منیزیم، کلرید، مس، آهن و سولفات برای قمست رودخانه ای دریاچه سد رسوبگیر مجتمع مس سرچشمه کرمان، برای مجموعه ای از نقاط و در زمانهای مختل ...

کانی‌شناسی و ژئوشیمی رسوبات بستر شمال‌غرب دریاچه ارومیه با هدف ارزیابی منابع اقتصادی موجود در آن ...
نمایه ها:

شناسایی محل و نحوه تشکیل دریاچه‌های حاصل از زمین‌لغزه در البرز مرکزی و بررسی تاثیر این گونه دریاچه‌ها در سازه‌های مهندسی مهم نظیر سدها، راههای کوهستانی و... ...
نمایه ها:

-شناسایی دریاچه‌ها و حوضچه‌های نمک در استان و تعیین فاکتورهای فیزیکی و شیمیائی این مکانها. -یافتن آرتمیا و مکانهای طبیعی زیست آن در دریاچه‌ها و حوضچه‌های نمک . -شناسایی گونه هستی یافت شده از آرتمیا بررسی میزان ذخائر و تعیین زمان سیست‌گاری آرتمیا. -مشخص نمودن مکانهائی جهت پرورش آرتمیا در منطقه. ...

برای انجام این طرح ابتدا با انجام یک جستجوی کتابخانه ای کلیه نقشه ها و گزارشات البرز مرکزی گرد آوری شده و نشانه های در یاچه های قدیمی به نقشه در می آید . به طورهمزمان تصاویر ماهواره ای لندست و اسپات و عکسهای هوایی بررسی و مو رد تفسیر قرار خواهند گرفت. 2- سپس با بررسیهای صحرایی مو قعیت دریاچه های قدیمی مشخص شده و رسوبات باقیمانده از آنها شناسایی می شود، به همین ترتیب سدهای قدیمی ناشی از زمین لغزه مشخص می شود . 3- مجموعه اطلاعات گرد آوری شده به صورت نقشه زمین شناسی مهندسی ...

در این بررسی ابتدا معادلات حاکم بر سیرکولاسیون آب های کم عمق در دریاچه ها، بازنویسی می شود. در ساده سازی این معادلات، با در نظر گرفتن دایمی بودن جریان، حذف پارامترهای مربوط به ویسکوزیته و فرض فشار صفر در سطح اب، از اثرات غیر خطی بودن صرف نظر شده است. در نهایت معادلات فوق، به شکل معادلات مشتقات جزئی از توابع جریان غیرهمگن تبدیل شده است. اثرات وزش باد و تغییرات سرعت و جهت باد در ترم های منبع و تغذیه مد نظر قرار گرفته که پس از بسط این معادلات و ارائه مدل ریاضی اجزاء محدود از الم ...