عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قابلیت ماشینکاری یکی از مهمترین خصوصیات مواد در تولید قطعات فلزی با روش‌های براده‌برداری می‌باشد. عوامل موثر بر قابلیت ماشینکاری شامل ترکیب شیمیایی، خواص مکانیکی و ریزساختار به ویژه آخال‌ها می‌باشد. صنایع مرتبط با ماشینکاری از تغییر قابلیت ماشینکاری فولادهای خریداری شده گله‌مند بوده و علت تغییر مصرف ابزار یا تغییر کیفیت سطح برایشان مجهول است. در این مطالعه 9 فولاد AISI 1045 از منابع مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. علی رغم نزدیک بودن ترکیب شیمیایی، خواص مکانیکی و ریزساختار این ف ...

دیربازی است که از خاک های مسلح در مهندسی ژئوتکنیک استفاده می شود. هدف از مسلح کردن خاک ها افزایش مقاومت و بهبود خصوصیات فیزیکی آن ها می باشد. انواع مختلفی از ژئوسنتتیک ها بعنوان مسلح کننده استفاده می شوند. در این تحقیق مفهوم جدیدی از خاک مسلح شده با المان های سه بعدی ارائه شده است. یک دسته آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس (150 × 300 × 300 میلیمتر ) با هدف ارزیابی خصوصیات مقاومتی نمونه های بازسازی شده از ماسه با مقادیر مختلف لای انجام شد. مقادیر مختلفی از لای ( از 0% تا 70% درصد ...

به فرايند توليد نور در سيستم‌هاي زيستي بيولومينسانس اطلاق مي‌شود. در فرايند نور افشاني حشرات شبتاب، آنزيم بازيافت کننده لوسيفرين (LRE) عملکرد کليدي در بازيافت لوسيفرين از اکسي‌لوسيفرين دارد. در اين مطالعه، LRE گونه ايراني Lampyris turkestanicus با استفاده از روش‌هاي مبتني بر RACE (5/-RACE و 3/-RACE) و RT-PCR تکثير و کلون شده است. بررسي توالي cDNA حاصل نشان مي‌دهد که توالي کامل T-LRE به طول 924 جفت باز توانايي کد کردن پروتئيني به طول 307 آمينواسيد را دارد. بعلاوه بررسي توالي ...

ازآنجا که گسترش روز افزون استفاده از مصالح کامپوزیت درسازه های مهندسی مانند سازه های دریایی – سازه های هوا فضا- ترمیم ساختمانهای آسیب دیده و...بررسی رفتار مصالح کامپوزیت و بدست آوردن روابط تحلیلی برای پیش بینی رفتار آنها درسازههای مهندسی راضروری می نماید.وبه دلیل مقاومت بالای مصالح کامپوزیت در برابر پدیده های خوردگی وخستگی،استفاده از مصالح کامپوزیت درساخت سازه های دریایی گسترش یافته است.از دیگرمزایای مصالح کامپوزیت مقاومت بالا باوزن کم آنها می باشد. همچنین مصالح کامپوزیت رام ...

در این تحقیق نقش عیب اکسید فیلم دولایه بر شکل‌گیری تخلخل گازی در مذاب آلومینیم خالص (با خلوص تجاری) و آلیاژ Al-0.05wt%Sr با استفاده از روش فشار تقلیل یافته (RPT) بررسی گردید. به منظور تولید عیب اکسید فیلم دولایه مذاب از ارتفاع مشخصی درون بوته دوم ریخته شد. قبل از نمونه‌برداری از مذاب برای آزمایش انجماد در اتمسفر تقلیل یافته، مکانیزم افزایش هیدروژن مذاب و نگهداری مذاب در دمای ℃750 انجام گرفت. ویژگی تخلخل‌های موجود در سطح مقطع نمونه‌های RPT از جمله مقدار و مجموع مساحت حفرات مور ...

این مطالعه به توصیف آماده سازی کمپلکس حاصل از بتا سیکلودکسترین و داروی پروپرانولول و بررسی بعضی خواص و تعیین ثابت تشکیل آن پرداخته است. تشکیل کمپلکس PRP/β-CD در محیط آبی توسط اسپکتروسکوپی UV/vis و اسپکتروفلوریمتری و در حالت جامد به وسیله‌ی دستگاه اسپکترومتری FT-IR که به کمک روش های هم رسوبی و خمیری کردن آماده شده بود بررسی شد. محلول اولیه پروپرانولول با غلظتM 5-10×2/5 برای استفاده در دستگاه اسپکتروسکوپی UV/vis آماده شد و از جذب در طول موج ماگزیمم nm 214/8 برای محاسبات استفاده ...

به موازات پیشرفت پر سرعت علم در تمامی شاخه ها در قرون جاری مبحث انتشار امواج نیز این مسیر را طی کرده است و با توجه به کاربرد آن در زمینه های مختلف از جمله عمران و ژئو فیزیک و کاربردهای نظامی آن، مورد علاقه محققان قرار گرفته است. پدیده انتشار امواج بوسیله روش های مختلفی شامل بسط توابع ویژه، روشهای عددی، اینکلوژن معادل (EIM) و .... مورد بررسی قرار گرفته است. در این رساله انتشار امواج درون صفحه بوسیله روش SEIM مورد بررسی قرار می گیرد. در این رساله ابتدا حل مسأله ناهمگنی استو ...

در این مطالعه روش اینکلوژن معادل طیفی برای تحلیل ناهمگنی پیزوالکتریک با پوشش FGPM تعمیم داده شده است. روابط همگن سازی طیفی برای ناهمگنی های پیزوالکتریک بدست آمده است. تانسورهای تاثیر طیفی الکتریکی برای ارتباط بین میدان الکتریکی و میدان الکتریکی ویژه معرفی شده اند و فرم بسته تانسورهای تاثیر طیفی الکتریکی بدست آمده است. رابطه بین میدان الکتریکی طیفی و میدان الکتریکی ویژه طیفی ارائه شده است. چندین مسئله مهم و پیچیده از ناهمگنی استوانه ای پیزوالکتریک منفرد با ناهمسانگردی های ایزو ...

روش فوم سازي آلپوراس يکي از روش هاي تجاري توليد فوم هاي فلزي است که با افزودن کلسيم به مذاب و همزدن گرانروي مناسب براي فوم سازي حاصل مي شود. در اين پژوهش تاثير کلسيم و همزدن بر گرانروي مذاب آلومينيوم بررسي شد، مکانيسم هاي موثر بر اين پديده و ويژگي ها و شرايط عنصر افزودني مشخص شد و در نهايت تاثير اين فرايند بر رفتار فومي شدن مورد مطالعه قرار گرفت. بدين منظور در گام اول ويسکومتر دما بالا با دقت زياد بر اساس ويسکومترهاي سقوط گلوله ساخته شد. با استفاده از اين ويسکومتر گرانروي مذا ...