عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 148

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خونریزی زیاد قاعدگی یکی از علل عمده کاهش کیفیت زندگی در زنان سنین باروری و نیز کم خونی فقر آهن محسوب می گردد. مطالعه حاضر به منظور بررسی و مقایسه اثر درمانی داروی مدروکسی پروژسترون استات و تران اگزامیک اسید بر منوراژی صورت گرفته است. معیارهای ورود به مطالعه شامل سن 45-20 سال، قاعدگی منظم، شکایت از خونریزی زیاد قاعدگی در چند سیکل پیاپی، عدم مصرف داروهای هورمونی و داروهای موثر بر خونریزی قاعدگی، فقدان هرگونه بیماری سیستمیک یا علل پاتولوژیک برای خونریزی زیاد قاعدگی، هموگلوبین ...

انفارکتوس قلبی شایعترین علت مرگ‌و‌میر در کشورهای توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه می‌باشد که طبق پیش‌بینی سازمان بهداشت جهانی تا سال 2020 میلادی علت اصلی مرگ در کل دنیا خواهد بود. هدف اصلی از درمان انفارکتوس حاد برقراری مجدد جریان خون است که در درمان آن‌ دو رویکرد درمانی وجود دارد که گرچه برای درمان یک عارضه به کار بسته می‌شوند ولی از نظر کیفیت درمان و هزینه باهم متفاوت هستند؛ گروه اول طبق راهنماهای موجود بلافاصله پس از تشخیص سکته حاد قلبی تحت آنژیوپلاستی اولیه قرار گرفته‌ و گروه د ...

مقدمه: بدن انسان از بافت های متنوع با خصوصیات فیزیکی و رادیولوژیکی متفاوت تشکیل شده است. توزیع دز بواسطه وجود این ناهمگنی ها دستخوش تغییر میشود و در میدان های کانفورمال احتمال خطای هندسی در تابش هدف به دلیل عدم قطعیت ناشی از اثر ناهمگنی در منحنی های همدز، افزایش می یابد. این تحقیق به بررسی اثر ناهمگنی بر صحت دزیمتریکی سیستم طراحی درمان CorPLAN در پرتودرمانی کانفورمال پروستات در دو باریکه فوتونی 6 و 18 مگاولتی می پردازد. مواد و روش ها: از دو فانتوم انسان گونه همگن و ناهمگن لگ ...

سندرم تخمدان پلی کیستیک شایع ترین فرم ناباروری به علت عدم تخمک گذاری بر طبق گزارشات سازمان بهداشت جهانی می باشد. هایپرآندروژنیسم بیوشیمیایی یا کلینیکی، عدم تخمک گذاری همراه با قاعدگی نامنظم و وجود تخمدان های پلی کیستیک در تست سونوگرافی، از معیار های اصلی جهت تشخیص این بیماری می باشند. هورمون محرک فولیکولی در میان سایر گنادوتروپین ها، از نقش مهمتری در بلوغ فولیکولی زنانی که تحت درمان با روش های کمک باروری قرار می گیرند، برخوردار است. بنابراین گیرنده این هورمون یا FSHR ، اساسی ...

چکیده زمینه و هدف: بیماری های چشم و درمان آن از آغاز پیدایش زندگی یکی از مهمترین دغدغه های بشر بوده است؛ بخاطر شرایط خاص تمدن اسلامی و شیوع بیماری چشم در این مناطق، این بیماری و درمان آن بسیار مورد توجه قرار گرفت و چشم پزشکی شان و منزلتی ویژه ای پیدا کرد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر گذاری تمدن اسلامی در روند شکل گیری و پیشرفت های علم چشم پزشکی است. روش بررسی و جمع آوری اطلاعات: این تحقیق بر اساس مطالعه کتابخانه ای و بررسی و فیش برداری از متون اصیل و جستجو در بانک های اطلاع ...

« بیماریهای اخلاقی از نظر قران کریم با تاکید بر علت شناسی و درمان» تحقیقی است جهت دستیابی به علتها و درمان بیماریهای اخلاقی از دید گاه قران کریم . این تحقیق از پنج فصل تشکیل شده که عبارتند از : فصل اول «کلیات» فصل دوم « پیشینه تحقیق » فصل سوم « روش تحقیق و آشنایی با مفاهیم » فصل چهارم « بیماریهای اخلاقی از نظر قران کریم » وفصل پنجم « جمعبندی و نتیجه گیری » . فصل اول «کلیات » زمینه ای جهت آشنایی با ساختار اصلی تحقیق شامل : بیان مساله سوالهای تحقیق اهداف تحقیق اهمیت و ضرورت ...

سالانه مبالغ هنگفتی از درآمد خانواده ها و جوامع صرف آموزش ،پیشگیری ،درمان و کنترل عوارض فردی و اجتماعی ناشی از سوء مصرف مواد مخدر می گردد و عدم توجه همه جانبه به عوامل و مولفه های موثر بر ترک ،محققان را بر آن داشته تا در جستجوی روشهای موثر و کارا در درمان سوء مصرف مواد مخدر باشند.در این راستا الگوی فرانظری به عنوان شیوه جامع در درمان سوء مصرف مواد معرفی شده است.هدف از این پژوهش بررسي مقايسه اي اثربخشي درمان مبتني بر الگوي فرانظري گروهي بر سوء مصرف مواد مخدردر دو شكل دو مر ...

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی درمان مبتنی برکیفیت زندگی بر بهزیستی ذهنی وسلامت روانی افراد مراجعه کننده به مرکز مشاوره انجام شده است. پژوهش ازنوع تجربی همراه با گروه آزمایش وگواه با پیگیری است. روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد، که بدین منظور در مرحله اوّل با آگهی های تبلیغاتی افراد در جریان برگزاری دوره قرار گرفتند. سپس از همه افراد مایل به شرکت دردوره، با ابزار های پژوهش، پرسشنامه های GHQ-28 مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANS) و مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) پیش آزمون به عمل ...

هدف از اجرای این تحقیق، مقایسه اثربخشی درمان اسلامی و درمان شناختی-رفتاری در کاهش علائم مبتلایان به اختلال وسواس فکری - عملی بود. به این منظور از بین بیماران مراجع کننده به مراکز درمانی روانپزشکی و روانشناسی شهر مشهد که توسط روانپزشک یا روانشناس مسئول مرکز درمانی اختلال وسواس فکری - عملی آنان تایید شده بود، تعداد 45 نفر به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه درمان اسلامی، درمان شناختی-رفتاری و گروه کنترل گمارده شدند. با استفاده از پرسشنامه ییل‌براوو ...