عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 82

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش به منظور مقایسه اثر بخشی زوج درمانی گروهی کوتاه مدت با رویکرد تلفیقی و درمان سنتی بر نگهداری پاکی و سازگاری زناشویی در بیماران مبتلا به سو مصرف مواد، طرح ریزی و اجرا شده است. در این راستا برنامه زوج درمانی گروهی کوتاه مدت با رویکرد تلفیقی بر اساس مدل های، یکپارچه نگر زوج درمانی، زوج درمانی کوتاه مدت، زوج درمانی رفتاری، رویکرد فرانظریه ای درمان سو مصرف مواد و با توجه به شرایط فرهنگی زوج های مبتلا به سو مصرف مواد در ایران طراحی و تدوین گردید. به منظور مقایسه اثر بخشی ...

مقدمه: دیابت شیرین از شایعترین بیماری های مزمن است که با درصد بالایی از عدم پذیرش مناسب درمان دارویی و رژیم غذایی از سوی بیماران مبتلا همراه است. این مطالعه با هدف تعیین عوامل مرتبط با پذیرش دارویی و رژیم غذایی در بیماران مبتلا به دیابت نوع2 انجام شده است. مواد و روش‌ها: این تحقیق، یک مطالعه مقطعی با استفاده از پرسشنامه و روش مصاحبه بود که در آن 300 نفر بیمار مبتلا به دیابت نوع2 مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شهدای کارگر یزد از نظر پذیرش و پایبندی به دارو و رژیم غذایی و ...

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی درمان فراشناختی بر میزان علایم افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی انجام شد.طرح پژوهش از نوع طرح‌های تک آزمودنی چند خط پایه‌ی همراه با کنترل بود. چهار بیمار زن مبتلا به افسردگی اساسی بر اساس مصاحبه تشخیصی مبتنی بر DSM-IV انتخاب شدند. دو نفراز بیماران فقط درمان دارویی و دو نفر دیگر علاوه بر درمان دارویی طی 8 جلسه 45 دقیقه‌ای،درمان فراشناختی را نیز دریافت کردند. هر دو گروه آزمودنی در مرحله پیش از درمان(خط پایه) و بعد از پایان درمان(پسآزمون) ...

در این پایان نامه ضمن معرفی ویروس و عفونت HIV، که شامل راه های سرایت، نحوه تشخیص و درمان آن می باشد، ابتدا یک مدل ریاضی برای نحوه‌ی عملکرد عفونت HIV در بدن، مورد بررسی قرار گرفته است. از آن‌جا که علاوه بر درمان مناسب، همواره جلوگیری از بروز مقاومت دارویی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، با توجه به مدل مذکور و دانش نظریه‌ی کنترل بهینه، راهکارهای درمانی برای نیل به این هدف، بر اساس چگونگی مصرف دارو در طول دوره درمان را جستجو نموده‌ایم. بدین منظور، روش‌های PMP (اصل بیشینه پونتریا ...

با آنکه منشا بیماری آسم آلرژی و عفونت است ولی استرس های روانی نیز می تواند سبب بروز حملات آسمی شود. بسیاری از افراد ی که مبتلا به آسم هستند میگویند علت حملات آسمی در آنها ناشی از مشکلات روحی –روانی مانند اضطراب بوده است .آسم یک بیماری مزمن و عودکننده می باشد. سطوح بالای اضطراب در این بیماری با افزایش میزان بستری شدن و مرگ ومیر ارتباط دارد لذا هدف از این تحقیق استفاده از روش درمانی شناختی –رفتاری برای کنترل استرس در بیماران مبتلا به آسم می باشد این پژوهش یک مطالعه میدانی و ن ...

دربیماران کانسری عفونت های مختلفی به دنبال نوتروپنی ناشی از شیمی درمانی به وجود می اید . بین منو تراپی اولیه یا درمان ترکیبی تجربی اختلاف نظر و جود دارد.هدف از این مطالعه، مقایسه تاثیر بالینی و باکتریولوژیک منو تراپی با ایمی پنم و درمان ترکیبی سفتازیدیم/ امیکاسین جهت کنترل تب در بیماران کانسری نوتروپنیک تب دار است. مواد و روش ها : در این کار ازمایی بالینی دو سو کور ، 122 بیمار کانسری تحت شیمی درمانی مبتلا به تب و نوتروپنی بدون منشا اولیه عفونت ?به صورت تصا ...

هدف: این مطالعه به منظور بررسی میزان تأثیر داروی OPSYS در درمان بی اختیاری ادرار در زنان و مردان انجام شده است. روش مطالعه: در این مطالعه مداخله ای از نوع نیمه تجربی، 20 فرد مبتلا به بی اختیاری ادراری مراجعه کننده به بیمارستانهای امام حسین و خاتم الانبیای شاهرود در سالهای 1392 و 1393 وارد مطالعه شدند و تحت تزریق داخل موضعی داروی OPSYS قرار گرفتند و نتایج به دست آمده پس از سه و شش ماه مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: در این مطالعه مشاهده گردید که بعد از 3 ماه 19 بیمار (95 ...

پوکی استخوان یک اختلال اسکلتی است که ویژگی بارز آن کاهش استحکام استخوان است و با علایم بارزی مانند کاهش دانسیته استخوانی و کاهش تراکم استخوان(B.M.D) باعث کاهش کیفیت زندگی میشود وفرد را در معرض شکستگی قرار میدهد. به خاطر پیامد های نامطلوب این بیماری و فراگیری جهانی آن WHO )سازمان بهداشت جهانی( روز بسیت اکتبر را روز جهانی پوکی استخوان نامیده است. در تحقیق انجام شده اثرات درمانی لوستاتین بر روی پوکی استخوان مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور بیست سر موش بزرگ ماده بالغ از مو ...

تالاسمی یک کم خونی ارثی بوده که با کاهش سنتز زنجیره گلوبین و با یک روند خونسازی غیرموثر همراه است. در بتا-تالاسمی اینترمدیا ، بیماران، هم به علت خونسازی غیرموثر و هم به علت دریافت خون، دچار عوارض رسوب آهن در ارگان های مهم بدن می شوند. عوامل فارماکولوژیک، که تولید گاما-گلوبین را افزایش می دهند و باعث افزایش سطح هموگلوبین جنینی (HbF) و در نتیجه کاهش نیاز به تزریق خون می شوند، درمانی قوی برای بیماران بتا-تالاسمی محسوب می شوند. هیدروکسی یوریا یکی از عوامل فارماکولوژیکی می باشد که ...