عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 120

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مواجهات روزمره با متون متعدد برای کسب اطلاعات خوانندگان این متون را بر آن داشته که دانش لازم را برای رویارویی با چالش درک بینا متنی به دست آورند.از اینرو تسلط کامل بر مهارتها و استراتژیهایی که منجر به درک بینا متنی عمیق تر میشوند، در میان بقیه چیزها، نقش برجسته ای دارد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین پردازش استراتژیک سطحی و عمیق (به ترتیب: جمع آوری اطلاعات از متون و دریافت جزییات بینا متنی) و درک بینا متنی؛ و همچنین ارتباط بین نوشتن متن (استدلال و خلاصه) و درک بینا متنی ...

لازمه درک کامل مفهوم مرگ ، درک هر یک از مولفه های ثبات،عمومیت و فقدان کنش وری می باشد.درک مولفه ثبات با رسیدن به تفکر عملیات عینی و درک مولفه های عمومیت و فقدان کنش وری با رسیدن به تفکر انتزاعی امکان پذیر می باشد.در درک هر یک از این مولفه ها میزان رشد شناختی و عوامل محیطی تاثیر دارند.تحقیق حاضر به منظور بررسی و مقایسه تحولی درک مولفه های مفهوم مرگ در دانش آموزان نابینای پایه های چهارم ابتدایی،دوم راهنمایی و سوم دبیرستان صورت گرفته است. تعداد کل آزمودنی ها در هر پایه تحصیلی 1 ...

الف- موضوع و طرح مسئله(اهمیت موضوع و هدف): مسئله ی پژوهش حاضر این است که مدرسان و برنامه‌ریزان آموزشی باید چه مسائل و موضوعاتی را در منابع درسی و فعالیت‌های درسی خود بگنجانند تا نتیجه‌ی کار چیزی قابل‌عرضه و ارزشمند باشد و زبان‌آموزان بتوانند با اتکا به آن‌ها در یادگیری زبان دوم موفق‌تر باشند. این پژوهش با تکیه بر ضرورت آگاهی از اشتراکات فرهنگی موجود میان ملل و کشورهای مختلف و استفاده از آن‌ها در منابع آموزشی، در پی آنست تا با گرد‌آوری داده‌های مشترک فرهنگی میان ایران و چین، ...

کسرها از پیچیده‌ترین و انتزاعی‌ترین مفاهیم ریاضی در دوره ابتدایی هستند. درک کسرها به درک پنج زیرساختار جزء به کل، نسبت، عملگر، خارج‌قسمت و اندازه وابسته است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی درک و فهم دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی از کسرها مبتنی بر یک مدل نظری است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و بنیادی و از نظر اجرا، توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه مورد مطالعه، 366 نفر از دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان ساوه هستند که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه ...

استراتژی های یادگیری جزو جدایی ناپذیر از فرایند یادگیری زبان دوم می باشند. استراتژی های درک مطلب نیز نقش عمده ای در موفقیت در مهارت خواندن و فهم مطالب ایفا می کنند.علاوه بر این، آگاهی و استفاده از استراتژی های درک مطلب می تواند منجر به بروز برخی خصوصیات مثبت شخصیتی ازجمله انگیزه، خودباوری، و خود مختاری گردد. در این تحقیق رابطه بین آگاهی از استراتژی های درک مطلب با میزان خودمختاری، توانایی حل مساله، و موفقیت در فهم متون انگلیسی در میان 100 نفر از دانشجویان رشته زبان انگلیسی د ...

فرایند دشوار و چالش‌برانگیز ارزیابی زبان، یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های روزانۀ بسیاری از آسیب‌شناسان گفتار و زبان و یکی از ضرورت‌های بالینی است. کمبود آزمون‌های رسمی یکی از مشکلات اصلی آسیب‌شناسان گفتار و زبان در ایران است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر ساخت و استانداردسازی آزمون تخصصی و تفصیلی درک نحو در زبان فارسی بود. این پژوهش ترکیبی در 4 بخش انجام شد. در بخش اول با رویکرد قیاسی‌ـ‌ استقرایی 41 ساخت نحوی از طریق انجام هفت فعالیت استخراج شد، پس از حذف اولیۀ 8 ساخت، 33 ساخت نحوی باق ...

تعداد نسبتاً زیادی از دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در ایران، در ارزیابی های ملی و بین المللی ریاضیات ( از قبیل : تیمز ، 1999، 2003، و 2007 ) عملکردی در سطوح قابل قبول ندارند. یک مفهوم که مشکلات عمده ای را برای این دانش آموزان به وجود می آورد، و در صورت عدم درک صحیح آن می تواند اثرات منفی روی پیشرفت کلی ریاضی شان بگذارد، مفهوم " کسر" می باشد. تحقیقات مختلف انجام شده روی کسر، نشان داده اند که بیشترین مشکلات دانش آموزان در یادگیری و درک مفاهیم کسر، ناشی از آموزش سنتی کسر است. ...

2. تعریف مسئله:در طول سه دهه گذشته یکی از بحث برانگیزترین موضوعات آموزش زبان موضوع پیدا کردن موثرترین روش آموزش قواعد زبان بوده است.نتایج تحقیقات در گذشته نشان میدهد که توجه نقش مهمی در یادگیری دارد.در نتیجه تحقیقات زیادی برای پیدا کردن موثرترین روش برای جلب توجه زبان آموزان صورت گرفت.یکی ازمهمترین روشهای شناخته شده استفاده از کار تولیدی زبانی است.اما نتایج تحقیقات گذشته به طور شفاف بیانگر کارایی این روش نیست. علاوه بر این هیچگاه هدف این تحقیقات واژک های فعلی نبوده است.لازم ...

در طول دهه‌های گذشته، تحقیقات انجام گرفته بر روی یادکیری و تولید دانش زبان انگلیسی، ارزیابی و نمره‌دهی آنان در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که حاصل نگاه‌های گوناگون به مقوله زبان می-باشد. یکی از رویکردهای مطالعه زبان با توجه به گفته‌های باختین آن است که زبان را پویا و مناظره‌ای و گفتگویی تصور کنیم که بنا به گفته فاره و همکارانش تمام زندگی فراگیر را دربر می‌گیرد. با توجه به دیدگاه بختین، کاربردی بودن ارزیابی زبان همانگونه که در مدارس ودانشگاه‌های ما تحقق می‌پذیرد و ...