عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به اهميت مديريت دانش در سازمانها و نقش آن در توليد، سازماندهي، توزيع و اشتراك دانش، بسياري از سازمانها و موسسات تخصصی، تلاش مي‌کنند تا با استفاده از فناوري‌هاي گوناگون، بستر مناسبي را براي اجرای مديريت دانش فراهم نمايند. از جملة فناوري‌هاي روز براي رسيدن به چنين هدفي، درگاه (پورتال)‌هاي دانش هستند كه با دارا بودن عناصر و ويژگيهائي همچون تالارها و نشستهاي بحث و گفتگو، امكان اشتراك دانش را براي كاربران فراهم مي‌سازند. پژوهش حاضر، با هدف شناسایی عناصر درگاههاي دانش در در ...