عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 170

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

-1 رضامندی از دارو کمتر از پزشک و از پزشک کمتر از کارکنان درمانگاه است . -2 نارضائی از پزشکان بیشتر به امکانات درمانگاه مربوط است تا به رفتار شخصی پزشکان. -3 بین رضامندی از پزشک و دارو و کارکنان درمانگاه همبستگی مستقیم خطی موجود است . -4 سن بیمه شده تاثیری در چگونگی رضامندی او از درمانگاه ندارد. -5 جنس و وضع تاهل بیمه شده به تنهائی در رضامندی او تاثیری ندارد لکن تواما در رضامندی موثر میشود بطوریکه رضامندی زنان مجرد از زنان و مردان متاهل به طرز بارزی بیشتر است . -6 افزایش سواد ...

توکسوپلاسموز یک بیماری زئونوز است که توسط گونه ای از کوکسیدیاها بنام توکسوپلاسما گوندی در انسان و انواعی از حیوانات ایجاد می شود. آلودگی به توکسوپلاسما در انسان انتشار جهانی داشته ولی میزان شیوع آن در انسان از صفر تا 90 در صد از ناحیه ای به ناحیه دیگر با توجه به وضعیت جغرافیایی نیز عادات رفتاری و تغذیه ای مردم متفاوت است. تعیین میزان شیوع آلودگی به توکسوپلاسما دربیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان مرکز طبی کودکان با استفاده از روش ‏‎IFA‎‏ بوده است. اگر چه ارتباط معن ...

در مطالعه ای که به منظور بررسی و علل بروز ‏‎RVVC‎‏ از خرداد 73 بمدت 1 سال بر روی 100 نفر از زنان به درمانگاه زنان بیمارستان ولیعصر و آزمایشگاه قارچ شناسی دانشکده بهداشت علوم پزشکی تهران با شکایت اصلی سوزش، خارش، ترشح انجام شد. آزمایشات مستقیم و کشت از ترشحات واژن انجام شد که جمعا 49 نفر مبتلا به واژینیت کاندیدایی بودند که 18 نفر از این جمعیت با بیشتر از 3 بار عود بیماری در سال واژینیت کاندیدایی عود کننده را نشان دادند و بعنوان گروه آزمایش در نظر گرفته شدند و 31 نفر با نشان دا ...

حوادث حمله ای غیر اپی لپسی از مهمترین تشخیص افتراقی های صرع می باشد و بسیارند بیمارانی که مدتها تحت درمان دارویی صرع قرار گرفته اند در حالیکه مبتلا به صرع نبوده و نوعی از حوادث حمله ای غیر اپی لپسی را تجربه کرده اند طبق نظر Jeavons (که در سال 1983 بیان کرد) حدود 25% از بیمارانی که از لحاظ کلینیکی اپی لپسی دارند مبتلا به صرع نمی باشند. حملات ریسه یکی از شایعترین حملات غیر اپی لپسی است که در دوران کودکی شایع است و به سه نوع سیانوتیک pallid و Mixed دیده می شود یک حمله ریسه معمول ...
نمایه ها:
صرع | 
بیمار | 

آسم یکی از اورژانسهای دانش پزشکی می باشد. که در جوامع صنعتی و خصوصا در جمعیت شهرنشین آنها شایعتر از کشورهای در حال توسعه می باشد. در کشور ما تحقیق جامعی راجع به میزان شیوع این بیماری صورت نگرفته است. اما مشاهدات روزمره در بخشها و مرکز پذیرش بیماران اورژانسی حکایت از شیوع نسبتا بالای آن در جامعه ما می کند. با توجه به این مساله که میزان مرگ و میر ناشی از آسم در دنیا در طی سالهای اخیر با وجود پیشرفتهای چشمگیر در ارائه روشهای مختلف درمانی کاهش نیافته است و کشور ما نیز از این قاعد ...
نمایه ها:
ریه | 
آسم | 

زگیل از ضایعات پوستی شایع ، بخصوص در سنین مدرسه است . این ضایعه در 10% جمعیت دیده می شود . انواع روشهای درمانی و دارویی و جراحی برای آن پیشنهاد شده است . کرایوتراپی یکی از روشهای درمانی برای انواع زگیل می باشد . در این روش از نیتروژن مایع به عنوان کرایوژن استفاده می شود . ابزار کار صرفا اسپری می باشد که نیتروژن مایع توسط اسپرس از فاصله کم روی ضایعه پاشیده می شود و با مکانیسم تخریب سلولی که از دو راه عمده صورت می گیرد باعث آسیب سلولها می شود ، راه اول آسیب سلولی ناشی از سرما و ...

توجه به بیمار به عنوان یک کلیت وآگاهی از اینکه بیماری امری صرفا جسمی وجدا از زندگی روزمره انسانها نیست وتوجه به اهمیت جهان زیست بیماران برای درک جامع تر وبهتر بیمار واهمیت به بیمار به عنوان یک انسان و نه صرفا یک کالبد جسمی ,امری ضروری در نحوه شکل گیری وبرقراری ارتباط در مشاوره های پزشکی بین بیماران وپزشکان میباشد . مشاهده وتوصیف روابط درمانی که بین پزشکان وبیماران رخ میدهد وتوصیف این نوع ارتباط در حال شکل گیری کاری است که در این تحقیق صورت میگیرد .محقق درمانگاه بیمارستان د ...

درمانگاه بیهوشی، برای ارزیابی قبل از جراحی به منظور بررسی بالینی و آماده کردن شرایط برای پذیرش بیهوشی و جراحی بی خطرتر، در یک مرکز درمانی تأسیس می شود. مطالعه حاضر یک بررسی توصیفی- تحلیلی آینده نگر است که درطی 8 ماه ( اسفند 1381 تا پایان مهر 1382) در بیمارستان امام حسین (ع) تهران صورت گرفته است 408 بیمار کلاس 1 و 2 ‏‎ASA‎‏ در دو گروه 204 نفری تقسیم شدند: الف- بیمارانی که درمانگاه بیهوشی ارزیابی شدند. ب- بیمارانی که بدون ارزیابی درمانگاه بیهوشی جراحی شدند. پژوهشی در زمینه ت ...

چکیده ندارد.