عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شاعر متعهد فلسطینی، محمود درویش از پیشگامان شعر مقاومت فلسطین است که شعرش را یکسره وقف آرمان فلسطین نموده و به شرح دردها و آرزوهای هم وطنان خویش پرداخته است، اوضاع تأسف بار آوارگان فلسطینی در اردوگاه ها و کشورهای عربی، بازداشت و اسارت انسان-های بی گناه، قتل عام و ترور، فقر و محرومیت، از دست دادن هویت، دوگانگی و خیانت سران عرب از مضامین اصلی شعر او به شمار می‌رود، اشعار درویش در یک نگاه کلی آیینه‌ای تمام‌نما از احساسات یک انسان مظلوم است؛ انسانی که تمام حقوق انسانی‌اش پایمال ش ...

این پژوهش با عنوان « بررسي تطبيقي مضامين شعرپايداري در آثار محمود درويش وقيصر امين پور» و با هدف شناخت و معرفی افکار اين دوشاعردرزمينه ي ادبيّات پايداري تدوین شده است . مهم ترین اندیشه های محمود درويش وقيصرامين پور،باموضوع پايداري، اندیشه های دینی و مذهبی ، عدالت خواهی و ظلم ستیزی ، غنایی و عاشقانه ، ملّی و میهنی و انتقادهای اجتماعی است. عناصر بلاغی در مجموعه های شعری این دوشاعر معاصر، نمودهای فراوانی دارد، که بررسی هر یک از آنها مخاطب را در فهم محتوای فکری و ادبی شان کم ...

رویکرد تأملی، تفکر عمیق انسان در طبیعت ، ماوراء طبیعت، انسان و هستی او ست . این گرایش، درشعرمعاصرعرب بویژه بین شاعران ادبیات مهجر، عمق بیشتری پیدا کرده و شاعران مقاومت فلسطین نیز تحت تأثیر بحرانهای سیاسی و اجتماعی سرزمین اشغالی، مکاتب ادبی غرب و پدیده غربت و تبعید، به این گرایش روی آوردند. از بین شاعران فلسطینی، محمود درویش به سبب تجارب شعری و فرهنگ غنی، متأثر از طبیعت فلسطینی و تجارب دوران کودکی در اشغال سرزمین و مکاتب ادبی غربی چون سمبولیسم و رمانتیسم، د ...

شاعران معاصر در شعر خود به کاربرد ميراث أسطوره ای و دينی روی آورده اند اما مرزبندی بين اين دو ميراث به سهولت امکان پذير نمی باشد، زيرا ارتباط تنگاتنگی بين آن دو وجود دارد که نمی توان آن را ناديده انگاشت. در اين راستا بسياری از شخصيت های دينی به ميراث اسطوره ای وارد شده و تحت تأثير فضای أساطيری قرار گرفته اند از جمله شخصيت أنبياء که واقعيت هايی هستند دارای سيمای أساطيری و در شعر کاربرد نمادين يافته اند. علاوه بر اين شاعران از قديم احساس کرده اند که رابطه عميقی بين الهام شعری آ ...

از بارزترین عناصر متون شعری به خصوص در اشعار فلسطین، مکان است چراکه برای فلسطینیان مکان به منزله ی هویت آنان است و با اشغال آن گویی هویت خود را از دست داده اند . از میان شاعران فلسطینی محمود درویش کسی است که در آغاز دهه ی شصت پا به دنیای شعر گذاشت و انواع مکان را در اشعارش به کاربرده و در بیشتر اشعارش مکان همچون شاخصی است که دیگر حوادث درون شعر به دور آن می چرخند . اهمیت مکان نزد شعرای فلسطینی به خصوص محمود درویش / عدم بررسی مکان در اشعار جدید محمود درویش و بلکه عدم انجام پ ...

اندیشه مرگ و تولّد دوباره ملّت و تمدّن عرب به طور عام و فلسطین به طور خاص، یکی از گسترده ترین موضوعاتی است که در شعر شاعران ادب مقاومت فلسطین و به ویژه در شعر محمود درویش نمود یافته است. این شاعر برجسته ی ادب مقاومت، توانسته است با نوآوری و آفرینش هنری اش، معناهایی گوناگون و جدید در مورد اندیشه مرگ و زندگی ارائه دهد و ملّت عرب را از میان اندوه ها، تنهایی ها و محرومیّت ها بیرون بکشد و آنان را از فرورفتن در باتلاق عقب ماندگی ها برهاند وهمگام با دنیای متمدّن به پیش ببرد. محمود د ...

موضوع ادبیات مقاومت به عنوان ادبیاتی پویا و سیال، یکی از مباحثی است که امروزه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، و با محور قرار دادن عزت، پایداری و برانگیختن روحیه امید به خوبی توانسته است در عرصه‌ی اجتماعی نقش بر جسته‌ایی را ایفا نماید. این پایان نامه تحت عنوان «ادبیات مقاومت ایران و فلسطین در شعر محمود درویش و قیصر امین‌پور» به بررسی مؤلفه‌های مشترک و متفاوت ادبیات مقاومت در شعر این دو شاعر پرداخته است. یکی از مسائل دنیای کنونی در عرصه بین الملل فلسطین و اشغال آن است. جن ...

«حبسیات » یا «ادبیات زندان» ناله های دردآلود وجدان های بیداری است که به دلایل سیاسی، اجتماعی و اعتقادی در میان دیوارهای زندان ها به خواری و ذلّت، از حقوق انسانی محروم گشته اند؛ به همین سبب سرچشمه ی این نوع از ادب را باید در احساسات صادقانه بشری جستجو کرد که به آن جذابیتی خاص بخشیده و آن را یکی از بهترین انواع ادبیات قرار داده است. حبسیات «محمود درویش» به عنوان شاعری که بارها گرفتار زندان های رژیم صهیونیستی شده، شعر زخم و درد است. دستهای اشعار محمود درویش چنان که خود او می گو ...

در دوره ی معاصر به کارگیری رنگ شکلی متفاوت با سایر دوره ها دارد . در این دوره برخی شاعران به جای آشکار گویی، به رمز گرایی واسطوره گرایی روی آورده اند و با تکیه بر خیال شعری خود از تصاویر و رنگها در اشعارشان به صورت نماد و رمز بهره جسته اند، که در این امر عوامل مختلفی دخیل بوده است، شاعران ضمن توجّه به طبیعت سرسبز اطراف خود که عامل مهمی در به کارگیری رنگ بوده، از حوادث موجود وحاکم در سرزمینهای اشغالی غافل نبوده اند و با به کارگیری رنگ به صورت نمادین به بیان نفرت وبیزاری خود نس ...