عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هم اکنون روش های مختلف بهسازی خاک به طور گسترده ای مورد استفاده مهندسین عمران می باشد. .جهت بررسی ظرفیت باربری یک خاک ماسه ای غیر مسلح و مسلح شده توسط الیاف بصورت توزیع تصادفی در حالتهای تراکم یکسان و تراکم مختلف توسط دستگاه CBR در دو نفوذ 2/5 و 5 میلیمتر انجام گرفته شد. جهت مسلح کردن خاک از الیاف پلی پروپیلن با طول 12 میلیمتر در درصدهای مختلف وزنی استفاده شد که نتایج نشان می دهد که با توجه به یک میزان ثابت از درصد حضور الیاف ،با افزایش تراکم (تعداد ضربه) مقاومت خاک بهبود یاف ...

دراین تحقیق بررسی تاثیر تراکم بر تغییرات تنش با دستگاه CBR در خاک ماسه ای مسلح و غیر مسلح به ژئو گرید، با تراکم یکسان و مختلف، در تراز های قرارگیری مختلف بعنوان پارامتر ثابت درهر نمونه بررسی گردید. افزایش مقاومت، تابعی از تراکم، ژئو گرید ، و تراز قرار گیری مسلح کننده می باشد. افزایش تنش از تراکم 85 درصد تا 90 در صد بیشتر از افزایش تنش از 95 تا 100 درصد است. خاک مسلح با تراکم 65/30 ضربه را می توان تا اندازه ای جایگزینی نزدیک برای خاک با تراکم 65 ضربه غیر مسلح دانست. ...
نمایه ها:
ماسه | 
تنش | 
cbr | 

در اجرای هسته سدهای خاکی، بطور معمول، کنترل درصد تراکم، به شیوه محاسبه نسبت مقدار وزن مخصوص خشک خاک از آزمایش دانسیته در محل به وزن مخصوص خشک حداکثر از آزمایش تراکم آزمایشگاهی انجام می شود. این روش، سرعت اجرای پروژه را کند می کند و انجام آن به زمان زیادی نیاز دارد. از طرف دیگر، روش مذکور را به تعداد زیاد نمی توان انجام داد چرا که تعداد محل آزمایشها نباید از حد مشخصی بیشتر شود. بر اساس این روش برای انجام هر لایه خـاکریز زمان زیادی صرف می شود و هزینه های انجام آزمایشها نیز بالا ...

از آنجایی که تقریبا در همه جای این کره خاکی آب وجود دارد ما همیشه و همه جا برای انجام پروژه های خاکی با خواص هیدرولیکی خاک ها در ارتباط هستیم. یکی از مهمترین خواص هیدرولیکی خاک ها، خاصیت نفوذپذیری می باشد. علاوه بر این بنا به دلایل زیست محیطی امروزه استفاده از مواد بازیافتی جهت مسلح نمودن و بهبود خواص خاک افزایش چشمگیری یافته است. یکی از این مواد که نقش زیادی در افزایش حجم زمین های دفن زباله دارد مواد پلیمری مانند موکت می باشد. از این رو در تحقیق حاضر اقدام به بررسی اثر افزود ...