عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 153

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در تاریخچه آموزش و یادگیری زبان، روش ها و رویکردهای جدیدی به منظور برطرف ساختن مشکلات تدریس مهارت شنیداری ارائه شدند. در میان آنها، رویکرد تدریس وظیفه-محور زبان با تمرکز بر بکارگیری زبان آموزان در انجام وظایف سعی بر این دارد که آنان را به زبان آموزانی کارآمد در مهارت شنیداری وارتباط موفق در دنیای واقعی بدل سازند. این تحقیق تاثیر آموزش وظیفه-محور را بر پیشرفت مهارت درک شنیداری زبان آموزان زبان انگلیسی مونث و مذکر سطح متوسط را از طریق آموزش 5 وظیفه و برگزاری 5 تست شنیداری مرتبط ...

کودکان پس از تولد از طریق شنیدن زبان را فرا می‌گیرند. کودکان کم‌شنوای شدید به دلیل نقص در سیستم شنوایی قادر به شنیدن بخش عظیمی از صدای گفتاری خود و دیگران نیستند، به همین دلیل گفته می شود آنها فاقد هر گونه پیش زمینه‌ی ذهنی در مورد اصوات گفتاری هستند. به همین علت، در درک عناصر زبرزنجیری آنها نواقصی قابل مشاهده است. کاشت حلزون از جمله راهکارهایی است که برای جبران این نقیصه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این میان، عامل‌ جنسیت و سن کاشت نیز در درک گفتار کودکان از اهمیّت ویژه‌ای بر ...

هدف این تحقیق یافتن پاسخ به سه سئوال زیر است . (1) تا چه میزان بسندگی زبان انگلیسی در دانش و شناخت (درک) کلمات ربط و استفاده از آنها نقش دارد؟ (2)تا چه حد ویژگی‌های گفتمان (مثلا کوتاه یا گسترده، ساده یا پیچیده) بر کلمات ربط تاثیر می‌گذارد؟ (3) تا چه اندازه معلومات و شناخت زبان‌آموزان پارسی زبان از کلمات ربط زبان انگلیسی در استنتاج مطلب و تشخیص ارتباط منطقی بین اجزاء کلام متن انگلیسی تشریحی دانشگاهی به آنان کمک می‌کند. برای تحقق هدف تحقیق 96 نفر از دانشجویان سال اول چهار دانشک ...

فرایند دشوار و چالش‌برانگیز ارزیابی زبان، یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های روزانۀ بسیاری از آسیب‌شناسان گفتار و زبان و یکی از ضرورت‌های بالینی است. کمبود آزمون‌های رسمی یکی از مشکلات اصلی آسیب‌شناسان گفتار و زبان در ایران است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر ساخت و استانداردسازی آزمون تخصصی و تفصیلی درک نحو در زبان فارسی بود. این پژوهش ترکیبی در 4 بخش انجام شد. در بخش اول با رویکرد قیاسی‌ـ‌ استقرایی 41 ساخت نحوی از طریق انجام هفت فعالیت استخراج شد، پس از حذف اولیۀ 8 ساخت، 33 ساخت نحوی باق ...

پرسیدن سوال یکی از راه‌های کسب اطلاعات است، که در رشد زبانی کودکان بسیار با اهمیت می باشد. کودکان به طور خود انگیخته سوال پرسیدن را آغاز می‌کنند، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی توانایی درک و سوال پرسشواژ‌ه‌ای با پرسشواژه‌های کی (چه کسی)، کی (چه وقت)، کو (کجا)، چرا و چی در کودکان کم‌توان ذهنی دبستان مهرورزان شهر سمنان می باشد. در این پژوهش درک سوالات پرسشواژ‌ه‌ای با پرسیدن سوالاتی از روی تصاویر و پاسخ کودک به صورت کلامی یا اشاره به قسمتی از تصویر که هدف سوال بوده است، صورت گرفته اس ...

این پژوهش مطالعه‌ای توصیفی است که به منظور بررسی درک پرسنل پرستاری شاغل در بیمارستان روانپزشکی شهید بهشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به اطاق انفرادی انجام گرفته است آزمودنیهای این پژوهش را 60 نفر پرسنل پرستاری بیمارستان روانپزشکی تشکیل داد جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای پژوهشگر ساخته که حاوی 25 سوال بوده و در دو بخش تنظیم شده است استفاده شد. قسمت اول شامل مشخصات عمومی واحدهای مورد پژوهش می‌باشد قسمت دوم سئوالاتی درمورد درک پرسنل پرستاری از اطاق انفرادی است تح ...
نمایه ها:
درک | 
بیمار | 

بسیاری از بررسیها و آزمایشهای مربوط به روان‌شناسی زبان در دو زبانه‌ها و آموزندگان زبان دوم، به مسئلهء جلوگیری از تداخل زبانها اختصاص یافته است . در سالهای اخیر مرکز توجه این تحقیقات از تولید به سوی تولید و درک گفتار آموزندهء زبان دوم، تغییر جهت داده است (لانگ و ساتو، 1985). به عبارت دیگر، امروزه آنچه در افراد دوزبانه و همچنین آموزندگان زبان دوم، اهمیت دارد، روشن کردن ساز و کار درونی پردازش گفتار است . به همین دلیل محققان نیازمند یک نظریه قوی روان‌شناسی زبان هستند، تا بتوانند ...
نمایه ها:
درک | 

درد یکی از مهمترین و شایعترین تشخیصهای پرستاری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب می باشد و به علت عوارض حادی که ایجاد می نماید حتی الامکان باید به سرعت تسکین یابد. چنین به نظر می رسد که پرستاران درد بیماران را با توجه به درک خود از درد تسکین می نمایند. به همین منظور این مطالعه با هدف مقایسه و تعیین درک پرستار و بیمار از درد و ارتباط آن با میزان داروهای ضد درد مصرفی در بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر در بیمارستان شهید رجایی تهران در سال 1379 انجام گرفت. این تحقیق مطالعه ای ...

هدف این پژوهش تمرین هایی است که به دانشجویان تازه وارد کمک کند تا ضمن ارتقا قوه تخیل و تجسم و حساس شدن حواس، توانایی درک محیط اطراف را پیدا کنند، و با عناصر و عوامل تاثیرگذار در طراحی آشنا شوند. دو زمینه نور و نسبت محدوده این پژوهش را تشکیل می دهد. ...
نمایه ها:
تدوین | 
تجسم | 
درک | 
محیط |