عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش قصد دارد تا نمرات دروس تئوری دانشجویان دیپلمه علوم تجربی را با دانشجویان دیپلمه علوم انسانی مقایسه نماید. همچنین در فرضیه دیگری به بررسی تفاوت بین معدل نمرات نظری و نمرات عملی دانشجویان فارغ التحصیل تربیت بدنی دانشگاه الزهراء (س) و دانشگاه تهران می پردازد. و در نهایت وجود یا عدم وجود ارتباط بین نمرات درس عملی و نظری همه دانشجویان نمونه خود را بررسی می نمائیم. برای این منظور با استفاده از بایگانی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه الزهراء و دانشگاه تهران به کارنامه فارغ ...

با توجه به ضروری بازنگری در شیوه‌های موجود آموزش آناتومی در ایران، به ایجاد زمینه قبلی، درک بهتر و ارتقاء کیفیت آموزش آناتومی تحقیقی بر روی دانشجویان پزشکی ورودی 75 دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 75-76 انجام گرفت . تحقیق به روش تجربی و نیمه کور به صورت سرشماری بر روی 58 نفر از دانشجوان صورت گرفت در ترم اول در مباحث آناتومی اندام فوقانی و تحتانی دانشجویان به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. در ترم دوم مباحث آناتومی قفسه همیشه گروه شاهد-و مباحث آناتومی شکم-گروه مورد-را ت ...

در این مقاله مشکلات محتوای تعدادی از دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد در گرایش های سخت افزار و معماری کامپیوتر مورد بررسی قرار گرفته اند . بررسی فوق از دیدگاه های متفاوتی انجام گرفته است ، از جمله این دیدگاه ها پیشرفت سریع دانش در این زمینه ، عرضه شدن موضوعات جدید و از رده خارج شدن مطالب قبلی پیوسته می باشد . کاربرد مطالب آموخته شده در شرایط کشور ما و محدود بودن زمان تحصیل نیز نقطه نظرهای دیگری هستند که مورد توجه قرار گرفته اند . پیشنهادهای جدیدی در رابطه با ریز دروس رشته های مذ ...